Mandat til webtilgængelighed

Digitaliseringsstyrelsens side om it-tilgængelighed og mødet med borgeren. (Skærmdump)

Hollands opgave at bringe digital handicapvenlighed i hus

Af Claus Djørup
Liberal Alliance var ene om at sige nej til regeringens forhandlingsmandat til direktivforslaget om it-handicapvenlighed, da miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) forelagde årets sidste mandatsag i europaudvalget fredag 18. december på vegne af finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Forslaget om tilgængelighed af offentlige organers websteder har haft en træg gang i Bryssel, men er pludselig blevet speedet op af det luxembourgske EU-formandskab, som vil aflevere sagen klar til trialogforhandlinger (EU-parlamentet, ministerrådet og EU-kommissionen) under det hollandske EU-formandskab efter nytår.

– Der er ikke noget grænseoverskridende i den problematik. Det er noget, vi lige så fint kunne ordne med national lovgivning. Det er ikke et problem, som EU skal løse, begrundede Christina Egelund (LA) sit nejvotum.

– Om noget er dette oplagt at samarbejde om på tværs grænserne. Dels bruger vi hjemmesider på tværs af grænser, dels skaber det bedre marked og dermed mulighed for bedre it-løsninger, svarede Eva Kjer Hansen.

Tre af de seks store lande ønsker smalt direktiv
De to andre EU-skeptiske partier, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, anbefaler, at regeringen følger EU-parlamentet og den gruppe lande, der ønsker et bredt anvendelsesområde.

Det er i modsætning til en gruppe bestående af bl.a. Storbritannien, Tyskland og Polen, som foretrækker et smalt anvendelsesområde.

Kenneth Kristensen Berth (DF) sagde ja med henvisning til, at hans partis europaparlamentsmedlemmer har stemt ja til EP’s udtalelse om bred anvendelse.

– Vi vil have mest muligt med, men i respekt for omkostningerne. Indsatsen skal stå mål med omkostningerne, erklærede Eva Kjer Hansen.

12 typer websteder

EU-kommissionens forslag rummer et dusin netstedstyper, som  skal være nemt tilgængelige for handicappede:
1) Selvangivelse og årsopgørelse
2) Arbejdsformidlingskontorers jobsøgningstjenester
3) Arbejdsløshedsunderstøttelse, børnepenge, udgifter til lægebehandling og medicin (godtgørelse eller direkte betaling) og uddannelsesstøtte
4) Pas og kørekort
5) Indregistrering af køretøjer
6) Ansøgning om byggetilladelse
7) Politianmeldelse
8) Offentlige biblioteker
9) Anmodning om og levering af fødsels- og vielsesattester
10) Tilmelding til universiteter og højere læreanstalter
11) Flytteanmeldelse
12) Interaktiv rådgivning om sundhedstjenester, onlinetjenester for patienter og aftaler

Handicappede vil have DSB og energiselskaber med
Listen er for snæver, mener Danske Handicaporganisationer.

Organisationen håber, at typerne af forpligtede websteder udvides til nationale, regionale og lokale myndigheder, der udbyder offentlige services såsom undervisning, sociale ydelser, sundhed, beskæftigelse, boliger og transport, fremgår det af Finansministeriets politikernotat.

Videre anbefaler DH, at andre grundlæggende serviceydelser omfattes som post, energi, vand og finansielle tjenester.

Forslaget forholder sig til ikke brugeroplevelsen og dermed heller ikke til den reelt oplevede tilgængelighed, påpeger IT-Branchen.

Disharmonisk udvikling
Målsætningerne i bl.a. i ministerdeklarationen om e-inklusion, vedtaget i Riga den 11. juni 2006, er ikke realiseret, konstaterer Finansministeriet med EU-kommissionen som kilde.

”Mens adskillige medlemslande har indført krav om webtilgængelighed, henviser disse – på trods af en veletableret international standard på området – ofte til forskellige versioner og overholdelsesniveauer,” hedder det om det fragmenterede marked for it-tilgængelighedsløsninger.

Det internationale webkonsortium W3C offentliggjorde i 2008 anden udgave af den internationale de facto standard på området, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Den blev vedtaget i november 2012 af den internationale standardiseringsorganisation ISO som standard ISO/IEC 40500:2012, oplyser Finansministeriet. (Dj/201215)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.