EU-kommissionen holder PSO-lempelser tilbage

Dansk energipolitik er kommet i klemme i intern kamp i Berlaymont mellem to direktorater. Foto: Fagpressen.eu

EU-godkendelse af solcellestøtte er gået i stå

Af Claus Djørup
PSO-lettelserne i aftalen 14. juli mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten (energiforligspartierne bortset fra Konservative) hænger i en mere eller mindre tynd tråd hos EU-kommissionens konkurrencedirektorat, hvor statsstøttejurister gransker den danske, forbrugerbetalte VE-støtteordning uden øje for klima- og energipolitik.

Kommissionen anfægter, at der opkræves PSO-afgift af importeret strøm, uden at udenlandske el-producenter kan få del i støttemidlerne. Det kan være i strid med forbuddet mod diskriminerende afgifter i EU-traktatens artikler 30 og 110.

Intern kamp mellem energi- og konkurrencedirektorater
– PSO-systemet har tidligere været forelagt kommissionen i forbindelse med andre sager fra Danmark, hvor kommissionen ikke har rejst disse indvendinger, anfører klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) i et svar til Folketingets energiudvalg.

Kort før EU’s sommerferie sendte regeringen et svar til EU-kommissionen den 11. juli om “kommissionens problematisering af det danske PSO-system”. Dagen før mødtes Rasmus Helveg Petersen med den konkurrencekommissær Joaquim Almunia.

EU-undersøgelsen af den danske PSO (Public Service Obligations) er bundtet med undersøgelse af norske, svenske og tyske ordninger, hvilket indicerer et generelt forsøg på at strømline de nationale VE-ordninger.

Sagen trækker godkendelsen af den danske solcelleordning i yderligere langdrag. Kommissionen blev notificeret 18. februar sidste år.

Regeringen er lodret uenig med DG Konkurrence, men det hindrer ikke forsinkelser.

Vækstplaninitiativer skal godkendes
Hver en lille ændring kan koste store forsinkelser og sætte ordninger på højkant, fordi det giver EU-kommissionen ny lejlighed til at vurdere dem, fremgår det af Rasmus Helveg Petersens opsummering af den støttepolitisk stilstand:

“Støtteordninger, som er under behandling i henhold til statsstøttereglerne og finansieres via PSO-tariffen, kan ikke ventes at kunne iværksættes, før der har været nærmere dialog og afklaring med kommissionen,” skriver Rasmus Helveg Petersen.

“Det har umiddelbart den konsekvens, at der ikke kan ventes fremdrift i de verserende sager vedr. sol og vind. Det kan også forsinke eventuelle lempelser i PSO som følge af vækstudspillet.”

Fremtidige ændringer i PSO-finansierede støtteordninger bl.a. for landvind vil formentlig ikke kunne godkendes endsige blive realitetsbehandlet, før der er en afklaring, understreger han.

Aftalens forbehold
I aftalen om tilbagerulning af energiforsyningssikkerhedsafgiften – brændeafgiften – tager de seks partier højde for problemer med EU-kommissionen:

“Hvis det måtte vise sig, at en godkendelse ikke kan opnås eller forudsætter væsentlige ændringer af det enkelte initiativ, er parterne enige om at drøfte håndteringen heraf, herunder alternative anvendelser af de midler, der er afsat til initiativet.” (Dj/120814)

Denne artikel er en bearbejdning af en artikel i nyhedsbrevet Energi.dk

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.