Euro står til gebyrfordel over for danske kroner

Danske banker og kontohavere trues med ekstra udgift i forslag i lynbetalinger

Af Claus Djørup
Et forslag fra EU-kommissionen om straksbetalinger i euro rummer en risiko for, at det bliver billigere at handle i euro end danske kroner mellem danskere. Det skyldes, at gebyret for straksbetalinger i euro ikke må være højere end for almindelige betalinger.

-Det ville være fjollet, hvis danskere skulle overføre penge til hinanden i euro, fordi det er dyrere at lave straksbetalinger i danske kroner, påpegede EU-ordfører Alexander Ryle (LA) i europaudvalget fredag 3. marts.

Økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) har ikke belæg for at sige, at det kunne blive tilfældet, men tanken huer ham ikke.

– Det kan blive lige spændende nok, hvis man skal sidde i Danmark og overføre euro til hinanden, fordi det er billigere end at gøre det i danske kroner, svarede Troels Lund Poulsen, da han fik forhandlingsmandat fra europaudvalget bortset fra Enhedslisten og Dansk Folkepart til forslaget med id-nummer KOM(2022)546.

Sekund frem for en bankdag
Overførsel af euro fra ens konto til en tjeneste såsom et rejsebureau, færgerestaurant eller teleselskab skal kunne foretages på få sekunder frem for en bankdag, foreslår EU-kommissionen. Formålet er at gøre euroen til et mere effektivt betalingsmiddel.

Det gælder banker og andre betalingsudbydere i hele EU, hvis de i forvejen tilbyder almindelig betaling i euro, selv om landet ikke er med i ØMU’en. Der indføres tillige et nyt system, der kontrollerer, om de involverede står på EU’s sanktionsliste.

Troels Lund Poulsen forsøger en blødere udformning, så det kun gælder pengeinstitutter, der tilbyder konti i euro.

Byrder og hvidvask
EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) var såmænd enig i mandatets retning, men han ønskede det skærpet, så der blev lagt afgørende vægt på, at 1) danske banker uanset størrelse ikke tvinges til at oprette systemer til straksoverførsel i euro, i og med at Danmark har en ØMU-undtagelse, og 2) hvidvaskkontrol og kriminalitetsbekæmpelse.

– Det virker som en bombe under det danske system. Er ministeren enig i, at det bliver dyrere for de danske bankkunder, spurgte EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF).

Det tvivlede Troels Lund Poulsen dog på, selv om han selv er bekymret. Han medgav, at han ikke er i stand til at opgøre regningen.

-Vi er heller ikke interesseret i, at det fører til meget store administrative byrder for den finansielle sektor, forsikrede Troels Lund Poulsen.

Grundlovsproblem
Forslaget om straksbetalinger er endnu et EU-forslag, hvor en dansk minister skal lægge den største forhandlingskraft i at undgå en kollision med grundloven.

Forpligtelsen til at indføre administrative bøder er nemlig på kant med grundloven.

Derfor lægger Troels Lund Poulsen i mandatet afgørende vægt på, at denne forpligtelse fjernes for Danmarks vedkommende. ‘Afgørende vægt’ betyder, at Danmark i givet fald stemmer nej, hvis punktet ikke opfyldes. (Dj/070323)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.