Adfærdskodeks for Amazon, Facebook og Google

Margrethe Vestager undersøger Amazon og Rasmus Jarlov støtter “Platform to Business”-forslaget (P2B). Det handler om platformmonopolers respekt for små erhvervskunders egne kundedata

Af Claus Djørup
EU-kommissionen er netop gået i gang med en spørgeskemaundersøgelse om handelsplatformen Amazon, oplyser konkurrencekommissær Margrethe Vestager.

Amazon er en platform, som er vært for mange småhandlende. Amazon er selv en meget stor købmand, og Amazon har adgang til de data, som den småhandlende har om sine kunder, salg og søgemønster.

Margrethe Vestager møder stadig flere, som er bekymret over Amazons håndtering af data.

– Vi har ikke åbnet en officiel sag, men vi interesserer os meget for det. Når data ikke kun er et input til den forretning, man driver, men også måden hvorpå man kan drive sin forretning, så er adgang til data selvfølgelig helt afgørende for konkurrenceforholdene, siger den danske EU-kommissær.

– Du må super gerne være succesfuld i Europa, men man får et særligt ansvar, når man har erobret en meget stor del af markedet – det ansvar at man ikke misbruger sine kræfter til at gøre det sværere for andre at konkurrere, erklærer Margrethe Vestager.

Platformsmonopol
Samtidig tager erhvervsministrene fat på behandlingen af EU-kommissionens forslag om forholdet mellem virksomhedsbrugere og de store platforme, det såkaldte ”platform to business” eller P2B.

– Det støtter fair spilleregler for små virksomheder, sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i europaudvalget 21. september forud for konkurrrenceevnerådsmødet den 27. september.

P2B er et forordningsforslag, som supplerer den eksisterende konkurrencelovgivning i den digitale økonomi. Det tager hånd om urimelig praksis såsom rangordning af søgeresultater, forskelsbehandling af virksomheders produkter og adgang til data, som ikke er en direkte overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

Uundgåelige handelspartnere
– Platforme kan få en så stor markedsstyrke og udbredelse, at det nærmest kan være uundgåelige handelspartnere. Det kan være en sag for konkurrencemyndighederne, når en platform udnytter det skæve styrkeforhold, fastslog erhvervsministeren.

Cirka halvdelen af de virksomheder, som sælger produkter på online platforme, oplever f.eks. urimelige eller uklare kontrakter, pludselig suspension fra platformen eller manglende mulighed fon at klage.

Med andre ord er styrkeforholdet mellem platforme og virksomheder ændret til ugunst for sidstnævnte, konstaterede erhvervsministeren.

Enhedslisten: Skrappere krav
Rasmus Jarlov fik opbakning fra syv af de ni folketingspartier til sit forhandlingsmandat. Dansk Folkeparti og Enhedslisten sagde nej ved forelæggelsen i europaudvalget fredag 21. september.

EU-kommissionen har ifølge politikernotatet bestræbt sig på at lave et ”light touch” forslag, altså blødt og rundt.

Det huer ikke Finn Sørensen (EL). Han begrundede sit nej med, at totalharmoniseringsforslaget ikke giver landene mulighed for at stille nye, skrappere krav: – For at sige det lige ud – at beskytte deres eget samfund, arbejdsmarked og detailhandel. (Dj/240918)

(Se også artiklen “Mandater til platformskodeks, forsvarsfond og topdomæne”)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.