Landbrugsministre mødes igen om hjælpepakke

Hvordan skal hjælpepakken til 500 millioner euro fordeles? EUs’s landbrugsministre skal træffe beslutning 15. september. Foto: Fagpressen.eu

Flere svineprodukter bør omfattes af opkøbsordning, mener den danske minister

Af Claus Djørup
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) håber, at det uformelle møde mellem EU’s landbrugsministre i Luxembourg mandag og tirsdag (14.-15. september) fører til en hjælpepakke, der kan hindre yderligere prisfald og som ikke åbner for national støtte.

– Jeg håber, at vi tirsdag formiddag kan få truffet en beslutning om hjælpepakken. Det er her og nu, at landmændene har brug for hjælp, siger Eva Kjer Hansen til Fagpressebureauet.

– Det gælder om, at vi holder hånden under markedet i forhold til at priserne ikke falder yderligere. Vi skal frem for alt undgå at rulle tilbage på sådan noget som mælkekvoter. Min bekymring er meget, om der bliver åbnet op for nationale støtteordninger. Det vil jeg kæmnpe imod med næb og klør, siger Eva Kjer Hansen.

Det uformelle møde er en fortsættelse af ministermødet 7. september, hvor EU-kommissionen foreslog at afsætte 500 millioner euro (ca. 3,7 mia. kr.).

– Det er et flot beløb. Problemet er bare, at det blev ikke specificeret, hvordan og hvorledes de midler skulle anvendes, siger Eva Kjer Hansen.

– Der var nogle forslag til initiativer, men som ikke blev uddybet og som gjorde, at vi overhovedet ikke vidste, hvad der i givet fald ville komme de danske landmænd til gode og hvordan fordelingen ville være, fortsætter hun.

– Jeg ønsker, at vi bl.a. får udvidet de produkter, der er omfattet af en eventuel opkøbsordning, så flere af de danske biprodukter kommer i spil bl.a. spæk, der er ramt af lukningen af det russiske marked.

– Jeg har også appelleret til kommissionen om at tage fat på forhandlinger med russerne, så man kunne bane vej for eksport igen af de produkter, der ikke er omfattet af embargoen, oplyser Eva Kjer Hansen.

Det drejer sig produkter, der formelt er ramt af veterinære årsager og ikke den egentlige embargo.

Endelig opfordrer den danske minister EU-kommissionen til at afsøge nye markedsmuligheder. (Dj/130915)

www
Rådsmødereferat 7. september
EU-kommissions oversigt over støttepakken til landbruget
Tale af EU-kommissær Jyrki Katainen på landbrugs- og fiskeriministerrådsmødet
EU-kommissionens lancering af landbrugsstøttepakke

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.