Tre mandater

Europaudvalgsmøde om synshandicapmarkedet, budgetgodkendelse og skattely

Af Claus Djørup
Kulturminister Mette Bock (LA) fik to enstemmige mandater i europaudvalget mandag 20. februar til et henholdsvis et direktiv- og forordningsforslag vedrørende rettighedshaveres materiale til blinde og synshandicappede. Sagen er prekær, fordi den danske kompensationsordning er på spil.

EU-kommissionen foreslår, at rettighedshavere ikke skal kompenseres. Mette Bock frygter, at fjernelsen af incitamentet kunne indskrænke udbuddet af handicapegnede formater.

Mette Bock og formentlig flere ministerkolleger beder om fleksibilitet over for lande med velfungerende ordninger.

Den danske stat betaler i dag kompensationen. Mette Bock vil endnu ikke forholde sig til, om og hvordan staten i stedet skal betale for produktion af synshandicapmateriale, hvis EU-kommissionens forslag gennemføres uændret.

Finansminister Kristian Jensen (V) må ikke overraskende undvære Dansk Folkeparti og Enhedslistens støtte til at give EU-kommissionen decharge for EU’s 2015-regnskab. De øvrige partier støtter hans forhandlingsmandatet.

Danmark har fjernet sig fra Storbritannien, Holland og Sverige, som sandsynligvis stemmer nej. Kristian Jensen erklærer sig lige så kritisk som de tre lande i substansen over for fejlraten på 3,8 %, men stemmer ja for at få indflydelse.

Søren Bo Søndergaard (EL) fremhæver, at EU’s revisionsret udpeger kommissionen som lige så sjusket som medlemslandene hvad angår dokumentation for udbetalinger.

Økofin (økonomi- og finansministerrådet) diskuterer i morgen tirsdag 21. februar revision af skatteundgåelsesdirektivet og kriterier for udpegning af skattely. Den populære overskrift er “Papama papers”, dvs. udgifter trækkes fra to steder, mens indtægter slet ikke kommer til beskatning.

Kristian Jensen afviser at gøre en sats på nul i selskabsskat til et kriterium, for det er teoretisk muligt for EU-lande selv at gå ned på nul. Regeringens ambition er en fælles selskabsdatabase og ikke fælles skattesats. Peter Hummelgaard Thomsen (S) mener derimod, at man bør diskutere en fælles bund under selskabsskatten. (Dj/200217)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.