Rungende dansk nej til toldudstyrsfond

Karsten Lauritzen langer ud efter Østrigs formandskab

Af Claus Djørup
En usædvanlig manifestation af proeuropæisme opstod i europaudvalget tirsdag 18. december, da Alternativet, Radikale Venstre og SF dannede front for EU-kommissionen og mod det brede folketingsflertals afvisning af forslaget om økonomisk støtte til toldkontroludstyr.

Lige så usædvanligt kritiserede skatteminister Karsten Lauritzen (V) EU-formandskabet – Østrig – for at haste forslaget igennem på en uordentlig facon.

Østrig har fremrykket behandlingen med meget kort varsel, selv om flere lande mener, at forslaget til forordningen om toldkontrolfonden ikke er modent til en afstemning.

Punktet blev sat på europaudvalgets dagsorden samme morgen (18. december). Det østrigske EU-formandskab har ifølge skatteministeren sat tempo i forhandlingerne og forsøger at få det klappet af med kvalificeret flertal i ambassadørforsamlingen Coreper onsdag 19. december.

– Det er en uartig opførsel fra det østrigske formandskabs side, sagde Karsten Lauritzen.

Østrigernes motiv er formentlig at fremstå handlekraftig i beskyttelsen af EU’s ydre grænser, hvis forslaget vedtages. Det er en del af fonden for integreret grænseforvaltning.

Kortlægning af eksisterende toldudstyr
– Der skal gennemføres en meget omfattende kortlægning af alt nuværende materiel ved samtlige grænseovergange. Regeringen finder ikke, at det falder inden for EU’s kompetence, erklærede Karstren Lauritzen om sin negative forhandlingsposition.

Han er tillige bekymret for, at EU blander sig i håndhævelsen på et meget detaljeret indhold.

Forslaget indebærer en fælles klassificering af grænseovergangssteder, lister over disponibelt toldudstyr ved samtlige grænseovergange såsom toldhunde og kropscannere, tolduniformer, fælles definitioner af minimumsstandarder og et detaljeret overslag over det finansielle behov.

Kortlægningen skal være basis for en centraliseret beslutning om tildeling af støtte til de enkelte medlemslande.

På Coreper vil den danske delegation arbejde for mindre centralisering og bevarelse af landenes selvbestemmelse.

Overførsel til efterslæbslande
Kortlægningen er ikke obligatorisk, men en forudsætning for at modtage tilskud. Det ser Karsten Lauritzen som et forsøg på at overføre penge fra lande, der ikke lever op til reglerne.

-Det nye toldkodeks er på papiret en god idé men vanskeligt at gennemføre, fordi der ikke er sat penge af, beklagede Karsten Lauritzen om en underforstået henvisning til it-systemet.

Toldfonden er på knap 9,9 milliarder kroner i den næste syvårige budgetperiode 2021-2027.

– For at være helt ærlig handler det om, at Danmark og andre lande, der lever op til reglerne, skal bidrage til de lande, der ikke gør det, opsummerede Karsten Lauritzen.

Sagt . . .

Kenneth Kristensen Berth (DF):
– Det er et skæppeskørt forslag. Det handler i virkeligheden om mere omfordeling inden for EU. Der skal postes flere penge i lande, som ikke kan finde ud af at spare skillingerne sammen for at gøre en indsats for at håndhæve toldunionen. Det er total urimeligt, at vi skal betale for lande, der ikke selv kan finde ud af at løse den opgave.

Rasmus Nordqvist (AL):
-Vi har et fælles toldområde. Vi skal stole på hinandens toldvæsener. Derfor vil man gerne have en ensretning, så man kan være sikker på, hvad der sker. Det er da i høj grad EU-kompetence at sørge for det. Det må da være i alles interesse at kunne stole på en fortoldning i Grækenland eller Portugal eller alle andre lande.

Søren Bo Søndergaard (EL):
– Vi snakker om 200 millioner kroner (Danmarks omtrentlige andel). Den check ønsker vi ikke udskrive. Vi har andre formål.

– Vi er blevet tudet ørerne fulde med det effektive østrigske formandskab og hvad de gør for grænsekontrol. Jeg håber, at ministeren vil bruge denne anledning til at putte lidt malurt i bægeret.

Sofie Carsten Nielsen (R):

– Det er tæt på parodisk og nærmende sig hykleri, at regeringen på den ene side siden 2015 har efterlyst handling fra EU’s side, når det gælder kontrol og styr på de ydre grænser, og nu på den anden side ikke vil være med til at levere på de beslutninger, der skal sikre, at der netop er styr på det og kontrol ved de ydre grænser.

– Jeg har svært ved at se, hvordan vi nogen sinde skal kunne løse dette problem i fællesskab, hvis vi skal overlade det til Grækenlands toldkontrol. (Dj/191218)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.