Kopimedicin sikres fri transit til ulande

Enstemmigt mandat til varemærkereform

Henrik Sass Larsen: Ingen delegerede retsakter. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Kopimedicin i transit mellem to tredielande unddrages EU-kommissionens forslag til bekæmpelse af piratkopiering og varemærkeforfalskning, selv om der er tale om krænkelse af et varemærke i EU.

Generisk medicin vil ikke kunne tilbageholdes og destrueres, medmindre det også er ulovligt i modtagerlandet, bekræftede erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) tilfreds, da han fredag 19. september fik europaudvalgets enstemmige opbakning til tidligmandatet vedrørende varemærkereformen.

Tilsvarende gælder øvrige varer i transit, om end bevisbyrden pålægges speditøren. Indehaveren af et varemærke i EU kan få tilbageholdt og destrueret varer i transit, medmindre varernes ejer kan bevise, at indehaveren af varemærket ikke kan forbyde markedsføring af de pågældende varer i destinationslandet.

Gebyrer for ansøgning af et EU-varemærke vil fortsat være højere end nationale varemærker, hvilket forebygger passive varemærker, der egentlig kun har behov for national beskyttelse såsom frisører.

EU-varemærkekontorets overskud overføres til EU-budgettet.

Alle de såkaldt delegerede retsakter – beføjelser til kommissionen -er pillet ud af forslaget, understreger Henrik Sass Larsen. Det betyder, at EU-kommissionen skal have medlemslandenes godkendelse til gennemførelsesregler.

Den seneste kompromistekst, der udgør ministerrådets udspil til forhandlingerne med EU-parlamentet, gør det sværere for krænkere at forhale en national retssag ved at anlægge sag ved det europæiske varemærkekontor. I fremtiden skal en national domstol kun sætte en sag i bero, hvis der i forvejen verserer en sag på EU-niveau på det tidspunkt, hvor sagen anlægges.

Den danske regering arbejder for, at der kan søges på alle europæiske og nationale varemærker hos EU’s varemærkekontor.

Reformen, der vil gøre handel med piratkopier og varemærkeforfalskninger sværere, omfatter ændringer i henholdsvis direktivet om nationale varemærker og forordningen om EU-varemærker. (Dj/210914)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.