Frihandelssejr for VE-industri

WTO underkender Ontarios sol- og vindstøtte

Af Claus Djørup
VE-industrierne har fået WTO’s ord for, at det er ulovligt at kræve lokal medproduktion af energi- og miljøteknologiske produkter.

Soellmålerskab i Farum – resten af verden får lettere ved at komme ind på det canadiske marked med VE-komponenter. Foto: Fagpressen.eu

Det oplyser handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF) i en pressemeddelelse torsdag 9. maj på baggrund af WTO-dommen 6. maj i en sag, som var anlagt af Japan og senere EU-kommissionen mod Canada.

Sagen drejer sig om ”Ontario Power Authority”s krav til elproducenter om lokalt indkøb for at opnå kWh-støtte. Kravet om mindst 60 procent lokale komponenter i solenergianlæg og 50 procent for landvindmøller er dømt protektionistiske.

EKSPORTMINISTEREN BLÆSER TIL KAMP MOD LOKALKØBSKLAUSULER
”WTO-afgørelsen er særdeles vigtig for de danske virksomheder inden for den grønne energisektor, som ofte oplever at blive stillet over for krav om lokal produktion på eksportmarkederne. Sådanne krav er en klar barriere for virksomhedernes mulighed for at eksportere deres produkter. Det betyder desværre ofte, at vores virksomheder må opgive at sælge deres produkter i et givent land,” skriver Pia Olsen Dyhr.

”Jeg vil derfor med afsæt i dommen få EU til at arbejde målrettet for at gøre op med sådanne krav på eksportmarkederne. Det vil gavne dansk eksport og beskæftigelse samt også det globale klima,” slutter eksportministeren.

CANADA SKAL FREMLÆGGE PLAN FOR EKSEKVERING AF AFGØRELSEN
Afgørelsen er truffet af appelpanelet (”the Appellate Body”), og den konfirmeres af WTO’s voldgiftsorgan kaldet ”WTO Dispute Settlement Body”, hvorefter Canada får nogle måneder til at fremlægge en plan for gennemførelse af dommen.

Den begrænsede konkurrence betyder højere priser for VE-strøm og forsinker dermed overgangen til miljøvenlige teknologier, anfører EU-kommissionen.

GRØN JOBMASKINE
Canada forsvarer sig med, at det pågældende støtteprogram (feed-in tarif) fra 2009 tilskynder til VE-produktion fra solcelle- og vindmølleparker, som ellers ikke ville blive etableret.

Den canadiske og regering i Ottawa og Ontarios provinsregering i Toronto gransker WTO-afgørelsen, skriver The Ottawa Citizen. I sin første kommentar lægger Ontarios energiminister Bob Chiarelli ikke op til lovændringer.

– Loven har skabt titusinder af job i provinsen, siger han til avisen.

TÆT PÅ FRIHANDELSAFTALE EU-CANADA
EU og Canada er så langt i forhandlingerne om en frihandelsaftale, at EU’s stats- og regeringschefer indføjede en passus i topmødekonklusionerne 9. februar i år om, at de forventer, at ”afsluttes inden for meget kort tid”.

Frihandelsforhandlingerne mellem EU og USA kan måske begynde i næste måned og kunne sætte global standard, oplyste Pia Olsen Dyhr i europaudvalget 8. maj. (Dj/130513)

www
WTO, ”Canada – Certain Measures Affecting the Renewable Energy Generation Sector”:
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/412_426abr_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-1.aspx?language=E&CatalogueIdList=113961,113962&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=

Comments are closed.