Udenrigsministre godkender handel med Vestsahara

FN har været til stede i Vestsahara siden 1991 for at forberede en folkeafstemning. (Skærmdump)

Marokko-aftale tilpasses EU-dom om konsultation med lokalbefolkningen

Af Claus Djørup
EU’s reviderede aftaler med Marokko om fisk, råstoffer og andre varer fra Vestsahara sniges gennem de politiske instanser.

EU’s udenrigsministre vedtog de to punkter, der handler om tilpasning af protokoller til associeringsaftalen mellem EU og Marokko, uden debat mandag 16. juli på deres rådsmøde. Sagen var nemlig sat på som et A-punkt.

Forinden undgik udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) en debat i europaudvalget. Den ville have fundet sted i fredags, hvis det ikke havde været for sommerpausen, der her blev omdannet til sommerferie. Han kunne nøjes med at forelægge sagen skriftligt.

Det skyldes, at alle ministerrådsmøder her før EU’s sommerferie forelægges skriftligt for europaudvalget, da den danske sommerferie begynder en måned tidligere.

Undgik nyt mandat
Anders Samuelsen søgte heller ikke fornyet forhandlingsmandat på sagen, hvilket ellers ville have gjort det sværere at nøjes med den skriftlige forelæggelse.

Regeringen kategoriserer sagen som væsentlig, men ikke som af større rækkevidde. Kun i det sidste tilfælde fordres mandatgivning.

”Kommissionens forslag til rådsbeslutning om tilpasning af protokoller til associeringsaftalen mellem EU og Marokko vurderes at være væsentlig,” skriver Anders Samuelsen i et svar til EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL), der blev offentliggjort kort efter afslutningen på udenrigsministrenes rådsmøde mandag 16. juli.

Primomandat alene med DF

Daværende fiskeriminister Karen Ellemann (V) søgte og fik 19. januar i år dog et tidligmandat til forhandlingerne om EU-kommissionens forhandlinger, der alene havde Dansk Folkepartis opbakning foruden de tre regeringspartier, da samtlige partier i rød blok sagde nej.

Ved denne lejlighed luftede regeringen for første gang interesse for kvoter til danske havfiskere i det område.

EU-domstolen afsagde dom den 27. februar om Marokko-aftalen i sagen C-266/16, hvor man skal holde tungen lige i munden. Aftalen er gyldig, eftersom den ikke omfatter Vestsahara. Generaladvokaten havde ellers lagt op til en mere drastisk afgørelse, der helt underkendte aftalen.

Herefter gjaldt det for EU-systemet at gennemføre konsultationer, der kunne føre til fortsættelse af aftalen.

Den danske ministers mandat blev opdateret den 11. april, og opbakningen blev udvidet med Socialdemokratiet og Det radikale Venstre til forhandlingerne i EU om det reviderede forhandlingsdirektiv for EU-kommissionen angående fiskeriaftalen og den tilhørende partnerskabsaftale med Marokko, hvor 91,5 % handler om fiskeri ud for Vestsahara.

Rådets jurister siger ok
I bund og grund bygger udenrigsministerens formelle holdning på en accept af EU-kommissionens formulering om konsultationer med sahrawier, der ifølge ministerrådets juridiske tjeneste opfylder EU-domstolens krav.

I begyndelsen af juli bekræftede Anders Samuelsen med baggrund i EU’s udenrigstjenestes oplysninger, at ” man i forbindelse med konsultationerne vedrørende aftalen har haft tekniske konsultationer med Polisario. Der ventes ikke forhandlinger mellem kommissionen og Polisario”.

Udenrigsministeren uinformeret
Videre oplyste Anders Samuelsen, at EU-Kommissionen ikke har informeret om andelen af marokkanske tilflyttere.

”Jeg kan ikke oplyse, hvor stor en del af Vestsaharas befolkning, som ikke er marokkanske tilflyttere, der arbejder i eksportorienterede sektorer, da der ikke forefindes statistik herom,” hedder det i svar på et af Søren Bo Søndergaards omkring 30 udvalgsspørgsmål.

Det er heller ikke oplyst, hvor konsultationerne er afholdt.

Konsultationsrapport
Rådets Juridiske Tjeneste vurderer, af alle rimelige og gennemførlige skridt er taget for at fastslå Vestsaharas befolknings (”the people of Western Sahara”) samtykke til aftaleudkastet gennem konsultationer med dets repræsentanter, konkluderer Anders Samuelsen i et svar til Enhedslistens EU-ordfører.

”Et flertal af de konsulterede har redegjort for en aftales positive effekt for områdets indbyggere i sin helhed. De har samtidig fremhævet, at manglende toldpræference hæmmer den socioøkonomiske udvikling i Vestsahara,” hedder det i Udenrigsministeriets politikernotat.

”Polisario og visse NGO’er har udtrykt sig imod en aftale. De har ikke forholdt sig til aftalens indvirkning på de berørte personer, men alene givet udtryk for en frygt for, at aftalen konsoliderer status quo i Vestsahara,” hedder det videre.

”Kommissionen konkluderer, at toldpræferencer har en positiv effekt på økonomien i Vestsahara, og at frygten, for at aftalen indebærer en anerkendelse af status quo, er ubegrundet, idet intet i aftalen medfører anerkendelse af Marokkos suverænitet over Vestsahara,” understreger Udenrigsministeriet.

Sidste trin er EU-parlamentet
Efter de 28 EU-landes godkendelse skal EU-parlamentet forholde sig til tilpasningen af Marokko-aftalerne.

Polisario har reageret med en fordømmelse af EU-landenes vedtagelse.

Nogle ser Marokko-aftalen som en betaling for, at migranter ikke kan bruge Marokko som springbræt til Europa. Søren Bo Søndergaard har tidligere i europaudvalget advaret om, at Marokkos besættelse af Vestsahara kan føre til, at unge sahrawier forlader flygtningelejrene og genoptager krigen mod Marokko. (Dj/170718)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.