Anders Samuelsen vil reformere EU på højskolefacon

Dialog og ingen konkrete initiativer er regeringens svar til Kenneth Kristensen Berth, Nick Hækkerup, Peter Hummelgaard Thomsen og Finn Sørensens om regeringsgrundlagets EU-afsnit. Foto: Fagpressen.eu

Flertal dømmer regeringsgrundlag som sniksnak

Af Claus Djørup
Det EU-kritiske Liberal Alliances europapolitiske aftryk i regeringsgrundlaget er tom tale, konkluderer socialdemokrater, Dansk Folkeparti og Enhedslisten efter en offentlig debat i europaudvalget med udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) om at reformere EU indefra.

– Regeringen agter ikke at tage konkrete initiativer. Den er også uklar om, hvordan og hvorledes EU i det hele taget skal reformeres. Det er helt og aldeles tomme hensigtserklæringer, som regeringsgrundlaget lægger op til, siger EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen (S) efter det åbne samråd fredag 27. januar.

Anders Samuelsen: Dialog frem for ny traktat. Foto: Fagpressen.eu

– Jeg tror på, at det er en dialog, som kommer til at rykke balancen meget mere end forsøg på at omskrive traktater, svarede Anders Samuelsen. Han er overtydet om, at om tre-fem år vil man kunne se, at EU er slanket.

Han fremhæver EU-kommissionens selvdisciplin med ”kun” 21 initiativer i det seneste arbejdsprogram og 23 i hvert de to foregående. Til sammenligning var gennemsnittet 130 i 2009-14.

Det bekræfter for Anders Samuelsen, at EU-kommissionen undlader at lovgive, hvor det kan overlades til medlemslandene – at være stor på et store og lille i det små.

Velfærdsstat, lønforhold og skat på arbejde er områder, som EU ikke skal regulere, eksemplificerer Anders Samuelsen.

Negativliste
Peter Hummelgaards eget reformfokus er ubalancen mellem det indre marked og lønmodtagerrettigheder, mens Anders Samuelsen er skeptisk over for mere regulering af social- og beskæftigelsespolitikken.

Udenrigsministerens negativliste omfatter tillige bestyrelsessammensætning (kønskvotering), barselsorlov og pakkeudlevering i forbindelse med e-handel.

Det mest reformkonkrete to forhold, som ellers var aftalt i EU-aftalen med Storbritannien, som faldt bort ved den britiske folkeafstemning, nemlig indeksering af børnechecken, samt styrkelse af de nationale parlamenters rolle.

Anders Samuelsens negativliste efterlader alt for meget, som EU stadig kan beskæftige sig med, anførte Kenneth Kristensen Berth (DF).

DF: LA fører V-politik

Han kan heller ikke forskel på V-regeringen og VLAK-regeringens EU-politik.

Kenneth Kristensen Berth kræver EU på slankekur og rødt kort til nationale parlamenter over for kommissionsforslag: – Hvad gør vi nu, som vi ikke skal gøre i fremtiden?

Hans ikke overraskende skuffelse over LA’s manglende indflydelse på EU-politikken krydres med henvisning til Liberal Alliances Ungdom, der ønsker en folkeafstemning om udtræden af EU.

(Fra Laungdom.dk: ”Danmark skal melde sig ud af EU. EU har udviklet sig i en uhensigtsmæssig og bureaukratisk retning, der med ensretning, skadelig regulering og indskrænkende afgifter kvæler velstand og frihed i Europa. Danmark skal dog fortsat indgå i et europæisk samarbejde om fri bevægelighed af varer, kapital, tjenester og arbejdskraft.”)

Brede formuleringer

Anders Samuelsens europaholdning rummes i tre f-ord: fred, frihed og frihandel.

– Vi ønsker et EU, hvor folk kan søge derhen, hvor man mangler ledige hænder. Vi vil ikke have et EU, hvor folk søger derhen, hvor de sociale ydelser er størst, siger Anders Samuelsen.

– Jeg fornemmer, at vindene i Europa er helt anderledes end bare for et år siden – en erkendelse af at man bliver nødt til at være store på det store og små på det små, som kommissionen understreger. Hvad betyder det konkret? Det arbejde glæder jeg mig til at give mit bidrag til, erklærede Anders Samuelsen.

– Det kan man ikke realisere uden ændringer i traktaten, indvendte Finn Sørensen (EL). Han konkluderede, at regeringen har ingen planer om traktatændringer, der kan stække de nuværende EU-beføjelser.

Anders Samuelsen er lodret uenig i, at traktatændringer er nødvendige for at undlade at bruge beføjelser.

Skattemandat står ved magt

Peter Hummnelgaard Thomsen spurgte til, om Liberal Alliances nej (20. maj 2016) til forslaget om et skatteundgåelsesdirektiv afspejlede sig i regeringens politik.

– Jeg har ikke behov for at gå ind i diskussionen om hvor den nuværende regerings politik adskiller sig specifik fra den forriges. Jeg arbejder ud fra regeringsgrundlaget. Vi har haft en regeringsforhandling, hvor der blev givet og taget, svarede Anders Samuelsen.

Mandater står ved magt, bekræftede udenrigsministeren, som nu lægger navn til mandater, som Liberal Alliance tidligere var imod. Eksempelvis sagde regeringspartiet Liberal Alliance ja til det fornyede mandat 2. december lige efter regeringsdannelsen.

Hvordan? Dialog!
– Hvordan skal de nationale parlamenter styrkes for at leve op til regeringsgrundlaget og hvad ministeren selv siger? spurgte Nick Hækkerup (S).

– Det er den måde, vi dagligt agerer og tænker på i forhold til det europæiske samarbejde. Der skal vi gå ud til kanten i forhold til den nuværende traktat, svarede: – Traktatmæssige ændringer er ikke på tapetet.

– Jeg tror på, at det er en dialog, som kommer til at rykke balancen meget mere end forsøg på at omskrive traktater, fortsatte Anders Samuelsen

– Man kan godt kritiserer styrkeforholdet mellem parlamentet og kommissionen på den ene side og ministerrådet på den anden uden at kræve traktatændringer, og man kan ændre balancen uden at ændre traktaten. Det synspunkt deler jeg med Henrik Sass Larsen (S), riposterede Anders Samuelsen.

LA’s partiformand erklærede sig dog uenig med Henrik Sass Larsen i spørgsmålet om en skatteunion.

– Hvilke initiativer vil ministeren tage for at ændre den institutionelle balance? varierede Nick Hækkerup sit grundlæggende spørgsmål om indholdet af regeringsgrundlagets afsnit om EU-reformer.

– Det vil jeg gøre i de konkrete møder med de forskellige interessenter, og jeg regner med, at europaudvalget selv vil tage det op, når man har kommissærer her i udvalget. Debatten viser, at der er en bevægelse i gang, sluttede Anders Samuelsen. (Dj/290117)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.