Danmark vil barbere EU’s omfordeling

Anders Samuelsen: Velhavende lande skal ikke betale til hinandens projekter

Af Claus Djørup
Struktur- og socialfondene beskæres, hvis det står til Danmark.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) fik fredag 15. marts europaudvalgets opbakning til tre tidligmandater vedrørende de resterede forordningsforslag om fondene i samhørighedspolitikken. Dansk Folkeparti og Enhedslisten voterede imod.

– Det er fornuftigt at hjælpe de mest udsatte lande med at øge deres velstandsniveau, men der er ikke det samme behov for støtte i dag som for 15 år siden, da de østeuropæiske medlemsstater blev optaget i EU, opridsede Andersen Samuelsen.

Han henviste til Polens gennemsnitlige bnp-vækst på 4 % om året siden medlemskabet af EU.

– Det giver ikke mening, at de rigeste EU-lande sender penge til Bruxelles for herefter at finansiere hinandens strukturfondsprojekter. Indsatsen skal koncentreres der, hvor der er størst behov, erklærede Anders Samuelsen.

Ergo skal fondene beskæres og kravet til national medfinansiering øges som led i den budgetrestriktive danske regerings politik om et holde det syvårige EU-budget nede på én procent af EU27’s bruttonationalindkomst.

Videre skal overgangsregioner nedlægges. Landene får kun tre og ikke fire år til at anvende bevillingerne (frigørelsesregler kaldet N+2) som før finanskrisen i 2009.

Endelig skal maritime grænseregioner ikke behandles anderledes end landfaste i de grænseoverskridende projekter under Interreg, fastslog Anders Samuelsen.

DF: Fattige EU-landes privilegium er det indre marked
De tre mandater er udtryk for ulandsbistand inden for EU, hvor der omfordeles fra den vestlige til den sydlige og østlige del af EU, erklærede EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

– Modsat Enhedslisten og de fleste partier er Dansk Folkeparti modstander af ulandsbistand til EU-lande.

– De lande er privilegerede ved at deltage med i EU’s indre marked og har mulighed for at sælge deres varer billigere på grund af deres lavere omkostninger end i Vesteuropa. Man skulle sanere og nedlægge nogle af disse forfærdelige fonde, som vi bruger en masse penge på, fortsatte Kenneth Kristensen Berth.

EL: Mangelfuld kontrol af udflytning
Trods skærpelser betvivlede Nikolaj Villumsen (EL), at modtagerlandene vil kontrollere ordentlig.

– Midlerne er gået til at støtte danske virksomheder, der flytter arbejdspladser ud af landet, kritiserede Nikolaj Villumsen (EL) og henviste til eksempler med Lego og Vestas.

Der strammes løbende op, og en stor del af sager er fra før 2014, replicerede Anders Samuelsen. Udgifter til udflytning er ikke støtteberettiget, og EU-fondsmidler må heller ikke må bruges til uddannelse af udflyttede virksomheders nye medarbejdere.

DE TRE FORSLAG
* Interreg dækker tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde hen over større tværnationale områder eller omkring havområder. Her kan Grønland og Færøerne omfattes af samarbejdsprogrammer.

* ESF+ består af en sammenlægning af den Europæiske Socialfond (ESF), Ungdoms-beskæftigelsesinitiativet (UBI), Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD), EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og EU’s sundhedsprogram.

* CPR-forordningen vedrører forvaltning af de syv sammenlagte fonde. (Dj/160319)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.