EU-partier divergerer om fælles gasaftaler

Jakob Ellemann-Jensen – købermagt er da bedre end sælgermagt angående russisk gas. Foto: Fagpressen.eu

Regeringen afventer EU-kommissionens undersøgelse af forslag om gasunion

Af Claus Djørup
Regeringen har ikke mandat til at afvise forslaget om en energiunion, som er undfanget i Warszawa, hvor man også taler om energisolidaritet. Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) er skeptisk over for forslaget om fælles gasindkøb, mens EU-ordførerne Per Stig Møller (K) og Jakob Ellemann-Jensen (V) er tiltalt af tanken om et fælles modspil til Gazprom.

EU-kommissionen vil vurdere, om forslaget er i overensstemmelse med principperne for det indre energimarked og EU’s konkurrenceregler, oplyste Rasmus Helveg Petersen i europaudvalget onsdag 4. juni forud for energiministerrådsmødet fredag 13. juni.

Først derefter vil regeringen forhandle med partierne om forhandlingsmandatet, forsikrede ministeren, da V og K foreholdt ham hans manglende brede flertal.

Rasmus Helveg Petersen konkluderer dog på forhånd, at forslaget harmonerer dårligt med det indre energimarked baseret på private aktører: – En fælles indkøbsorganisation forekommer at være i stærk modstrid med den private organisering af gasmarkedet i EU.

Sælgermonopol versus købermonopol
– Fra dansk side er vi tvivlsomme over for om løsningen på et problem med et sælgermonopol er at oprette et købermonopol, erklærede Rasmus Helveg Petersen.

– Jeg forstår ikke ministerens argumentation om, at et købermonopol skulle være lige så skadeligt som et sælgermonopol. Et monopol er til gavn for monopolisten, og forcen i det europæiske samarbejde er netop at tale med én stemme, replicerede Jakob Ellemann-Jensen.

– Det betyder nødvendigvis ikke fælles indkøb, men vi styrker med hinanden ved at have en fælles politik på området, fortsatte Venstres EU-ordfører om forhandlingskraft.

Gasfællesskab
– Jeg ved ikke hvor klogt det er at være imod det, man kalder en gasunion. Vi bør give det en ekstra overvejelse, før vi har en endelig position på fælles gasindkøb, sagde Per Stig Møller, som foretrækker betegnelsen gasfællesskab.

Han diskuterede for og imod fælles gasindkøb fra Rusland, der kan hindre Rusland i at tilbyde gas til forskellige priser bl.a. for at hindre alternative gasledninger gennem Tyrkiet eller under Middelhavet.

Politisk gasspiral
Rasmus Helveg Petersens ministerium bruger Poul Nielsons bidrag til det politiske vokabularium – kontraproduktivt – til at beskrive konsekvensen af en politisering af gasindkøbet, der udløse et modtræk i form af en tilsvarende øget politisering af gassalget.

-Den rette vej er snarere at styrke konkurrence på det indre gasmarked, øge markedsintegrationen, udbygge gasinfrastrukturen og diversificere med flere leverandører, pointerede Rasmus Helveg Petersen. (Dj/110614)

Artiklen er fra nyhedsbrevet Energi.dk.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.