Dieselmaskiner i klemme ved motorrenovering

Statskasse kontra folkesundhed – DSB og andre togselskaber risikerer store udgifter, hvis EU’s grænseværdier for dieselmotorer bliver for skrappe. Foto: Fagpressen.eu

Miljøforslag kan blive dyrt for baner, landbrug og havne – og godt for hals, lunger og sundhedsøkonomi

Af Claus Djørup
Transportminister Magnus Heunicke (S) fik som vikar for miljøminister Kirsten Brosbøl (S) bred opbakning i europaudvalget tirsdag 12. maj til forhandlingsmandatet angående forordningsforslaget, der handler om emissionsgrænser for ikke-vejgående køretøjer. Det er dieseltog, havnekraner, landbrugsmaskiner, flodpramme samt kædesave til entreprenørmaskiner.

Regeringen vil sikre sig mod såkaldt disproportionale omkostninger (unødvendige udgifter), når motorer i DSB, Ariva og lokalbaners i alt 395 dieseldrevne togsæt skal renoveres eller udskiftes. Det samme gælder landbrugsmaskiner.

– Der skal findes en passende løsning til håndtering af risici forbundet med eventuel manglende adgang til remotorisering af eksisterende dieselmotorer i danske togsæt, lyder en del af forhandlingsmandatet til ministerrådsmødet 28. maj.

EU-kommissionens forslag til tekniske krav gør nemlig nye motorer større og derfor sværere at indpasse i eksisterende maskiner.

Høsthavari
Venstre er bekymret for udskiftningsmotorer, der arbejder meget i spidsbelastninger såsom høst.

– Det vil være uoverskueligt at skulle ombygge til anden motor ved havari i en f.eks.en høstperiode. Venstre kan dog støtte forhandlingsoplægget, idet vi bider mærke i, at regeringen arbejder for, at motorer i disse køretøjer kan udskiftes med samme type i køretøjets levetid, erklærede EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) i et skriftligt votum.

Pia Adelsteen (DF) sagde ligeledes ja i forventning om, at forslaget ikke tvinger togselskaber og landmænd til unødige udgifter.

Lars Barfoed (K) omtalte forslaget som et godt eksempel på, hvor fælles regulering i EU er nyttig.

Liberal Alliance sagde som eneste parti nej til mandatet. 

Den årlige gevinst ved lavere partikelforurening opgøres til 90 millioner kroner og den årlige udgift til 29 millioner kroner. De danske erhvervsøkonomiske udgifter frem til 2050 er diskonteret med 4 % p.a., som er den officielle kalkulationsrente ved samfundsøkonomiske analyser.

DSB vurderer dieselmotorer
DSB undersøger et tilbud om udskiftning af dieselmotorer, bekræftede Magnus Heunicke i et svar til Pia Adelsteen (DF), som nævnte Bombardiers tilbud om udskiftning af ME-lokomotivernes motorer til et forureningsniveau som bybusser.

I givet fald er ordren så stor, at den skal i udbud og dermed ikke på forhånd kan placeres i Randers.

Dieseltogs motorer lever typisk kortere end hele toget. Derfor kunne forslaget medføre, at der ikke vil være tilgængelige motorer ved en remotorisering, hvilket igen kan fremtvinge fremrykning af nyt materielkøb.

Her i landet anvendes Lint 41, Desiro, IC3, IC4 og IC2.

Det kan blive dyrt for statskassen, hvis DSB’s dieseltog ikke kan remotoriseres. Så skal der enten købes nyt dieselmateriel eller elektrificeringen skal fremrykkes. Derfor skal dieselmotorerne helst holde længe nok til den planlagte udskiftning med eldrevet trækkraft.

Magnus Heunicke fortryder da også med tilbagevirkende kraft den fælles arv i form af blot halv elektrificering af banenettet.

Gasmotorer
Det indgår tillige i forhandlingsmandatet, at emissionskrav til gasdrevne motorer ikke lempes, hvilket betyder skrappere grænseværdi for gennemsnitlig gas/energiforhold, dvs. uforbrændte kulbrinter i gasdrevne motorer.

– Det (lempelsen, red.) vil lette mulighederne for at få typegodkendt helt eller delvist gasdrevne maskiner, som generelt har en lavere udledning af CO2, men med det givne ambitionsniveau vil tillade en relativ høj udledning af kulbrinter og herunder metan (THC) sammenlignet med diesel, hedder det i Miljøministeriets politiernotat. (Dj/180515)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.