Mandater til lastbildesign og strukturfonde

Lilleholt: Nye lastbiler bør være 25 % klimavenligere i 2025

Af Claus Djørup
Lastbiler skal være mere klimavenlige end EU-kommissionen lægger op til i forslaget til normer for design af lastbiler, hvis det stod til Danmark.

På EU-miljøministermødet den 20. december vil energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) gå i brechen for, at nye, tunge køretøjers CO2-udledning reduceres med mindst 20 procent i 2025 i stedet for 15 procent i forhold til 2019, altså i forhold til næste år.

I 2030 skal kravet være bindende mindst 35 % CO2-reduktion og ikke vejledende 30 %, som EU-kommissionen foreslår.

Endelig ønsker Lars Chr. Lilleholt busser og varebiler fjernet fra forslaget, da de ikke er omfattet af reduktionskravene, dvs. de bruges til at udvande normerne for tunge køretøjer.

Syv partier støtter denne forhandlingsposition, mens Enhedslisten og Alternativet sagde nej i europaudvalget fredag 7. december.

– Det er slet ikke godt nok med den viden, vi sidder med nu, sagde EU- og klimaordfører Rasmus Nordqvist (AL).

EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) forsøgte forgæves at skærpe mandatet et nøk, hvor regeringen skulle forpligte sig til at arbejde enten for 40 % i 2030 eller erstatte superkreditter med et krav om mindst 10 procent nulemissionskøretøjer i 2025 ekskl. busser.

EU-parlamentet har vedtaget ændringsforslag om hhv. 20 % og 35 % CO-reduktion.

Strukturfonde og virksomhedsflytninger
Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) fik nej fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten til sit primomandat til forordningsforslaget om fonden for regionaludvikling (EFRU) og samhørighedsfonden.

Forslaget handler ikke om finansieringen, som omfatter omkring en tredjedel af EU-budgettet. Den danske hovedprioritet er en budgetrestriktiv linje om at holde EU-budgettet nede på én procent af bni.

Forslaget vedrører heller ikke CPR-forordningen, der indeholder regler for udflytning af arbejdspladser. Her lægger EU-kommissionen i øvrigt op til skærpelser for at hindre, at statsstøtte anvendes til udflytning af arbejdspladser.

Flyttestøtteforbud
For en sikkerheds skyld fastslås i politikernotatet, at regeringen lægger vægt på, at statsstøttereglerne skal overholdes og især at der ikke gives støtte til udflytning af arbejdspladser og virksomheder.

– Det er et svagt mandat. Vi ønsker dybest set, at de to fonde afvikles, sagde EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

Enhedslistens Søren Bo opfordrede regeringen til at anlægge en mere negativ holdning og lægge ‘afgørende vægt’ på, at ”vores egne penge ikke kan bruges til udflytning af arbejdspladser fra Danmark til andre lande”.

EU-ordfører Sofie Carsten Nielsen (R) var bekymret for, at det interregionale om smart specialisering lægges over til regionalfonde. Anders Samuelsen forventer, at de nye målsætninger og områder ikke får indflydelse på den interregioanle del.

Polen
EU-europaministrenes møde 11. december indeholder 3. session af høringen af Polen. Det er en del af art. 7-proceduren-

– P.t. er der tale om et blandet billede af udviklingen i Polen. På den ene side er det positivt, at Polen er ved at følge op på den midlertidige afgørelse fra EU-domstolen om Højesteret. (…) På den anden side er vi ikke i mål endnu. Reformerne af Højesteret er kun et af syv centrale kritikpunkter af reformerne i Polen, sagde Anders Samuelsen

Ungarn
Ungarn er også på dagsordenen. Imidlertid er art. 7-proceduren iværksat af EU-parlamentet og ikke EU-kommissionen, og det gør sagen mere kompliceret sammenlignet med Polen, forklarede udenrigsministeren.

Kenneth Kristen Berth afæskede forgæves svar på forskellen mellem Ungarns lovgivning om udenlandske donationer til George Soros’ universitet CEU, som er flyttet til Wien, og finanslovaftalen, som forpligter regeringen forpligtet til at se på pengestrømmene fra udenlandske donorer til religiøse trossamfund i Danmark.

Det spørgsmål kunne gentages tirsdag 11. december ved førstebehandlingen af DF’s beslutningsforslag, der handler om at bruge grundlovens § 67 til et forbud mod Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro. (Dj/091218)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.