OPDATERET: Sverige stemte ja til forhandlinger med Marokko

Anders Samuelsen har flertal for Marokko-venlig linje – Firmaer må selv finde ud af Vestsahara

Af Claus Djørup
I sidste øjeblik sikrede Sveriges socialdemokratisk ledede mindretralsregering støtte fra Sverigedemokraterna og Moderaterna til at stemme ja til EU-kommissionens handelsforhandlinger med Marokko. Riksdagens europaudvalg – EU-nämnden – havde ellers sagt nej.

Herefter blev forhandlingsmandatet til EU-kommissionen vedtaget som et A-punkt (dvs. uden debat) på et erhvervsministerrådsmøde den 29. maj.

Det er prekære forhandlinger om en tilpasning af associeringsaftalen med Marokko, der er svært at indpasse med en EU-dom vedrørende Vestsahara.

Det svenske nik er fulgt af en national erklæring, der dels fremhæver rådets juridiske tjenestes vurdering af overensstemmelsen med EU-dommen, dels afventer kommissionens vurdering af konsekvenserne for Vestsaharas befolkning, dels tager forbehold for en svensk godkendelse til sin tid af forhandlingsresultatet.

Dansk svigt
Søren Bo Søndergaard (EL) kritiserer regeringen for at undlade at bakke op om Sveriges erklæring, der sikrer, at diskussionen kommer op igen, når den endelige aftale skal indgås.

– Det er for dårligt, at den danske regering ikke bare gør det mest elementære som at støtte Sverige og sender en klar melding om Danmarks holdning. Det ville ikke have kostet noget. Det viser, at dansk udenrigspolitik er flyttet væk fra Norden, siger Søren Bo Søndergaard.

National erklæring er overflødig
– EU-kommissionen er forpligtet til at holde ministerrådet orienteret om forhandlingerne, samt at Rådets Juridiske Tjeneste vil foretage en vurdering af forhandlingsresultatet, når dette foreligger, erklærer Anders Samuelsen i et svar til Søren Bo Søndergaard efter A-punktafstemningen.

– Regeringen finder dermed ikke, at der er behov for yderligere erklæring, konkluderer han.

Udenrigsministeren forsikrer, at Danmark har arbejdet for at få ordlyden i forhandlingsdirektivet skærpet således, at det står klart, at EU-domstolens afgørelse skal efterleves.

Forhandlingsdirektivet er robust på dette punkt, tilføjer han.

Lille prioritet
To dage efter A-punktvedtagelsen bekræftede Anders Samuelsen i et svar til Christian Juhl (EL), at Vestsahara ikke en udenrigspolitisk prioritet for Danmark, som støtter FN’s bestræbelser på at opnå en politisk løsning på konflikten om Vestsahara.

– Følgelig har regeringen ingen planer om særskilte initiativer på området, pointerer Anders Samuelsen.

Forinden sikrede han sig det fornødne folketingsflertal for sin linje, der kort sagt overlader det til EU-kommissionen at finde ud af, hvordan handelsforhandlingerne med Marokko skal ske i overensstemmelse med EU-domstolens afgørelse fra 21. december 2016, der gik imod Marokkos interesser.

Moralsk anbefaling
Det er op den enkelte virksomhed selv at vurdere, om dens kommercielle aktiviteter er i overensstemmelse med FN’s anbefalinger, fastslår udenrigsminister Anders Samuelsen i besvarelsen af Holger K. Nielsens (SF) § 20-spørgsmål om Panamas opbringning af ”Ultra Innovation”.

– Der ikke er vedtaget internationale sanktioner i forhold til Vestsahara, og private virksomheder står til ansvar for egne dispositioner, erklærer udenrigsministeren.

-Regeringen har selvsagt en forventning om, at virksomhederne handler indenfor disse rammer. Derudover opfordrer regeringen generelt virksomheder til at udvise samfundsansvar i tråd med principperne i FN’s Global Compact, der sætter universelle normer på området. Udenrigsministeriet er i løbende kontakt med erhvervsorganisationerne, herunder rederiforeningen om disse anliggender, slutter Anders Samuelsen dette svar.

EU-dom kommer på tværs
I europaudvalget 11. maj påpegede Søren Bo Søndergaard (EL) og Rasmus Nordqvist (AL) inkonsistensen i EU’s forhandlingsgrundlag, der indeholder en passus om, at formålet er at give toldpræferencer for produkter fra Vestsahara på linje med tidligere praksis.

Det ville være imod den gældende Vestsaharapolitik og EU-dommen, konstaterede de.

”Forslaget har til formål at efterleve EU-domstolens afgørelse og sikre, at handelspræferencerne indeholdt i associeringsaftalen mellem EU og Marokko kan gives til produkter fra Vestsahara, som det de facto har været tilfældet forud for dommen,” hedder det i Udenrigsministeriets politikernotat.

En EU-aftale med Marokko kan ikke omfatte Vestsahara, og enhver aftale omfattende varer fra Vestsahara skal godkendes af befolkningen, som repræsenteres af Polisario, fastslog Enhedslisten og Alternativets EU-ordførere.

– Dommen skal efterleves, erklærede udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) som vikar for udenrigsministeren og tilføjede, at Vestsahara er et folkeretligt omtvistet område, Vestsahara er ikke alene Polisario og EU-dommen taler om samtykke fra Vestsaharas befolkning.

– Er Marokkos marionetter anerkendt af FN? replicerede Søren Bo Søndergaard om Vestsaharas status som tredjepart uafhængig af besættelsesmagten Marokko.

Ikke-svar fra justits- og udenrigsministrene
Søren Bo Søndergaard og Rasmus Nordqvist stillede straks efter mødet et skriftligt spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vurdering af EU-dommen og særligt bekræfte følgende:
1) Vestsahara er ikke en del af Kongeriget Marokko.
2) EU’s associeringsaftale med Marokko ikke kan omfatte Vestsahara.
3) Vestsahara skal udgøre en selvstændig part i en eventuel aftale.
4) Vestsaharas folk skal godkende en sådan aftale.
5) Polisario, hvis legitimitet er anerkendt af FN, skal repræsentere Vestsahara.

Det samfulde svar fra Anders Samuelsen lyder: ”Jeg henviser til det lukkede samråd af 22. maj 2017.”

Hvem repræsenterer Vestsahara? Det har Bryssel tjek på!-Det er Kommissionen, der er bemyndiget til at forhandle på EU’s vegne. Spørgsmålet om inddragelse af Vestsaharas befolkning vil være en del af det kommende forhandlingsforløb. Det er kommissionens opgave at sikre, at resultatet af forhandlingerne efterlever EU-domstolens afgørelse af 21. december 2016, skriver Anders Samuelsen i et svar til Kenneth Kristensen Berth (DF).’

Dansk Folkepartis EU-ordførers spørgsmål gik på, hvem der er kompetent myndighed for Vestsahara ved godkendelsen af en revideret associeringsaftalen mellem EU og Marokko.

– Det er Rådets Juridiske Tjenestes vurdering, at forhandlingsdirektivet er robust på dette punkt. Kommissionen er forpligtet til at holde Rådet orienteret om forhandlingerne. Jeg vil derfor afvente tilbagemeldingerne fra kommissionen, slutter Anders Samuelsen.

Folketingsvedtagelsen
For et år siden vedtog et enstemmigt folketing en vedtagelse (V79) i forespørgselsdebatten 31. maj 2016 om Vestsahara, der indeholder et punkt om at ”fraråde offentlige institutioner at engagere sig i finansielle aktiviteter og indkøb af varer fra områder med uafklaret folkeretlig status som Vestsahara, så længe der ikke er klarhed over, om transaktionerne kommer lokalbefolkningen til gode”. (090617)

www Fagpressebureauets artikel om europaudvalgsdebatten 11. maj

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.