LA’s klimarejse fra Prag til Paris


Carsten Bach: Energiteknologi og elektrificering frem for ‘feel good’-afgifter på flyrejser og kød

Af Claus Djørup
I Liberal Alliances første tid for en halv snes år siden var partiets klimaguru Tjekkiets daværende præsident Václav Klaus, der blev introduceret hertillands af milliardæren Lars Seier Christensen

”Kommunismen er blevet erstattet af truslen om en radikal miljøaktivisme,” skriver Václav Klaus i ”Blå Planet i Grønne Lænker” fra 2009.

Hans pointe var, at Kyoto-protokollen ville resultere i en temperatur 0,05°C lavere end ellers, altså ørkesløs anstrengelse for så lidt. Han citerede også Bjørn Lomborg for, at global opvarmning kan vise sig at være gavnligt for menneskeheden.

Næstsidste parti med en klimaplan
10 år senere er energi-, klima- og miljøordfører Carsten Bach med til at fremlægge Liberal Alliances første klimaplan, der skal gøre Danmark klimaneutralt i 2050. Herefter er det alene Dansk Folkeparti, som ikke har en klimaplan.

– Nogen har syntes, at det har ladet vente på sig, medgiver Carsten Bach.

– Det hænger sammen med, at vi er et liberalt-borgerligt parti, der gerne vil kunne finansiere vores politiske tiltag. Derfor har vi været nødt til at vente på, at Finansministeriet fik regnet vores økonomiske 2030-plan igennem. Den viser et solidt overskud, og en del af det bruges i vores nye klimaplan.

Fagpressebureauet: Er I ved at bevæge jer væk fra Václav Klaus’ synspunkter?

– Det ligger før min tid. Det er ikke noget, jeg har kendskab til, hvad man har været begejstret for, så det kan jeg selvsagt ikke kommentere, svarer Carsten Bach. Han stillede op første gang i 2014 og blev valgt i 2015.

Carsten Bach bekræfter dog, at han ikke er tilhænger af Václav Klaus’ tilgang til klimapolitik, så man kan vel tillade sig at konkludere, at også Liberal Alliance har bevæget sig.

Massiv forskning og nulafgift på el og biler
Hvor står partiet i dag? Det kan aflæses af klimaplanen, der er en del af LA’s 2030-plan ”Et Danmark med overskud” og kan sammenfattes i fem punkter:

1) Syvdoble investeringen i forskning i nye grønne teknologier fra p.t. 524 millioner kroner til 3,7 milliarder kroner årligt.
2) Sænke afgiften på el og elvarme for 4,8 mia. kr. årligt til EU’s minimum på 0,4 øre/kWh.
3) Fjerne afgiften på grønne biler (registreringsafgiften fjernes for alle biler i LA’s 2030-plan)
4) Pulje til renovering af bygninger på 0,5 mia. kr.
5) Ny klimalov med et klimaøkonomisk råd

Forpligtet af klimamål
Partiet spilder ikke papir på mål for CO2 eller energieffektivisering bortset fra klimaneutralitet i midten af århundredet. Det er selvfølgeligheder, som ligger i EU’s kvotesystem, de internationale forpligtelser samt den nationale målsætning om netto nul udledning i 2050.

Det er også de mål, som Liberal Alliance ønsker indskrevet i en ny klimalov.

Man leder forgæves efter afgift på flyrejser og kød eller flere vindmøller. ”Feel good-politik har ingen efekt”, hedder det i klimaplanen.

Carsten Bach holder sig til energiaftalen med støtte til tre havvindmølleparker. På anden side giver han frit slag for havvindmølleparker i Nordsøen, hvis de kan klare sig uden støtte.

Efterslæb i teknologineutral energiforskning
Han frygter ikke, at den mangedoblede forskning/innovation/demonstration i grønne teknologier til 0,2 % af bruttonationalproduktet vil indebære spild, om end de ekstra 37 milliarder over 10 år kunne indfases. Dels er der et efterslæb i forskningen på energi- og klimaområdet, dels trænger denne forskning på universiteter og greentechvirksomheder til et løft.

Liberal Alliance har et positivt forhold til Thorium (atomkraft), men det skal behandles på lige fod med andre energiteknologier. Carsten Bach vil hverken udpege eller udelukke specifikke teknologier på forhånd.

– Vi er teknologineutralt betragtende i Liberal Alliance. Det skal være forskning i alle de teknologier, der har mulighed for at være med til at løse udfordringerne i forhold til klima, global opvarmning og CO2-udledning. Vi har ingen holding til, om det skal være det ene eller det andet, men vi synes heller ikke, at der skal være barrierer for at forske i Thorium. (Dj/230419)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.