DF støtter etnisk registrering

EU-kommissionens forslag om registrering af romaer strider mod persondatabeskyttelsesloven. Foto: Jerry Bergman

Inger Støjberg afviser DF og EU-kommissionens romaregistrering

Af Claus Djørup
Kenneth Kristensen Berth (DF) taler varmt for at følge EU-kommissionens forslag om at registrere romaer som led i de nationale strategier for romaernes integration.

Regeringens tidligere afvisning med hensyn til konventioner deles ikke af EU-kommissionen, mener DF’s EU-ordfører. Han anbefaler undtagelsesvis at være lydhør over for kommissionen.

– Giver det ikke anledning at genoverveje registrering, når EU-kommissionen faktisk siger, at det er et problem, at Danmark ikke har styr på disse romaer? sagde Kenneth Kristensen Berth i europaudvalget fredag 2. december.

Integrationsminister Inger Støjberg afviste at registrere på baggrund af etnicitet, hvilket ville være i strid med persondatabeskyttelsesloven.

– Vi har aldrig registreret etnicitet på den måde, og der er ikke lagt op til det, fastslog Inger Støjberg.

Kenneth Kristensen Berth replicerede, at det kunne være anledning til at ændre persondatabeskyttelsesloven, så man kunne foretage registreringer af romaer.

– Det er velkendt, at denne gruppe borgere udgør … ja, en speciel udfordring – så har jeg ikke sagt for meget – på en lang række felter. Der kan være en værdi i at vide, hvad det er for mennesker og kende omfanget af de udfordringer, så man er bedre i stand til at sætte ind over for det, sagde DF’s ordfører.

– Det står Dansk Folkeparti frit for at fremsætte et forslag i Folketinget, hvor man skal foretage de ændringer af lovgivningen. I så fald er det Justitsministeriets område. Det ligger ikke lige for, at regeringen bakker op om et sådant forslag, sluttede Inger Støjberg.

Danmark tilhører en gruppe lande, som står fast på hvad der i EU-sprog kaldes ”den nationale horisontale tilgang til integration“ af romaer, dvs. at indsatsen indgår i den generelle sociale og beskæftigelsesmæssige indsats frem for at udarbejde særskilte initiativer målrettet romaer. (Dj/061116)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.