Seks lande foreslår grønne statsstøtteregler

Tyskland i spidsen for opfordring til konkurrencekommissæren om indpasning af klimasubsidier i ”Fit for 55”

Af Claus Djørup
Et klimatilpasset regelværk for statsstøtte er nødvendigt, hvis den grønne omstilling skal have gennemslagskraft i hele Europa, erklærer den svensk erhvervsminister, Ibrahim Baylan, efter afsendelsen af et brev fra seks lande til EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager.

De seks lande er Tyskland, Holland, Irland, Letland, Luxembourg og initiativtageren Sverige.

Foruden et klimatilpasset statsstøtte til grønne projekter er deres hovedbudskab, at et udspil til nye statsstøtteregler er afskaffelse af statsstøtte til klimaskadelige investeringer.

Brevet på mere end 10 sider ”A State Aid Framework Fit for the Green Deal” kommer samtidig med EU-kommissionens arbejde med ”Fit for 55”, der har baggrund i forhøjelsen af EU’s CO2-reduktionsmål fra 40 til 55 procent i 2030.

Omstillingsstøtte
De grønne statsstøtteregler skal kunne rumme omstillingsstøtte til regioner, der er afhængig af ”brune” (dvs. sorte) industrier. Her tænkes formentlig på tyske brunkulminer og polske kulminer.

De små og mindre virksomheder virksomheder skal også kunne støttes i deres grønne omstilling uden at miste konkurrenceevne.

De reviderede statsstøtteregler for miljø og energi bør også omfatte transportsektoren især angående bæredygtige, alternative drivmidler, pointerer Tysklands økonomiminister Peter Altmaier, Irlands klima- og miljøminister Eamon Ryan, Letlands landbrugs- og fungerende økonomiminister Kaspars Gerhards, Luxembourgs økonomiminister Franz Fayot, Hollands økonomi- og klimaminister Stef Blok samt Sveriges erhvervs-, industri og innovationsminister Ibrahim Baylan.

Danmark: Mere VE og energieffektivitet

Danmark bruger sine kræfter på en hurtigere omstilling af den europæiske energisektor.

– Konkret vil regeringen arbejde for, at det mål, som indtil videre er sat for at fremme vedvarende energi i EU, øges fra mindst 32 pct. til 45 pct. i 2030. Ligeledes vil regeringen arbejde for, at målet for energieffektivitet øges fra mindst 32,5 pct. til 40 pct. i 2030, erklærede klima- og energiminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse den 31. marts.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder

Comments are closed.