Brexit betyder benhård interessekamp

Lars Løkke Rasmussen – fokus på reelle danske interesser frem for vidtløftig diskussion om EØS+-folkeafstemning. Foto: Fagpressen.eu

Statsministeren: Danmark bliver i EU

Af Claus Djørup
„Benhård interessevaretagelse“ er statsminister Lars Løkke Rasmussens egen beskrivelse af sin opgave, hvis den igangværende optælling i Storbritannien ender med et nejflertal og dermed en Brexit.

Hvis det ender med et ja, bliver opgaven at gennemføre aftalen fra februar hurtigt og effektivt om bl.a. indeksering af børneydelser og optjeningsprincipper for vandrende arbejdstagere og EU ikke skal udvikle sig til en social union.

Det bliver det såmænd også ved et britisk ‚leave‘, for aftalen bidrager til hvad den danske regeringschef kalder „et mere fokuseret EU-samarbejde“.

– Vi vil kæmpe for, at det er der alligevel. Der findes lande, hvis eneste motiv for at gå med til nogle af tingene i aftalen var at sikre, at Storbritannien blev, sagde Lars Løkke Rasmussen i europaudvalget torsdag 23. juni, da han forelagde hovedpunkterne på EU-topmødet 28.-29. juni, mens krydsene blev sat i britiske valglokaler.

– Danmark er og forbliver medlem af EU. Det er Danmarks klare interesse uagtet udfaldet af den britiske folkeafstemning. EU er vores bedste værktøj til at påvirke verden omkring os og til at håndtere de problemer, som globaliseringen fører med sig, og sikre, at der bliver taget hensyn til vores interesser, erklærede statsministeren.

– Hvis situationen opstår, skal vi fokusere på den reelle danske interesse, som for mig ikke er – undskyld udtrykket – vidtløftige diskussioner om den model, Storbritannien en gang måtte ende op med at få, er attraktiv for os. Det handler om benhånd interessevaretagelse, hvor vi står vagt om danske arbejdspladser og dansk velstand.

– En stor del af dansk fiskeri sker i engelske farvande. Giver det topprioritet hos de andre lande, hvor fiskeri ikke fylder så meget? eksemplificerede Lars Løkke Rasmussen de komplicerede forhandlinger og interessemodsætninger ved en Brexit.

Afventer britisk bud
Ved et nej afventer de øvrige lande, hvordan den britiske premierminister, David Cameron, tolker nejet på EU-topmødet 28.-29. juni.

Det første tegn på skilsmisseforhandlinger vil sandsynligvis være en uformel frokost mellem de 27 fortsættende lande.

– Man skal ikke være naiv omkring dette. Hvis Storbritannien stemmer sig ud, så arbejder jeg for den tættest mulige relation, men der opstår helt logisk en eller anden form for interessekonflikt. Derfor er der brug for, at de 27 fortsættende lande får talt om håndteringen, oplyste Lars Løkke Rasmussen.

De komplicerede skilsmisseforhandlinger – bodelingen – vil også omfatte EU’s klimaforpligtelser. Hvor meget skal overføres til Storbritannien og hvor meget skal Danmark og de øvrige 26 lande beholde?

Fredelig skilsmisse
Lars Løkke Rasmussen advarer mod den udbredte stemning ikke mindst i EU-parlamentet, at Storbritannien bare kan sejle sin egen sø. Han vurderer dog, at regeringschefkollegerne har en „pragmatisk, fornuftig indfaldsvinkel“.

– Det handler om at sikre, at Storbritannien ikke forlader EU på en måde, der skaber problemer for Danmark, danske virksomheder i UK og dansk eksport til UK, danske fiskere og landmænd. Det bliver benhårdt arbejde.

– Den anden del bliver at præge den europæiske dagsorden på en konstruktiv måde. Min position og de fleste af mine kollegers position vil være, at i første række må Storbritannien oversætte et sådant nej – hvad ønsker man alternativt. Der skal vi være lydhøre. Det skal være en fredelig skilsmisse, pointerer Lars Løkke Rasmussen.

Han foreholder briterne, at de ikke kan forlade EU med en fribillet til markedsadgang og skabe konkurrencefordele for sig via statsstøtte.

EU-slankning er påbegyndt
Man skal reflektere over og komme EU-skepsissen i møde uanset udfaldet 23. juni, siger Lars Løkke Rasmussen.

– Det er vi startet på med den ny EU-kommission ikke mindst med (Frans, red.) Timmermans i spidsen har fremlagt et arbejdsprogram for et slankere EU. Europaparlamentet laver meget mindre lovgivning, fordi der er truffet den strategiske beslutning, at EU skal koncentrere sig om de vigtige ting og lade de små ting ligge. Så vi er på vej.

Tæt optælling
I skrivende stund er godt fem millioner stemmer optalt fra 72 af 382 valgområder, fremgår det af BBC’s valgdækning.

Remain fører med cirka 8000 stemmer over Leave, men nej-siden synes at opnå større tilslutning end forventet i de enkelte valgkredse, så pilen peger på et nej. (Dj/240616)

www Europaudvalgets topmødeoptakt med statsministeren 23. juni

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.