Næsten alle medlemslande afviser forslag om medicinreklamer

Astrid Krag: Punktum for forhandlinger om lempeligere reklameforbud

Af Claus Djørup
EU-kommissionens omstridte forslag om lægemiddelvirksomheders patientinformation om receptpligtige lægemidler er stoppet. Der er ikke opbakning blandt medlemslandene i hvert fald til forslagets nuværende form, konstaterer sundhedsminister Astrid Krag (SF) efter tosidige samtaler med 24 af de 26 øvrige lande.

– Det er lykkes formandskabet at få sat punktum i sagen, der har været på bordet siden 2008. Jeg tror, at vi kan betragte forhandlingerne om patientinformationsforslaget som afsluttede, meddelte Astrid Krag i europaudvalget torsdag 14. juni.

Grundlovsstridig
Forslaget var særdeles kontroversielt for Danmark, da kravet om forhåndskontrol stødte mod den danske grundlovs paragraf om ytringsfrihed og forbud mod forhåndscensur.

Det forfatningsretlige problem skyldes, at Det europæiske Lægemiddelagentur var tiltænkt en hjemmel til at forhåndskontrollere en lægemiddelvirksomheds information.

”En sådan ordning kan efter Justitsministeriets opfattelse ikke antages at være forenelig med grundlovens § 77,” hed det i Sundhedsministeriets politikernotat tilbage i 2009 om kommissionens såkaldte lægemiddelpakke fra 10. december 2008.

Medicinproducenter ville have fået nye muligheder for reklame
Forslaget ville have givet medicinalvirksomheder direkte adgang til forbrugere af receptpligtig medicin og øge det offentliges udgifter til medicintilskud.

Herhjemme må eksempelvis ”Dagens Medicin” ikke distribueres uden for en snæver kreds af sundhedsfaglige personer og interessenter på grund af medicinreklamer. Det princip slækkedes der på i EU-kommissionens forslag i et sådant omfang, at man diskuterede, hvordan der kunne skelnes mellem lovlig information og ulovlig reklame.

Paraplyorganisationen Danske Patienter betvivlede, at man kunne forvente objektiv og ikke-salgsfremmende information fra medicinproducenter, hvis stærkeste og legitime interesse er at sælge deres produkter i størst muligt omfang. Organisationen ønskede at bevare de nuværende restriktioner.

Hypokonderkøb
Lægeforeningen tog direkte afstand og foreslog at gøre de europæiske myndigheders information bedre frem for at overlade det til lægemiddelindustrien at tilvejebringe kvalitetsinformation.

Forbrugerrådet foreslog, at EU i stedet prioriterede en strategi for sundhedsinformation.

Lægeforeningen og Forbrugerrådet advarede bl.a. mod en ikke fagligt begrundet stigning i salget af lægemidler, dvs. hypokonderkøb.

Apotekerforeningen advarede mod at tro, at man kan skelne mellem reklame og information, ikke mindst fordi grænsen utvivlsomt vil blive udfordret af lægemiddelvirksomhederne.

Lægemiddelproducenter ville gerne informere via web-tv
Kun Lægemiddelforeningen, LiF, og Veterinærmedicinsk Industriforening, VIF, støttede EU-kommissionens forslag.

”Bedre information styrker patienters indsigt i egen forebyggelse, sygdom og behandlingsmuligheder,” erklærede LiF.

Lægemiddelforeningen erklærede sig tilfreds med, at forbuddet mod reklamer bevaredes, og at ”tv, radio og aviser ikke (…) benyttes til information om receptpligtige lægemidler”. Foreningen ønskede dog en undtagelse for web-tv. (Dj/170612)

Comments are closed.