Folketinget strammer grebet om mandatgivning

Christina Egelund, Jan E. Jørgensen og Peter Hummelgaard Thomsen og de øvrige EU-ordførere er på trapperne med udvidelse af mandatproceduren. Foto: Fagpressen.eu

Aftale i europaudvalget om flertalsbeskyttelse

Af Claus Djørup
Partierne og regeringen forhandler om hvad man paradoksalt kan kalde en flertalsbeskyttelse. Der er lagt op til, at et flertal i europaudvalget kan kræve en sag forelagt europaudvalget til mandatgivning, selv om regeringen mener, at det er unødvendigt.

– Det er en naturlig forlængelse af, at Folketinget har uddelegeret sin kompetence til europaudvalget, og det får vi sat to streger under, siger EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen (S).

– Vi har besluttet, at et flertal i udvalget kan bede om at få genoptaget et konkret mandat, der er afgivet tidligere. Der kan jo være sket en udvikling, som gør, at et mandat ikke længere er aktuelt, siger EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V).

– Et flertal i europaudvalget skal kunne pålægge den til enhver tid siddende regering at komme til europaudvalget og bede om et mandat, siger EU-ordfører Christina Egelund (LA).

Regeringsmonopol suppleres med flertalsinitiativ
I dag er det alene regeringen, som vurderer, hvilke sager er vigtige nok til at blive forelagt europaudvalget.

– Sådan skal det også være i fremtiden, at initiativet ligger hos regeringen. Det skal også være sådan, at et flertal i udvalget skal kunne pålægge den til enhver tid siddende regering at komme til europaudvalget og bede om et mandat, siger EU-ordfører Christina Egelund (LA).

Som led i processen redegjorde udenrigsminister Kristian Jensen (V) onsdag 15. juni bag udvalgets lukkede døre for praksis vedrørende de såkaldte Schengenteknikaliter.

EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF) regner med, at europaudvalget konfirmerer den ny procedure torsdag 23. juni.

EU-aftale med Canada uden mandat
EU’s frihandelsaftale med Canada – CETA – er et eksempel på en sag, hvor europaudvalget kunne ønske en mandatforelæggelse, selv om periodens regeringer har fundet det unødvendigt gennem ni år.

„Udvalget undrer sig over, at skiftende regeringer har vurderet, at CETA ikke var af større rækkevidde, og at aftalen derfor ikke på noget tidspunkt er blevet forelagt europaudvalget til forhandlingsoplæg,“ hedder det i et brev fra europaudvalget til udenrigsminister Kristian Jensen.

Der blev ikke bedt om mandat hverken i 2009, da ministerrådet (EU-landenes regeringer) udstak forhandlingsdirektiver til EU-kommissionen, eller i juli 2011, da direktiverne blev udvidet til investeringer.

Forundringen er så desto større, hvis Folketinget skal godkende handelsaftalen og – som EU-ordfører Søren B. Søndergaard (EL) anfører – udenrigsminister Kristian Jensen mener, at den er vigtig.

Forløber for TTIP
CETA er andet end et tilfældigt eksempel på administrationen af den gældende procedure. Der er nemlig tråde til eller ligheder med EU‘s igangværende frihandelsforhandlinger med EU (TTIP).

Derfor beder europaudvalget om en begrundelse for, at aftalen med USA’s nordlige nabo ikke er en sag af større rækkevidde i modsætning til TTIP. (Dj/180616)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.