Danmark godkender EU-regnskab med flere fejl

De fem EU-venlige partier – nuværende og tidligere regeringspartier – står traditionen tro alene bag den danske godkendelse af EU’s regnskab for 2011. Den endelige godkendelse foretages af EU-parlamentet efter ministerrådets indstilling.

Af Claus Djørup
EU’s revisionsret skønner, at den mest sandsynlige fejlfrekvens (sic!) i betalinger som helhed er steget fra 3,7 procent i 2010 til 3,9 procent i 2011. Det er næsten dobbelt så meget som det acceptable niveau på to procent, men under de omkring syv procent i 2006.

Halvdelen af stigningen på 0,2 procentpoint i 2011 skyldes, at EU-revisoratet har udvidet revisionen på landbrugsområdet til at omfatte krav til de såkaldte krydsoverensstemmelser. Den estimerede fejlforekomst nåede ifølge et diagram sit laveste i 2009 med under 3½ procent.

Fejl er ikke det samme som svig, som der egentlig kun er få tilfælde af, og der kan konstateres en række mærkbare fremskridt i budgettets gennemførelse, understregede økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), da hun fik forhandlingsmandat i europaudvalget fredag 8. februar forud for økofinmødet tirsdag 12. februar.

– Vi finder fejlene der, hvor vi bl.a. må kigge vores egne processer i sømmene. Vores oplevelse er, at der faktisk sker noget på området, betryggede Margrethe Vestager.

Fejlene skyldes oftest medlemslandene, og det gælder også Danmark, hvor EU-revisionsretten bl.a. kritiserer svagheder ved overvågnings- og kontrolsystemerne på landbrugsområdet efter et besøg i 2011, noterede Margrethe Vestager og tilføjede, at Fødevareministeriet (Naturerhvervsstyrelsen) har fulgt op med en række foranstaltninger.

Uacceptabelt budgetrod
Regeringen bør lægge meget stor vægt på at rette op på de åbenlyse fejl og mangler i såvel kommissionen som medlemsstaternes forvaltning af fællesskabets midler, lyder opfordringen fra Pia Adelsteen (DF).

– Enhedslisten kan ikke støtte op om øgning budgetrodet, sagde Nikolaj Villumsen (EL).
 
– Der er for mange betalingsfejl og en stigning i fejlfrekvensen, som ligger et godt stykke over det acceptable niveau, sagde Merete Riisager (LA).

Initiativet om EU-merværdi
Danmark har under behandlingen af EU-revisionsrettens årsberetning sat fokus på hvad der tilfører Europa merværdi, lyder Margrethe Vestagers offensive budskab, som EU-kritiske partier også støtter.

EU-merværdiEU-synergi er diskussionen om, at det giver merværdi at EU bruger pengene i stedet for at selv gør det.

På bl.a. dansk foranledning er der indsat en tekst, som klargør at de vejledende principper i fastsættelsen af EU-programmernes mål skal være 1) optimal anvendelse af midler, 2) effektivitet, 3) subsidiaritet og 4) synergieffekter – at overveje om det giver bedre mening at bruge pengene i EU-sammenhæng end at gøre det nationalt.

– Videre understreger teksten vigtigheden af, at alle aktører udvikler en bedre og klarere forståelse af begrebet EU-merværdi. Noget af diskussionen er, om det alene er en hård økonomisk værdi eller om det også kan være en politisk gevinst ved den måde, man bruger penge på, sagde Margrethe Vestager. (Dj/100213)

Comments are closed.