Nej til de første ansøgninger om gmo-dyrkning (opdat.)

EU-kommissionen skal have svar senest 3. oktober

Tilføjelse: Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sagde definitivt nej i miljø- og fødevareudvalget 22. september til dyrkning af gmo-majs. Dermed tvinger et stort folketingsflertal fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) til at meddele EU-kommissionen, at Danmark benytter muligheden for national gmo-undtagelse. Hun indstiller ellers at sige ja.

Af Claus Djørup
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) fremlægger i nær fremtid indstillinger angående dyrkningstilladelse til fire genmodificerede majsplanter.

Det er de første af sin slags, og de skal ikke forveksles med de løbende ansøgninger om importerede gmo-holdige produkter i foder eller fødevarer.

EU-kommissionen skal have svar senest 3. oktober om de første fire i henhold til det såkaldte Barroso-direktiv (2015/412 af 11. marts 2015), som Danmark endnu ikke har implementeret.

Det drejer sig om Majs Bt11 fra Syngenta, majs GA21 fra Syngenta, majs Mon810 fra Monsanto og majs 1507 fra Pioneer. Naturerhverv- og miljøstyrelsernes høringsfrist udløb 14. september.

Lovforslag om gmo-direktivs nationale selvbestemmelse
Barroso-direktivet giver de enkelte EU-lande mulighed for at anmode om at blive undtaget fra det geografiske anvendelsesområde i en GMO-ansøgning, som får en EU-godkendelse.

Det er ret u-EU’sk fravigelse af det fælles marked, men der er dog et EU’sk element, nemlig at man skal bede om en undtagelse ved hver eneste ansøgning.

Direktivets omsætning til dansk ret sker via et lovforslag, der kan fremsættes i næste måned. Lovudkastet angående sameksistens- og genteknologilovene er i høring til 30. september.

Enhedslisten fremsatte i foråret et beslutningsforslag om forbud mod gmo-dyrkning hertillands. Det afviste de daværende regeringspartier med begrundelsen, at det kun er muligt at forbyde den enkelte gmo.

Venstre var mest for gmo-afgrøder ved den lejlighed, hvis man have en pejling af miljø- og fødevareministerens forventede holdning.

Dansk Folkeparti kan blive tungen på vægtskålen. Partiet erklærer sig kritisk over for gmo uden at være teknologiforskrækket.

– Vi hælder til, at Danmark fortsat skal være gmo-frit, siger EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF) med forbehold for diskussionen i den ny, store folketingsgruppe.

Nej fra fire partier
Der tegner sig en GMO-negativ blok bestående af Enhedslisten, Alternativet, SF og Det radikale Venstre. De fire partier siger nej til en i og for sig rutinemæssig godkendelse af en genmodificeret majs i importerede fødevarer og foder, fordi en videnskabelig tvivl om konsekvensen endnu ikke er afkræftet.

Den danske regering har sagt ja til MON 87427 i den stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder (ScoPAFF).

For halvandet år kunne forskere ved Århus Universitet ikke udelukke, at foder fremstillet af soja, der er modificeret til at være tolerant over for sprøjtemidlet glyphosat(Roundup), kunne indvirke negativt på husdyrs miroflora i mavetarmsystemet.

Det forsøger Holger K. Nielsen (SF) at bruge som brækjern for at anvende forsigtighedsprincippet og dermed sige nej til godkendelsen, da han indkaldte fødevareminister Eva Kjer Hansen til et hastesamråd 11. september i europaudvalget.

Sprøjtemiddel forveksles med gmo
Imidlertid kan Århus-resultatet skyldes udsættelse for glyphosat og ikke gmo-sojaen. Universitetet er i gang med nærmere undersøgelsers, som indgår i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) revurdering af glyphosat som sprøjtemiddel.

– Bekymringer vedrørende restkoncentrationer af glyphosat skal håndteres via grænseværdierne for sprøjtemidlet og skal gælde for alle fødevarer og foder og ikke kun for gmo, fastslog Eva Kjer Hansen i europaudvalget.

– Virkningen af glyphosatrester er således ikke knyttet til, om en afgrøde er en gmo-afgrøde eller ikke. Der kan også være glyphosatrester i andre afgrøder f.eks. dansk byg, der anvendes til fodring. Det er en diskussion om pesticider og ikke om GMO, foreholdt Eva Kjer Hansen de fire gmo-afvisende partier.

– Der er en sammenhæng, og derfor fraråder vi godkendelsen, replicerede Holger K. Nielsen og henviste til, at “DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug” ved Århus Universitet anbefaler at afvise tilladelsen.

Samråd om administration af gmo-nej – mandat eller dansk komitologi
Europaudvalgsformand Mette Gjerskov (S) har indkaldt Eva Kjer Hansen til samråd. Spørgsmålet lyder:

“Ministeren bedes redegøre for, om det er korrekt, at Danmark har mulighed for at erklære sig fri for dyrkning af specifikke GMO’er i henhold til det Barroso-direktiv, som blev vedtaget den 2. april 2015. Desuden bedes ministeren redegøre for, om det ligeledes er korrekt, at fristen for denne erklæring er den 3. oktober 2015, og om det er korrekt, at regeringen ikke har til hensigt at forelægge spørgsmålet, hvorvidt Danmark skal være GMO-dyrkningsfrit, for Europaudvalget til forhandlingsoplæg, men derimod har tænkt sig at forelægge dette i form af en række komitesager.” (Dj/160915)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.