Europaudvalget kicksparker fagudvalg

Eva Kjer Hansen: Alle skal hurtigere i gang med EU-forslag. Foto: Fagpressen.eu

Kort stormøde med fagudvalg om EU-kommissionens arbejdsprogram

Af Claus Djørup
Europaudvalget inviterer seks fagudvalg og interessenter til et fælles møde onsdag 18. marts i halvanden time om EU-kommissionens arbejdsprogram. De seks udvalg er klima/energi-, skatte-, finans-, erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget.

– Det er et initiativ for at vi i Folketinget kommer tidligere på banen og går i pingpong med interesseorganisationerne om de forslag, vi skal interessere os for det kommende år, siger europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V).

Hun taler om at kickstarte hvad der kommer på dagsordenen. Så kan det enkelte fagudvalg finde ud af, om det skal en tur til Bryssel, lave en høring eller have en teknisk gennemgang fra kommissionens side.

Inddragelse samtidig med EU-arbejdsgrupper

Europaudvalget prøver generelt at komme hurtigere ind i den politiske proces.

Der er indført såkaldte tidligmandater, men mange af disse er i realiteten slutmandater, efter at EU-parlamentet har fået for vane at indgå såkaldte 1. behandlingsaftaler med ministerrådet og EU-kommissionen i den såkaldte trialog.

– Jeg kunne tænke mig en forelæggelse – det behøver ikke at være mandatgivning – omkring arbejdsgruppernes arbejde i EU. Drøftelserne går jo i gang, når arbejdsgrupperne starter, siger Eva Kjer Hansen.

– Europaudvalget vil gøre sit arbejde relevant. Det handler om, at vi på et så tidligst tidspunkt som muligt får kendskab til, hvad der er på vej, hvad skal vi interessere os for og hvad holdningen er fra Danmarks side, slutter Eva Kjer Hansen.

De vigtigste emner for seks fagudvalg

Energiunion og COP21 i Paris er to hovedemner i kommissionens arbejdsprogram for klima- og energiudvalget.

Obligatorisk informationsudveksling i grænseoverskridende skattesager og handlingsplan for bekæmpelse af skatteunddragelse er øverst på skatteudvalgets EU-dagsorden.

Junckers investeringsplan og en pakke til styrkelse af ØMU med bl.a. tiltrækning af veluddannet arbejdskraft ligger hos finansudvalget.

Erhvervsudvalget skal beskæftige med opfølgning på Junckers investeringsplan, kapitalmarkedsunion, en strategi for varer og tjenester i det indre marked bl.a. med gensidig anerkendelse og standardisering samt luftfartspakken.

Arbejdsmarkedsudvalget tager sig af mobilitetspakken og initiativer til fremme af integration på arbejdsmarkedet og jobparathed samt indsats for ungdoms- og langtidsledige.

Kulturudvalget skal tage sig af ophavsret på det digitale indre marked. (Dj/250115)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets billeder og artikler må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.