Halv udmeldelse af IWC

SØVNDAL: HVALFANGSTKOMMISSIONEN MAGTER IKKE SIN OPGAVE MED KVOTETILDELING

Af Claus Djørup
– IWC har længe haft vanskeligt ved at leve op til sit mandat om en bæredygtig udnyttelse af hvaler, erklærer udenrigsminister Villy Søvndal (SF) i sin hidtil skarpeste kritik af den internationale hvalfangstorganisation IWC’s politiseren.

– Grønlands hvalfangst har været genstand for uproportional kritik og delegitimering fra en lang række IWC-lande, hvilket har gjort det meget vanskeligt at opnå tilfredsstillende resultater og været skadelig for Grønland, fortsætter udenrigsministeren i et svar til grønlands- og færøordfører Finn Sørensen (EL).

Regeringen forbereder at melde kongeriget ud af IWC ved årets udgang. Ræsonnementet er, at Grønlands kvoteforhøjelse med 10 til 221 hvaler er et konventionsbrud, og det kommer men omkring ved at melde sig ud af konventionen.

Det er Grønland imod. De grønlandske politikere vil ikke have på sig at være konventionsbrydere. De mener, at IWC begår konventionsbrud ved ikke at beslutte en kvoteforhøjelse i overensstemmelse med IWC’s egen videnskabelige anbefaling.

Observatørstatus og intensivering af upåagtet havdyrsorganisation
Villy Søvndal sigter efter canadisk model for Grønland, som kan fastsætte sine hvalkvoter med respekt for international videnskabelig rådgivning og herunder IWC. Samtidig kan Grønland rapportere fangsterne frivilligt til IWC.

– Der vil være mulighed for, at kongeriget anmeldes som observatør til IWC’s møder med henblik på bl.a. at sikre dialogen herom. Denne mulighed benytter Canada, som nu unilateralt tildeler et kvoteniveau til de oprindelige folk i det nordlige Canada, oplyser Villy Søvndal.

Grønland og Færøerne deltager i det regionale havpattedyrssamarbejde i Nordatlanten (NAMMCO) med Island og Norge. Samarbejdet omfatter viden og forskning om store hvaler. På denne måde kan havretskonventionens pligt til internationalt samarbejde om en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer kunne opfyldes, påpeger han.

Enhedslisten åben for udmeldelse
Enhedslisten er det eneste parti foruden nordatlantiske partier, som sætter spørgsmålstegn ved regeringens politik i denne sag.

Det seneste svar fra udenrigsministeren gør Finn Sørensen mere åben over for udmeldelse og den såkaldte canadiske løsning med observatørstatus, men han vil først høre Grønlands reaktion.

– Ud fra svaret kunne man forledes (til at mene), at det ville være en fordel for grønlænderne at stå udenfor IWC. Grønlænderne har fået en skidt behandling i IWC, siger Finn Sørensen.

– Det er selvmodsigende at tale om konventionsbrud. Man kan i hvert fald ikke tale om konventionsbrud ud fra Villy Søvndals argumenter og hans anbefaling til grønlænderne, siger Finn Sørensen.

Hvis den grønlandske kvoteforhøjelse er konventionsbrud, så er det også konventionsbrud at følge Villy Søvndals opfordring om at forlænge den hidtidige kvote, som heller ikke er på plads, mener Finn Sørensen.

Risiko for kritik fra EU og Greenpeace af dansk hvalpolitik
Danmark fører en anden hvalpolitik af hensyn til rigsfællesskabet end resten af EU indbefattet danske EU-parlamentsmedlemmer. Eksempelvis fastslog EU-parlamentet ved godkendelsen af den seneste status for Islands nu skrinlagte optagelsesforhandlinger, at EU’s forbud mod hvalfangstforbud er acquis.

EU er med i det flertal i IWC, som blokerer for den grønlandske kvoteforhøjelse.

– En udmeldelse af IWC kan medføre kritik mod hele kongeriget for at svække de internationale bestræbelser på at sikre hvalernes bevaring og forvaltning, skriver Villy Søvndal.

– Her overfor står, at kongeriget gennem de seneste årtier aktivt har deltaget i gentagne forsøg inden for IWC på at sikre et mindre politiseret og mere funktionsdygtigt IWC i overensstemmelse med mandatet, men har måttet konstatere, at der ikke hidtil har været den nødvendige opbakning hertil blandt IWC-landene, slutter Villy Søvndal. (Dj/020813)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.