CETA-modstand præger debat om ny investeringsdomstol


Dansk opbakning til en international handelsdomstol

Af Claus Djørup
Verdensordenen udbygges med en egentlig domstol for tvister mellem stater og virksomheder ad åre, hvis EU-landene kan blive enige om et oplæg fra EU-kommissionen og tredjelande ellers viser interesse.

Den multilaterale investeringsdomstol med det engelske akronym MIC skal erstatte bilaterale voldgifter – ICS for Investment Court System – i EU’s frihandelsaftaler med bl.a. med Canada (CETA).

Den ny domstol, som også får en appelinstans, udvider ikke adgangen for virksomheder til at anlægge sag mod stater, understregede udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) ved forelæggelsen i europaudvalget fredag 17. november.

I WTO er det stat mod stat, og derfor kolliderer en investeringsdomstol ikke med WTO-panelsystemet.

Tre partier sagde nej
– I forbindelse med europarådsformandskabet diskuterer man at stække den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nu forsøger man at lave Et internationalt organ til bilæggelse af investeringstvister, jævnførte EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

– I Dansk Folkeparti har vi større tiltro til bilaterale aftaler. Vi har ikke noget imod tvistbilæggelsesmekanismer, men vi har bedre hånd i hanke med dem, når de vedtages fra gang på gang, sagde Kenneth Kristersen Berth.

EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) sagde nej bl.a. med begrundelsen, at forslaget lægger en ramme for forhandlingerne om alle fremtidige handelsaftaler.

Søren Bo Søndergaard mener, at investordomstolen har en ”chill off” effekt, dvs. et land undlader at gå til kanten af frygt for et sagsanlæg.

– Selv om det er et skridt i den rigtige retning væk fra voldgiftssystemet i TTIP, så er det stadig en mekanisme, der muliggør, at private kan sagsøge stater, der indfører skærpede miljø- og klimakrav, sagde Christian Poll (AL).

SF bekymret for indgreb i nationale standarder
SF var det eneste parti, hvor fagordføreren havde formuleret en skriftlig indstilling til europaudvalget.

Den er positiv i konklusionen, men indholdet er lige så kritisk som de tre partier, der sagde nej.

SF kritiserer, at der oprettes et parallelt juridisk system udelukkende for udenlandske investorer, når der i forvejen er legitime og demokratiske nationale domstole såvel som EU-domstolen.

”Det burde være indlysende, at demokratiske stater og EU har en legitim ret til at skærpe f.eks. miljø-, klima-, arbejdstager- og sundhedslovgivning uden fare for at private eller parallelle voldgiftssystemer undergraver det demokratiske arbejde,” erklærer SF.

Danske investeringer beskyttes
– Der er aldrig været rejst en investeringsbeskyttelsessag mod Danmark, og dette lægger ikke op til, at det skulle ændre sig, understregede Anders Samuelsen på ny.

I sit høringssvar skriver Dansk Industri, at der er behov for, at virksomhedernes investeringer er beskyttet i hele verden. DI foretrækker, at dette sker efter fælles globale regler i form af multilaterale aftaler.

Danish Shippings gerne stærkere definitioner med hensyn til håndhævelse.

Forbrugerråd ønsker EU-domstolens vurdering
Forbrugerrådet Tænk og den europæiske forbrugerorganisation, BEUC, opfordrer EU-kommissionen til at sikre sig en udtalelse fra EU-domstolen vedrørende MIC’s juridiske overensstemmelse med EU-retten.

Nok er forslaget en forbedring i forhold til de nuværende bilaterale systemer, men der er risiko for institutionalisering af et skævvredet system, hvor udelukkende udenlandske investorer får mulighed for at sagsøge stater, mener Det økologiske Råd.

Tvister mellem virksomheder og stater kan løses ved nationale domstole, anfører økorådet.

”Domstolens kompetence bør indskrænkes, så stater og myndigheder sikres et betydeligt råderum til at opfylde internationale forpligtelser, herunder klimaaftalen fra Paris,” slutter økorådet. (Dj/191117)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.