Konservative: Husmøller offer for urimeligt EU-juristeri


Mike Legarth: EU mister respekt ved træg sagsbehandling. Foto: Fagpressen.eu

Brancheforening beskylder styrelse for EU-nøl

Af Claus Djørup
Efter halvandet år er ordningen for husstandsmøller op til 25 kW stadig ikke godkendt af EU-kommissionen.

– Det tager for lang tid, siger energi- og finansordfører Mike Legarth (K). Han kræver en hurtig sagsbehandling og afklaring, så erhvervsliv og borgere ikke bliver ofre for en langsommelig statsstøttenotifikationssprocedure.

Den konservative ordfører er efterhånden sindet til at mene, at sådanne ordninger kunne igangsættes straks, når regeringens jurister ellers er stensikre på EU-medholdeligheden,

– Jeg regnede med, at det var en formalitet, der højst ville tage tre måneder. Det er en urimelig lang sagsbehandling, og vi må overveje at gøre som tyskerne, der ikke har notificeret en tilsvarende ordning. De gør det bare på forventet efterbevilling, siger Mike Legarth.

– Det er en af de ting, der gør, at EU mister respekt, tillid og forståelse. EU gør det ikke godt nok, men det er afgørende, at vi selv behandler det så hurtigt som muligt, så det ikke er os, der nøler, slutter Mike Legarth

Flere statsstøtteanmeldelser
Danmark havde i begyndelsen af maj i alt fire energiordninger til godkendelse hos EU-kommissionen:
1. sol og øvrige VE-anlæg,
2. husstandsmøller, møller med forsøgselement og énøren,
3. biogas (transport, proces og øvrig anvendelse) og
4. industriel kraftvarme.

Desuden er der et udestående problem med gartnerier, hvor en tilskudsordning er underkendt.

Brancheforening appellerer om øjeblikkelig handling
Der er gået foreløbig 16 måneder ud over den forventede ikrafttrædelse af ordningen for husstandsvindmøller, påpeger Morten V. Petersen, som er formand for Brancheforeningen for Husstandsvindmøller.

– 225 arbejdspladser forsvinder, hvis vi ikke gjort noget her og nu. Det er meget frustrerende. Vi kan ikke lide at se, at der lukkes arbejdspladser på grund af ting, man har stillet i udsigt, ikke indfries, siger Morten V. Petersen.

Der er masser af kunder, men man ændrede lovgivningen i slutningen af 2012, så man ikke længere har nettomålerordningen, tilføjer han.

– Man har fra dansk side valgt at lade den notificere i EU. Det behøvede man ikke. Det gør tyskerne aldrig, siger Morten Petersen.

Ufyldestgørende svar til Bryssel
Han tillægger Energistyrelsen en stor del af årsagen for sendrægtigheden.

– Det er påfaldende, at EU ikke får leveret materiale fra Energistyrelsen, der er fyldstgørende, så nye spørgsmål ikke behøves, og det er påfaldende, at man hver gang afventer behandlingstidsfristerne, skriver brancheforeningen til Folketingets energiudvalg.

Videre mistænker foreningen Energistyrelsen for at trække sagen ud til 1. juli, hvor nye EU-statsstøtteregler træder i kraft.

Udvalget har bedt klima-og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) kommentere brancheforeningens påstande.

Besked primo august
Den 22. maj oplyste Rasmus Helveg Petersen, at EU-kommissionen sendte nye spørgsmål den 7. maj 2014, som Energistyrelsen har 20 arbejdsdage til at besvare.

Derefter har kommissionen to måneder til at stille nye spørgsmål eller afgøre sagen, dvs. primo august i begyndelsen af EU’s sommerferie.

Energiforligsaftale
Ordningen for husstandsvindmøller er baseret på en aftale den 22. januar 2013 mellem de syv energiforligspartier (alle bortset fra Liberal Alliance), som blev omsat til lov 12. juni. Den forhøjede støtte gælder møller, der er nettilsluttet siden den 20. november 2012

Den garanterede afregningspris i 20 år udgør 2,50 kr./kWh for de mindste møller og 1,50 kr./kWh for 10-25 kW-møllerne.

Det er en støtteordning med loft for antallet eller effekt. Pristillægget revurderes i 2015, men det kan ske tidligere, hvis man forinden når op på samlet 2,5 MW, hvilket svarer til godt 400 6 kW-møller. (Dj/020614)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.