EU-regulering af fjæsbogtoken

Forskellen på traditionel og netværksbaseret verifikation – fra edderkop med spind til spind uden edderkop. Illustration: Finansministeriet

Mandater til kryptovalutaer, it-robusthed og nulmoms på kriseimport

Af Claus Djørup
Først en advarsel. De nedenstående linjer vil indeholde adskillige nye begreber, hvor finansministeren konsekvent sætter et foranstillet “såkaldt”, der dækker over, at vi bevæger os ud i et nyt terræn.

Det handler om den første regulering af kryptovalutaer, der udstedes, opbevares og handles digitalt ved brug af en distribueret hovedbog (”Distributed Ledger Technology” – DLT), hvilket på it-dansk bedst kendes som “Blockchain”.

EU-kommissionens forslag til en forordning om kryptoaktiver (”Markets in Crypto Assets” – MiCA) er den første EU-lovgivning, der direkte regulerer udstedelsen af kryptoaktiver bl.a. ved hjælp af et fælles EU-tilsyn med såkaldte signifikante udstedelser.

Forordningen regulerer bl.a. “E-Penge Tokens”, der har til formål at holde en fast kurs over for en officiel national valuta. Facebooks planer om at introducere en kryptovaluta falder ind under den kommende regulering.

Et andet element i kryptovalutareguleringen er forordning om et pilotregime for handel med DLT-værdipapirer. Pilotregimet har til formål at give markedsdeltagere, bl.a. værdipapircentraler, mulighed for at teste brugen af DLT under regulerede forhold.

Finansminister Nicolai Wammen (S) fik bred opbakning til sin positive forhandlingsposition versus kryptoreguleringen. Alene Enhedslisten voterede imod ved forelæggelsen onsdag 16. juni.

Finanssektorens it-robusthed
Det samme gjaldt finansministerens andet mandat til EU-kommissionens forslag om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor, hvor Enhedslisten også voterede nej.

Dette forslag akronymeres til DORA for den engelske titel ”Digital Operational Resilience Act” og tager bl.a. højde for it-afhængighed af store leverandører uden for EU såsom Microsoft, Apple og Amazon.

FORSLAG OM NULMOMS PÅ SUNDHEDSKRISEIMPORT SNÆVRES IND
EU-kommissionens forslag om momsfri kriseimport af varer og tjenester fra tredjelande er skåret så meget til, at skatteminister Morten Bødskov (S) kan stemme ja i ministerrådet til det portugisiske formandskabs kompromisforslag.

Momsfrihed for varer og tjenester skal begrænses til exceptionelle krisesituationer såsom covid-19-krisen, fastslog Morten Bødskov ved forelæggelsen i europaudvalget tirsdag 22. juni. Videre er Danmark blandt de lande, der er imod, at forslaget får tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021.

Alene Dansk Folkeparti voterede nej med en forhåndsbesked.

Forslaget omfatter testudstyr, masker, telte, sandsække, fødevarer og produktudvikling.

Kim Valentin (V) ønskede en solnedgangsklausul, hvilket der ikke er lagt op til. Reglerne for krisenulmoms vil gælde indtil andet vedtages.

Enhedslisten pointerede, at nulmomsordningen skal indsnævres til krisesituationer, hvor menneskeliv er truet. Partiet forventer, at EU-kommissionens kompetence til indkøb ikke gælder et offensivt indgreb i forbindelse med et terrorangreb.
(Dj/240621)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.