Overbærende mandat til lobbyregister

Små organisationer frygter, at et obligatorisk lobbyregister gør det svarere at komme indenfor hos EU-institutionerne. Foto: Fagpressen.eu

Anders Samuelsen: Religiøse lobbyister bør lobbyregistreres i EU

Af Claus Djørup
Kirker, religiøse foreninger og trossamfund skal undtages mindst muligt fra EU’s lobbyregler, mener udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Trossamfund indtager en særstilling i EU-kommissionens forslag til udvidelsen af åbenhedsregisteret, hvilket undrer Dansk Erhverv, Rasmus Nordqvist (AL), Holger K. Nielsen (SF) og såmænd også Anders Samuelsen.

Han vil derfor arbejde for, at kirkelige lobbyister samt møder i forbindelse med triloger (slutforhandlingerne mellem EU-parlamentet, EU-kommissionen og EU-kommissionen) fjernes fra listen over undtagelser.

Kun Dansk Folkeparti sagde nej til et skeptisk mandat ved forelæggelsen i europaudvalget fredag 5. maj.

Bøvlerigt slag i luften

Regeringen tvivler på, at et obligatorisk åbenhedsregister reelt vil bidrage til yderligere gennemsigtighed i EU-systemet. Anders Samuelsen vil dog ikke stå i vejen for et flertal blandt sine kolleger.

– Man indfører et nyt bureaukrati uden reel virkning, sagde Anders Samuelsen om EU-kommissionens forslag til revision af åbenhedsregisteret og lobbyregler.

Hans forhandlingsmandat omfatter fjernelse af unødvendige byrder for interesserepræsentanterne.

Videre skal almindelige retsstatsprincipper gælde i behandlingen af brud på adfærdskodekset, så man ikke på en studs udelukkes fra at mødes med politikere og embedsmænd i Bryssel uden at kunne protestere mod eller anke afgørelsen.

Barriere for små organisationer
Den skepsis afspejles i høringen blandt hjemlige lobbyorganisationer. Dansk Erhverv er eksempelvis bekymret for, at obligatorisk registrering vil virke som en barriere og forfordele mindre, ikke-professionaliserede og ikke-EU-tilvante repræsentanter.

Danske Medier protesterer mod, at nyhedsbreve falder ind under registreringspligten.

Eksperter og bevillingsansøgere kan også have interesser, synes ræsonnementet at være i DI’s forslag om automatisk kobling og links mellem åbenhedsregistret og andre EU-hjemmesider og -informationskilder, som vedrører deltagere i ekspertgrupper og udvalg samt modtagere af fondsmidler, EU-bevillinger osv.

De to sidst nævntes forslag blev ikke nævnt i europaudvalgsmødet.

Eks-MEP flyver under radaren
Derimod fremhævede Søren Bo Søndergaard (EL), at tidligere EU-parlamentsmedlemmer og kommissærer kan værke som lobbyister uden at stå i åbenhedsregisteret. De så at sige flyver under radaren.

Holger K. Nielsen efterlyste en karantæneperiode, så José Manuel Barroso ikke kunne være gået direkte gå fra posten som EU-kommissionsformand til et job hos Goldman Sachs. (Dj/060517)

www Politikernotat

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.