EU-ministre kræver lov og orden i social vejpakke

Danmarks førsteprioritet er klar fortolkning af cabotage og kørehviletid

Af Claus Djørup /Transportmagasinet
EU-kommissionen forbereder en såkaldt vejpakke, der skal fremlægges til oktober. Det omfatter 72 procent af den europæiske landtransport, men konkrete indhold er endnu diffust og holdes på overskriftsform.

Listen over områder, som kommissionen vil undersøge og effektivisere for at skabe lige markedsvilkår, omfatter arbejdstid, køre-hviletid, uddannelse af chauffører, international godskørsel samt det indre transportmarked og fælles betingelser for vognmandstilladelser.

Cabotageforordningen nævnes ikke i oplægget, men så let slipper transportkommissær Violeta Bulc ikke.

Dansk budskab
Transportminister Hans Chr. Schmidts største ønske er klare og enkle regler for arbejdstagere og arbejdsgivere samt lige adgang til det indre marked for transport af gods.

– Så vil virksomhederne og deres chauffører kunne bruge mindre tid på at administrere sig selv og mere tid på at drive forretning, erklærer Hans Chr. Schmidt.

Derfor er hans hovedbudskab i Bryssel: Skab klare cabotagefortolkninger samt fælles fortolkning af reglerne for pauser og det ugentlige hvil.

Uvist hvad Bulc kommer med
– Det er endnu uvist, hvad EU-kommissionens udspil i forhold til reglerne om international godskørsel, herunder cabotage, konkret vil gå ud på. De forventes dog med stor sandsynlighed at have fokus på mere entydige regler, der kan sikre ens håndhævelse, oplyser Hans Chr. Schmidt i en orientering til Folketingets europaudvalg.

Videre forventer han, at kommissionen vil tage initiativer mod protektionistiske tiltag, som er set hos flere medlemslande angående kørehviletid.

Dagligt 10.000 overtrædelser
Under gennemførelsen af bl.a. et fælles elektronisk register konstaterede kommisionen, at der blev begået 3,9 millioner overtrædelser af kørehviletider i 2011-12.

Kommissionen stiller medlemslandene to spørgsmål:
1) Skal lovgivningen gøres mere klar for at opnå en ensartet fortolkning i hele EU?
2) Hvilke udfordringer oplever medlemslandene i håndhævelsen af reglerne, og hvad skal til for at sikre en ensartet håndhævelse?

Uens fortolkninger
Vejtransportens sociale aspekter var på dagsordenen i sidste måned, da de 28 EU-landes transportministre mødtes til et ordinært rådsmøde.

Hans Chr. Schmidt var blandt det store antal ministre, som pegede på forskellige tolkninger af reglerne for cabotage og kørehviletider som et problem.

Det underminerer de sociale standarder og skaber retsusikkerhed, når mange lastbilchauffører tilbringer den ugentlige hvileperiode i førerhuset på en rasteplads, konstaterede det luxembourgske formandskab i referatet.

Vejsidekontrol og postkassefirmaer
Ministrene var enige om flere vejsidekontroller og indsats mod de såkaldte postkassefirmaer.

Altså mere håndhævelse og klar jura. Derimod er stemningen i ministerrådet ikke for en gennemgribende revison af de eksisterende regler.

Modstanden er særlig stor mod liberalisering af cabotagereglerne, så længe der er store forskelle i fortolkning og sociale standarder.

Letland lever af cabotage
Nordic Logistics Association (NLA) fulgte ministerrådsmødet og noterede, at Letland fremhævede cabotagekørsel som afgørende for landet.

– Det er jo en ren tilståelsessag, som bekræfter, at nogle udnytter cabotage som en storskala forretningsmodel og ikke som enkeltstående ture, der udføres for at begrænse tomkørsel, lød kommentaren fra DTL’s adm. dir Erik Østergaard. (190116)

Artiklen er oprindelig trykt i Transportmagasinet

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.