Danmark holder sig udenfor EU’s flygtningeinitiativer

Den seneste månedsrapport fra European Asylum Support Office viser fortsat stigende tilstrømning af asylansøgere til EU, Norge og Schweiz. (Skærmdump)

Ekstraordinært ministermøde om flygtningestrømmen

Af Claus Djørup
Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) behøver dårligt nok at deltage i det ekstraordinære retsministerrådsmøde mandag 20. juli kl. 15 i Bryssel om fordeling af 60.000 flygtninge, for enten er Danmark skærmet af retsforbeholdet eller af en FN-aftale.

Det første punkt er genbosætning af 20.000 fordrevne uden for EU over to år, som bliver frivilligt for EU-landene. Her meddeler regeringen, at Danmark allerede har et nationalt genbosætningsprogram med FN’s flygtningehøjkommissariat UNHCR.

“De mellemstatslige konklusioner er derfor uden praktisk betydning for Danmark,” konkluderer Inger Støjberg i den skriftlige forelæggelse til europaudvalget.

Omfordeling af 40.000 middelhavsflygtninge
Dernæst vendes det indre blik mod den italienske Middelhavsø Lapadusa, køen foran indvandringskontoret på Viktoriapladsen i Athen eller EU’s Schengengrænse til Serbien, hvor det flyder med iturevne græske asyldokumenter og Ungarn er i begreb med at opføre et grænsehegn.

EU-kommissionen foreslår, at 40.000 flygtninge i Italien og Grækenland omfordeles til andre EU-lande. Det er udformet som en mellemstatslig aftale med en påtegning om, at Danmark og Storbritannien ikke deltager.

Retsforhold hindrer dansk deltagelse i forkert solidaritet
En opfølgende beslutning om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland er omfattet af retsforbeholdet, men Inger Støjberg vil måske tage ordet og meddele, at den danske regering ikke anser omfordeling som et velegnet solidaritetsinstrument.

“Solidaritet bør i stedet udvises via finansiel støtte fra eksisterende fonde, teknisk bistand koordineret af navnlig Frontex og EASO (European Asylum Support Office, red.) samt ved øget støtte til flygtninge i deres nærområder. Finansiel og teknisk støtte skal også omfatte bistand til repatriering, når dette er muligt,” hedder det i forelæggelsen.

Sikre opholdslande
Den danske delegation kan læne sig tilbage på grund af retsforbeholdet ved det fjerde punkt, der handler om gennemførelse af asylproceduredirektivet og udpegning af sikre opholdslande.
 
Set med regeringens øjne er det helt fint, at de øvrige lande udpeger sikre oprindelseslande.

Inger Støjberg bruger det som afsæt til at pointere, at medlemslandene hurtigt skal identificere og sagsbehandle de sager, hvor asylansøgeren ikke har et reelt beskyttelsesbehov og således hurtigt vil kunne tilbagesendes til oprindelseslandet. (Dj/190715)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.