Fiskerimandat uden DF

Eva Kjer Hansen: Hurtigere reaktion på bestandsstørrelser

Af Claus Djørup
Dansk Folkeparti var eneste parti, som sagde nej til forslaget om en ny forvaltningsplan for fiskeri efter bundfisk (demersale bestande) i Nordsøen og Østersøen, da fiskeri-, nordens- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansens (V) forelagde sin forhandlingsposition i europaudvalget fredag 8. juni.

EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (V) tog mere bestik af Danmarks Fiskeriforening Producentorganisations (DFPO) kritiske høringssvar om en ny mekanisme end af fiskeriminister Eva Kjer Hansens (V) forsikring om, at den ny, hurtigere mekanisme til regulering af fiskeri.

– Den hurtigere tilpasning til ny videnskabelig rådgivning anvendes begge veje, dvs. både ved en øgning i fiskerimuligheder og ved en reduktion, erklærede Eva Kjer Hansen.

– Regeringen vil imidlertid arbejde for en løbende regulering af anvendelsen af denne mekanisme. Det vil være fornuftigt at holde øje med, hvordan den kommer til at fungere i praksis, tilføjede hun.

– Vi nærer bekymring for, at det ikke bliver til gavn for fiskeriet, konkluderede Kenneth Kristensen Berth om sit enlige nej blandt de øvrige otte partiers ja.

Torsk, rødspætte og jomfruhummer
Forslaget til forordning om en flerårig plan for demersale fiskebestande såsom torsk, kuller, kulmule, rødspætte, tunge, hvilling og jomfruhummer gælder geografisk de vestlige farvande, hvor danske fiskere ikke fisker de omfattede arter, samt Nordsøen og Østersøen.

EU-kommissionens konsekvensanalyse fokuserer på overfiskeri og ineffektiv myndighedsudøvelse.

Den aktuelle plan er en i rækken af ensartede forvaltningsplaner som led i reformen af den fælles fiskeripoliti.

Ordningen med havdage afskaffes med dansk støtte, som forhandlingerne tegner sig i øjeblikket.

Det er et mantra for danske ministre, at enhver ny ordnings regler skal være “enkle, kontrollerbare og omkostningseffektive både for erhverv og myndigheder”.

Fiskerikontrol
EU-kommissionen præsenterer på fiskeriministrenes rådsmøde den 18. juni et forslag til ny forordning for fiskerikontrol, der skal afløse den nuværende fra 2009 før fiskerireformen i 2013.

Aftale om Nordpolshavet
Dagsordnen omfatter godkendelse af en aftale om at forebygge ureguleret, kommercielt fiskeri på åbent hav i Det Centrale Nordlige Ishav, dvs. Den Arktiske Højsø, oplyste Eva Kjer Hansen.

Aftalen er indgået i november 2017 mellem USA, Canada, Rusland, Norge, Danmark (som i arktisk sammenhæng hedder “Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland”) samt Kina, EU, Island Japan og Sydkorea. (Dj/080618)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.