Dansk enighed om kemikaliefri miljømærkning

EU-dom lægger miljøpres på kommissionens vurderinger af farlige stoffer

Af Claus Djørup
Gule advarselstrekanter skal undgås på miljømærkede produkter, er Venstreregeringens miljøminister og partiet Alternativets miljøordfører enige om.

– Miljøfarlige stoffer skal i videst muligt omfang ud af forbrugerprodukter, fastslår miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

Hun vil lade Miljøstyrelsen anmode EU-kommissionen om en specifik, fornyet vurdering af alternativer eller mulighed for yderligere begrænsninger for bindemidlet ADH og konserveringsmidlet IPBC i lak og maling.

– Det er forvirrende for forbrugerne, når man vil vælge et miljøvenligt produkt, at der samtidig kan findes faremærkning på emballagen, siger miljøordfører Christian Poll (AL).

– Derfor er der en særlig grund til, at man i kravene til miljømærkning altid holder sig til et niveau for farlige stoffer, der ikke giver anledning til faremærkning, fortsætter Christian Poll.

EU-kommissionen forpligtet af EU-regler
Takket EU-domstolen er det blevet lettere at trænge igennem til EU-kommissionen, der skal revurdere alternativer til konventionelle maling- og lakprodukter i 2018, mener miljøministeren.

Den 16. december blev EU-kommissionen dømt for brud på biocidforordningen i en sag, som den svenske regering anlagde mod kommissionen i juli 2014.

EU-kommissionen skulle have haft fastlagt de videnskabelige kriterier og identificeret hormonforstyrrende stoffer senest december 2013.

Skandinaviske ministre: God dom
Den konkrete dom rækker videre ved at skabe præcedens for, at frister i direktiver og forordninger også binder kommissionen, konkluderer den svenske klima- og miljøminister Åsa Romson (Miljöpartiet).

Den danske miljøminister er helt enig og kalder dommen et rap over næsen.

– Det var en meget klar dom om, at man skal gøre sit arbejde og overholde de ting, der er aftalt. Den betyder principielt meget i forhold til den institution, der skal overvåge medlemslandene, påpegede Eva Kjer Hansen i europaudvalget fredag 18. december.

ADH og IPBC
EU-kommissionen har uden modstand blandt medlemslandene foretaget justeringer i miljøblomstens kriterier, hvilket var baggrunden for et – viste det sig – samdrægtigt samråd i europaudvalget den 18. december, som partiet Alternativet havde indkaldt.

Justeringerne vedrører særligt ADH og IPBC, som med Christian Polls ord er “kemiske stoffer med giftighed for naturen og en vis persistens, dvs. ikke hurtigt nedbrydende”.

Bindemidlet Adipinsyre dihydrazid (ADH) er blevet tilladt til at udgøre mængdemæssigt 1,0 procent i produktet. Stoffets klassificering hindrede ellers anvendelse i koncentrationer over 0,01 % i miljømærkede maling- og lakprodukter.

Konserveringsmidlet i udendørs maling, 3-iodo-2propanyl butylcarbamate (IPBC), fik ved komitébeslutningen 17. november en undtagelse, så faremærkningen kan fortsætte for indholdsmængder op til 0,65 procent, når EU’s miljømærkekriterier strammes i februar som besluttet i 2013.

De reviderede blomstkriterier tillader ellers ikke, at miljømærket udendørs maling faremærkes som miljøfarligt.

Dilemma og afvejning
Eva Kjer Hansen accepterer et mindre indhold af farlige stoffer, hvis der ikke findes egnede alternativer for f.eks. at sikre god kvalitet og lang levetid.

Det er nødvendigt, at en tilstrækkelig stor del af markedet kan matche kriterierne, for ellers bliver miljømærkerne ikke en reel valgmulighed for forbrugeren, erklærede Eva Kjer Hansen i europaudvalget om miljømærkning som grøn drivkraft.

Miljømærkerne begrænser indholdet af miljøfarlige stoffer i produkterne, og de særlig problematiske stoffer – dem på reach-kandidatlisten – kan aldrig tillades i miljømærkede produkter, understregede hun.

Plantebaseret alternativ
Christian Poll afviser et nyt mærke omkring kemi.

– Man skal bare være obs på, at man ikke får disse klassificerede ingredienser med, når der er tale om et kemisk-teknisk produkt, som man kalder maling/lak, der består af kemikalier, siger han.

– Uden for den store petrokemiske industri, som påstår ikke kan klare sig uden de to stoffer, er der faktisk nogle, som faktisk kan tilbyde linoliebaserede malinger og den slags ting, siger Christian Poll og henviser til “Auro”s ufarlige, plantebaserede bindemiddel.
– Så siger ministeren, at det er noget helt andet, man skal bruge en anden maleteknik osv. Men det var det oprindelige, malingen kommer ud af, fremhæver han.

Ikke-fossile alternativer kræver mere håndarbejde, men holder længere og er mere økonomisk i længden, anfører Christian Poll: – Mange vælger at male f.eks. vinduer med linoliebaseret maling, for det giver det pæneste resultat og holder 10 år, men man skal male på en anden måned og bruger andre midler.

De to miljømærker på området er EU-blomsten og den nordiske svane, hvor man kan opleve en supplerende faremærkning i intervallet 0,25-0,65 procent mængdeindhold.

REACH Up
Danmark er blandt de ni lande i initiativet “Reach Up” (REACH er forkortelsen for EU’s kemikalieregulering). De øvrige deltagere er Belgien, Tyskland, Frankrig, Holland, Sverige, Luxembourg, Norge og Østrig.

De ni lande ønsker forbedringer på fem områder, fremgår det af en pressemeddelelse fra Eva Kjer Hansen 20. oktober i anledning af en konference, der var ment som et opråb til kommissionen: 1) Industriens registreringer under REACH, 2) kontrol med særligt problematiske stoffer, 3) hormonforstyrrende stoffer, 4) nanomaterialer og 5) problematiske stoffer i importerede varer. (Dj/311215)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.