EU genstarter debat om fælles selskabsskattebase

Hjort: EU-skattebase skal være lige så bred som den danske

Af Claus Djørup
– Det bliver nok efter min tid som minister, før der kommer et resultat ud af det, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) forud dagens (tirsdag 8. november) møde i økofin, hvor EU-kommissionen præsenterer fire forslag vedrørende en fælles skattebase for selskabsskat og værn mod skatteundgåelse.

Det er ikke et varsel om snarligt valg eller tilbagetræden, men om en ny omgang langvarigt tovtrækkeri mellem EU-landene om fælles metoder til beregning af selskabsskat, så der kun opgøres en indkomst, Der fordeles mellem landene til beskatning efter de nationale skatteprocenter.

– Sagen startede i 2011. Kommissionen prøver en ny tilgang. Den tidshorisont antyder, at der er meget store politiske uenigheder om dette spørgsmål, sagde Claus Hjort Frederiksen i europaudvalget fredag 4. november, da han gennemgik de kommende økonomi- og finansministerrådsmøder.

EU-forslaget indsnævrer skattegrundlaget
Finansministeren er betænkelig ved forslaget, eftersom det indsnævrer den danske selskabsskattebase og dermed giver et mindre provenu.

– Vi er ikke interesseret i en smallere skattebase. Vi har en bred skattebase, og det minimerer risikoen for at spekulere i aggressiv skatteplanlægning. Vi er tilfreds med vores eget system, sagde han.

– Det er ikke en hed diskussion for vores vedkommende. Vi er gået konstruktivt ind i forhandlingerne, og så må vi se hvad resultatet bliver, tilføjede han.

Moms er et godt forbillede
– Vi anerkender formålet med forslaget – at man ikke skal jonglere rundt og spekulere i forskellige skattebaser og procenter. Formålet er at begrænse omgåelsesmulighederne mest muligt, sagde Claus Hjort Frederiksen.

– Vi har fælles skattebase i moms. I princippet ville det være fint med en fælles base (selskabsskat, red.), men vi er ikke indstillet på at give køb på vores brede skattebaser. Vi er heller ikke indstillet på at skulle opkræve mindre, pointerede Claus Hjort Frederiksen.

Nej-partier: EU går for nær national skattepolitik

Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil sandsynligvis sige nej, når forhandlingsoplægget behandles.

– EU går for tæt på den røde linje for EU-indblanding i dansk skattepolitik. Det er relativt vidtgående i forhold til landenes nationale skattepolitik, at EU fastsætter et beskatningsgrundlag, sagde Kenneth Kristensen Berth (DF).

– Vi er imod, hvis man indretter sig som der bliver lagt op til, sagde Finn Sørensen (EL).

Koncerner med omsætning over 5,6 mia. kr.

Ifølge EU-kommissionens forslag skal forslaget kun omfatte virksomheder med en årlig omsætning over 750 millioner euro (5,6 milliarder kroner). Finansministeren skønner, at 50-60 danske virksomheder ligger over.

Den grænse er for høj, for fleste virksomheder er betydeligt mindre, mente Rasmus Nordqvist (AL) i modsætning til Kenneth Kristensen Berth.

Undgå dobbelt ikke-beskatning
Det indgår i skattebasepakken som opfølgning af skatteundgåelsesdirektivet, at ingen lande skal hindres i at opkræve skat, fordi landene har forskellige skattemæssige vurderinger af en selskabsenhed eller en transaktion.

– Fra dansk side støtter vi en sådan udvidelse af reglerne for at undgå dobbelt ikke-beskatning, erklærede Claus Hjort Frederiksen.

Han er tillige positiv over for en obligatorisk voldgift, hvis to landes skattemyndigheder ikke kan enes om en løsning.

– Fra dansk side er vi åbne for en udvidet voldgiftsprocedure, hvis der sikres tilstrækkeligt retsgaranti for alle involverede parter, uafhængighed for voldgiftsdommerne samt transparens med hensyn til afgørelserne. (Dj/081116)

www Politikernotat og infoark

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.