Vintergasberedskab vedtaget med koronahast

Energiministrene stod i kø for at aflevere budskaber på vej ind til vedtagelsen af vintergaspakken. (Skærmdump/EU AV Service)

Undtagelser fra kravet om 15 % gasreduktion

Artiklens hovedpunkter:
EU-kommissionen får en etårig beføjelse til at foreslå gasalarm
Dan Jørgensen: Hold fødevare- og medicinvirksomheder i gang
Dansk mandat med fredning af biogas
Sverige satser på biomasse
Ungarn køber mere russisk gas
Græsk oplæg til afkobling af el fra gaspris
Polen vil af med CO2-kvotehandelssystemet

Af Claus Djørup
Vi skal ikke erstatte en gaskrise med en elkrise, erklærer energikommissær Kadri Simson efter 26 EU-landes vedtagelse af EU-kommissionens vintergaspakke. Det indeholder 15 procent gasreduktion i den kommende vinter og mulighed for at erklære EU-nødsituation – unionsalarm.

De baltiske lande slipper for kravet om reduktion af gasforbruget, hvis Rusland afbryder elforbindelserne,

Spanien slipper også lempeligere med argumentet om, at landet får naturgas fra Algeriet og ikke er bundet op på det russisk forsynede gasnet i EU.

Irland, Malta og Cypern, som hverken er fysisk forbundet til et europæisk gasnet eller afhængig af russisk gas, undtages i princippet. Den irske klimaminister Eamon Ryan understreger dog, at også Irland vil reducere forbruget og i øvrigt får gavn af mindre efterspørgsel og dermed lavere priser end ellers i Europa.

Lande med gasafhængige nøglevirksomheder såsom. Sverige kan søge om dispensation.

Således blev udsigten til blokerende mindretal omsat i undtagelser og udvandinger tirsdag 26. juli i Bryssel, da EU’s energiministre vedtog EU-kommissionens forordningsforslag om frivillig 15 pct. gasreduktion i den kommende vinter. Samtidig er der mulighed for at erklære EU-nødsituation, der konverterer frivilligheden til obligatoriske gasreduktioner.

Det nye kriseredskab – unionsalarm – er begrænset til ét år frem for to år. En unionsalarm kan vedtages af ministerrådet på forslag fra EU-kommissionen. Den kan også udløses på anmodning fra fem lande, der har erklæret national nødsituation.

Claude Turmes: Det nuværende prisniveau skærer i sig selv 10 pct. af gasforbruget, og resten kan nås med energibesparelser i offentlige kontorbygninger. Foto: Fagpressen.eu

”Bye-bye russisk gas”
Kompromiset på det ekstraordinære møde i energiministerrådet under ledelse af det nye tjekkiske EU-formandskab kom i stand seks døgn efter EU-kommissionens fremlæggelse.

Måske blev enigheden fremmet af Gazproms besked samme morgen om en væsentlig lavere forsyning via Nordstream 1 til en femtedel af kapaciteten, for mange ministre understregede nødvendigheden af sammenhold mod Ruslands krig i Ukraine. Ungarn var eneste land, som stemte imod.

– Putin vil ikke lykkes. Vi står sammen. Vi er forberedt. Vi kommer gennem vinteren og den følgende vinter, og så er det ”bye-bye russian gas”, siger Luxembourgs energiminister Claude Turmes. Han skønner, at det nuværende prisniveau i sig selv skærer 10 pct. af gasforbruget, og resten kan nås med energibesparelser i offentlige kontorbygninger.

Hold fødevare- og medicinvirksomheder i gang
Det begyndte og sluttede med Putin i udtalelserne fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i ministerrådsbygningen tirsdag 26. juli.

– Det handler om at stå sammen imod Putin og at vise solidaritet med hinanden, for vi kan få deciderede problemer med forsyningssikkerheden i Europa. Det er også et spørgsmål om Europas økonomi. Hvis Tyskland pludselig må lukke markant ned for store dele af industrien, så risikerer vi at stå i en europæisk recession, sagde Dan Jørgensen ved ankomsten til mødet.

Han havde europaudvalgets mandat til at støtte EU-kommissionens vintergasforslag, der indeholder en reduktion af gasforbruget med 15 procent eller 45 milliarder kubikmeter frem til udgangen af marts næste år. Det svarer til behovet i en kold vinter i tilfælde af en total afbrydelse af gas fra Rusland.

Dan Jørgensen pointerede i ministerrådssalen, at man skal prioritere mellem de ubeskyttede (store industriforbrugere) for at beskytte kritiske forbrugere. Det er vigtigt at holde fødevare- og medicinindustrien i gang uanset gasmangel.

Man skal fortsætte arbejdet med at spare gas, sagde den danske minister med henvisning til Energistyrelsens kampagne ”Et er sikkert. Og det er grønt.” og puljer til udskiftning af gasfyr.

Videre skal man stræbe efter så meget elektrificering som muligt og udskifte gas med andre brændsler.

VE og el-forbindelser
Endelig mindede Dan Jørgensen om, at iværksættelse af EU-nødsituation (unionsalarm) vil ramme ubeskyttede gasbrugere og dermed økonomien.

– Det vil påvirke os alle og ikke kun få medlemsstater. Solidaritet handler ikke kun om at reducere gasforbruget og fylde gaslagrene. Det omfatter også, at vi koordinerer og samarbejder med hinanden både angående gasforsyning og fælles indkøb af gas og LNG, men også at udvide omfanget af vedvarende energi og transmissionsforbindelser i Europa for at sikre den europæiske forsyning og udfase fossil energi fra Rusland så hurtigt som muligt, sluttede Dan Jørgensen sit indlæg, der blev holdt på engelsk.

Mandat med fredning af biogas
Hans største – unødige – bekymring gjaldt biogas, kan det læses ud af det skriftlige oplæg til forhandlingsmandat, som alene Nye Borgerlige voterede imod i europaudvalgets sommerprocedure.

Den danske minister lægger ”stor vægt” (dvs. bruge politisk forhandlingskapital) på, at reduktionen alene omfatte forbruget af naturgas og ikke grønne gasser, hvis og når EU-kommissionen erklærer nødsituation – ”unionsalarm”.

Det er på linje med EU-kommissionens forslag i forordningsforslagets art. 5. Der er ikke meldinger om, at det er blevet ændret, tværtom.

”Grønne gasser er vedvarende energikilder og indgår af den grund i kommissionens Repower EU-plan som et tiltag, der skal gøre EU uafhængige af russiske fossile brændsler. Det indre marked for grønne gasser, særligt biogas, er desuden ikke fuldt udviklet, og den danske produktion af biogas kan derfor ikke i tilstrækkeligt omfang bidrage til den forsyningsmæssige situation i Europa,” hedder det i mandatforelæggelsen.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet angiver ikke et tal for konsekvensen af reduktionen for Danmark, men det er overkommeligt bl.a. takket den stigende produktion af biogas samt igangsatte og påtænkte initiativer med hensyn til konvertering væk fra gas samt åbning af Baltic Pipe den 1. oktober og fuld åbning til Polen den 1. januar 2023.

Reduktionen i gasforbruget i perioden 1. august 2022 til 31. marts 2023 beregnes som 15 % af gennemsnittet af de tilsvarende otte måneder.

Beredskabsplaner opdateres
Det andet store holdepunkt i forhandlingsmandatet gælder revisionen af de nationale beredskabsplaner, der skal ske som følge af gasreduktionen.

Regeringen lægger stor vægt på revisionen, men den bør ”samtænkes med den revisionsproces af beredskabsplanerne, som også vil skulle ske som følge af gasforsyningssikkerhedsforordningen”.

Svensk satsning på biogas
Sveriges energiminister Khashayar Farmanbar er trods general opslutning ikke begejstret for at skulle spare 15 % af det svenske gasforbrug. Det udgør blot 2,7 % af det samlede energiforbrug og anvendes i vigtige industrier og ikke til boligopvarmning. Han er tilfreds med fleksibiliteten i kompromiset med hensyn til denne gas.

Han slår på biogas som et grønt alternativ, som giver den svenske skovindustri en central placering.

– Sverige har sammen med de nordiske og baltiske lande og store skovlande som f.eks. Spanien store muligheder for at øge produktionen af biogas, siger Khashayar Farmanbar og tilføjer, at den svenske energistyrelse kører en kampagne om energieffektivisering.

Irland, som får britisk gas, er i gang med en omstilling, forsikrer klimaminister Eamon Ryan. Det skyldes ikke mest de skyhøje priser. Den irske regering forhandler med landbruget om produktion af biometan, der svarer til sparemålet på 15 %.

Den franske energiminister Agnès Pannier-Runacher plæderer også for biogas.

Ungarn køber mere russisk gas
Alene Ungarn stemte imod EU-vinterberedskabspakken. Den ungarske udenrigsminister Péter Szijjártó overlod sin stol til en underordnet midt i mødet, efter at han havde fremhævet Ungarns gode situation takket fremsynede gas- og atomkraftaftaler, dog uden at nævne med hvem, nemlig Rusland.

Det gjorde stedfortræderen og fremhævede i samme åndedrag samtidig engagementet med vestlige firmaer og nabolande.

Ungarns sololøb er ikke en overraskelse. Ungarn har indført et formentligt EU-stridigt eksportstop for gas per 1. august og satser yderligere på billig gas fra Rusland.

Péter Szijjártó rejste til Moskva torsdag 21. juli (dagen efter EU-kommissionens fremlæggelse af vintergaspakken) for at forhandle om køb af 700 mio. kbm gas, skriver Budapest Business Journal. Det svarer til Baltic Pipes kapacitet i 26 dage fra 1. januar 2023.

Fælles indkøb
EU-kommissionen forbereder en ordning med fælles gasindkøb og koordinering af LNG-infrastruktur, hvor landene med samt Ukraine er opdelt i regionale grupper. Udspillet præsenteres i efteråret, oplyser energikommissær Kadri Simson.

Ukraines energiminister German Galushchenko var gæst på ministerrådsmødet. Der blev forhandlet om udbygningen af energirelationer mellem Ukraine og EU. Ukraine har Europas største gaslagre, hvilket paradoksalt kan være med til at sikre EU-landenes sikkerhed for gasforsyning.

Dansk skepsis over for afkobling af el fra gaspris
Spanien har tidligere kritiseret marginalprisfastsættelsessystemet, og Grækenland følger trop med et konkret oplæg om afkobling af elprisen fra gasprisen.

Den græske energi- og miljøminister Konstantinos Skrekas præsenterede sit lands ny ordning med prisloft, hvor overpriser føres tilbage til forbrugerne. Det kan blive 900 mio. euro i august.

– Elmarkedet fungerer ikke hensigtsmæssigt. Vi bliver nødt til at diskutere, hvordan vi laver et bedre markedsdesign, og vi støtter EU-kommissionens hensigt om en konsekvensanalyse om behovet for ændringer og eventuelle alternativer, sagde Konstantinos Skrekas.

Tysklands økonomi- og klimaminister Robert Habeck bød forslaget velkommen, om end han har nogle spørgsmål til en senere diskussion.

Italiens afgående omstillingsminister Roberto Cingolani støttede det græske forslag fuldt ud og ønsker tillige en diskussion om afkobling af VE. Belgien, Rumænien og selvfølgelig Spanien er også positive.

Luxembourgeren Claude Turmes og Dan Jørgensen advarede mod en forhastet debat om markedets indretning, der har fungeret fint.

– Vi kan selvfølgelig diskutere alt, men vi skal virkelig være sikker på, at vi ikke træffer beslutninger med langvarige negative effekter og ødelægger det mest effektive system for den grønne omstilling og energiforsyningsikkerheden. Jeg frygter, at vi vil gøre det, hvis vi bevæger også for langt væk fra et markedsbaseret system, sagde Dan Jørgensen.

Energikommissær Kadri Simson bekræftede, at kommissionen analyserer energimarkedernes funktion på opdrag fra et EU-topmøde. Der vil blive en offentlig høring af analysen og forslag til at sikre forbrugerne gevinsten ved lave priser på ren energi. De forslag vil i øvrigt vil være bredere end det græske oplæg.

Polen imod CO2-kvoter
– Suspendér ETS så hurtigt som muligt, lød det fra Polens klima- og energiminister Anna Moskwa i den offentlige del af ministerrådsmødet.

Det er et vedholdende holdning fra det kultunge land. ETS er EU’s emissionshandelssystem, og den polske PiS-ledede regering ønsker CO2-kvoterne væk med begrundelsen, at det vanskeliggør omstillingen væk fra gas underforstået til kul.(Dj/280722)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.