EU-sanktioner mod Færøerne ophører medio august

Bryssel bekræfter aftale om fiskefred

Af Claus Djørup
EU’s handelssanktioner over for Færøerne ventes at blive sat ud af kraft medio august, oplyser lagmand Kaj Leo Johannesen i en pressemeddelelse.

EU-kommissionen bekræfter formelt i et brev til lagmanden og landsstyremanden for fiskeri aftalen om at sætte EU´s handelssanktioner ud af kraft.

Det er en del af aftalen, at begge retssager, som landsstyret har lagt mod EU ved FN´s havretsdomstol og WTO-domstolen, indstilles midlertidigt og trækkes helt tilbage, når handelssanktionerne er formelt sat ud af kraft, oplyser lagmanden.

EU-kommissionens brev er en opfølgning på den politiske forståelse for omkring tre uger siden om at afslutte striden om den atlantoskandiske sild i Nordøstatlanten.

Færøernes fiskeriminister Jakob Vestergaard har lovet at ophøre med hvad fiskerikommissær Maria Damanaki betegner som ubæredygtigt fiskeri af den pågældende sild.

Der sættes ikke konkrete mængder på den fremtidige færøske kvote, men det drejer sig formentlig om en reduktion på mere end halvering af Færøernes ensidige forhøjelse, der i runde tal var en tredobling.

Landsstyremanden og EU´s fiskerikommissær Maria Damanaki har til Norges og Islands misfornøjelse forhandlet om den nordøstatlantiske sildekvote. Jacob Vestergaard siger, at den færøske kvote vil være betydeligt lavere end sidste år, man alligevel større end efter den gamle fordelingsnøgle på godt fem procent af den samlede kvote.

Norge og Islands fiskeriministre er ”forundrede” over, at EU accepterer en færøsk kvote uden at konsultere de øvrige tre lande. EU, Færøerne, Norge, Island og Rusland er ellers enige om at gennemgå fordelingen af sildebestanden på grundlag af en analyse, som forventes færdig omkring 1. september, skriver Fiskeritidende.dk. (Dj/300614)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.