Hemmelig klage trækker afgiftslempelse i langdrag

Holger K. Nielsen: Tung EU-proces er et vilkår for alle regeringer

Af Claus Djørup
EU-kommissionen er urimelig længe om at behandle det forhøjede bundfradrag for NOx-afgiften, medgav skatteminister Holger K. Nielsen (SF) i spørgetiden onsdag 23. oktober.

Umiddelbart vil han dog ikke følge opfordringen fra Karsten Lauritzen (V) om at rejse til Bryssel og banke i bordet i Berlaymontbygningen og forklare betydningen for Danmark. Det overlades til embedsmænd.

Skatteministeren forventer først afgørelse i spørgsmålet om bundfradraget for NOx-afgiften, når kommissionens konkurrencedirektorat DG COMP har afgjort klagesagen. Ændringen blev notificeret i januar 2012, så processen nærmer sig to år uden udsigt til en snarlig afgørelse.

– Statsstøtteretten i EU fylder mere og mere, og som medlem af EU har vi pligt til at sørge for, at reglerne bliver overholdt. Det er et vilkår for alle regeringer, erklærede Holger K. Nielsen.

’FAST TRACK’ ER UPRØVET
– Det undrer, at skatteministeren ikke har bedt om at få sagen behandlet efter EU-kommissionens nye regler for statsstøtte med bl.a. en ’fast track’ procedure, som træder i kraft i dette efterår, siger Karsten Lauritzen efter spørgetiden.

– Det vil typisk være en konkurrent, som indsender en klage, der bare udskyder sagen. Konkurrerende virksomheder bruger disse regler til at lægge hinanden hindringer i vejen, og det er EU-kommissionen medvirkende til, fortsætter Karsten Lauritzen.

HEMMELIG KLAGER
Afsenderen af klagen er ikke offentlig kendt, men det er en konkurrent til Ålborg Portland, bekræfter konkurrencekommissær Joaquín Almunia i et svar til EP-medlem Bendt Bendtsen (K).

– DG COMP har forholdsvis sent i notifikationsproceduren modtaget en klage fra en konkurrent, som modsætter sig forlængelsen af skattefradraget for Ålborg Portland. Det har yderligere forsinket proceduren. På nuværende tidspunkt forventes en beslutning på bordet i slutningen af året, skriver den spanske EU-kommissær til den danske parlamentariker.

EU-KOMMISSIONENS JURISTERI HÆMMER VÆKST OG NYE JOB
– EU skal ikke være en hæmsko for medlemsstaterne, men hjælpe dem til at skabe vækst og beskæftigelse. Derfor er der behov for, at EU-kommissionen vender bøtten i forhold til nogle af disse sager, så man aktivt assisterer i stedet for at lægge dem hindringer i vejen, siger Karsten Lauritzen.

Han opfordrer kommissionen til at vurdere klagers berettigelse.

– To år er lang tid. Det er dygtige embedsmænd og politikere, der sidder i Bruxelles. Hvis man vil, kan man skabe et langt mere smidigt system, hvor denne sag ville have været løst for lang tid siden og have sikret arbejdspladser i Danmark, slutter Karsten Lauritzen.

Han er valgt i Vendsyssel og har derfor særlig interesse for cementfabrikken Ålborg Portland, som først og fremmest har fordel af den EU-forsinkede lempelse af NOx-afgiften.

FEMDOBLING AF BUNDFRADRAG
Ved forhøjelsen af NOx-afgiften 1. juli 2012 blev det daværende bundfradrag mere værd for store udledere såsom cementfabrikken Portland, hvilket krævede/kræver en ny godkendelse hos EU-kommissionen.

De første 31,2 gram NOx per Giga Joule er afgiftsfri, indtil grænsen på 150 gram er godkendt på ny, fremgår det af SKAT’s netsted. Der er dog to betingelser for denne afgiftsfrihed, nemlig at virksomheden udledte mere end 500 gram NOx/GJ i 2006 samt havde et brændselsforbrug på over 5 Peta Joule fra stationære anlæg samme år.

Før lovændringen var bundfradraget 150 gram NOx/GJ, men den er indtil videre nedsat til 31,2 g for at fastfryse den beløbsmæssige værdi. Med andre ord er 79,2 procent af det tiltænkte bundfradrag indefrosset.

CO2-AFGIFTSFRITAGELSE TOG OVER FEM ÅR
Holger K. Nielsen nævnte et fortilfælde, hvor notifikationen tog over fem år: – I juni 2004 vedtog Folketinget en fritagelse for CO2-afgift for det kvoteomfattede brændselsforbrug. Først efter årelang dialog med kommissionen kunne loven træde i kraft den 1. januar 2010. (Dj/241013)

Denne artikel er opfølgning på artikler i Ingeniøren/Net og nyhedsbrevet Energi.dk.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.