Vismænd vil løsne ØMU og budgetlov

Michael Svarer: EU-saldomål bør indeholde udskudt pensionsskat

Af Claus Djørup
ØMU-kriterierne tvinger den til enhver tid siddende finansminister i Danmark til at spænde livremmen mere ind end nødvendigt på grund af stive ØMU-grænser og manglende kreditering for den store udskudte skat i pensionsopsparingen.

Det Økonomiske Råds formandskabs forårsrapport advarer atter mod realøkonomiske opstramninger hertillands, som kun begrundes med EU’s saldomål. Enten kunne reglerne ændres på EU-niveau, eller der kunne indføres en dansk særregel, der inddrager de store pensionsaktiver.

– Det danske pensionssystem er unikt og ret robust internationalt set. De implicitte skatter (udskudt pensionsskat, red.) tæller med i holdbarheden, men ikke i saldoopgørelsen, siger formanden for De Økonomiske Råds formandskab (vismændene), Michael Svarer, til Fagpressebureauet.

Budgetloven til gennemsyn
Budgetloven skal vurderes næste år, og her får De Økonomiske Råds formandskab en rolle som lovfæstet fiskal dommer.

To centrale tal i budgetloven er lofterne for henholdsvis det årlige underskud på den strukturelle (konjunkturrensede) saldo på en halv procent samt det faktiske underskud på 3 procent af bruttonationalproduktet for den offentlige sektor (stat, kommuner, fonde).

– I forbindelse med den evaluering kan man overveje, om grænsen på en halv procent er hensigtsmæssig eller ej. Der er forskellige muligheder for at ændre den, men vi har ikke et bud på det perfekte system, siger Michael Svarer.

Økonomisk fejlmedicinering
– I en situation, hvor der egentlig er godt styr på finanserne, kan vi være forhindret i nogle ellers hensigtsmæssige tiltag f.eks. skattelettelser eller offentlige investeringer – plus at vi kan komme i en situation, hvor man bliver nødt til at lave finanspolitiske stramninger, selv om det ikke er behovet.

– Der er noget positivt ved grænsen på en halv procent. Den er let at formidle og understøtter gældsgrænsen på 3 procent, men den har også uhensigtsmæssigheder. Det vil være oplagt at tage den diskussion næste år, lyder Michael Svarers opfordring.

Hold fast i fastkurspolitikken
Prisen på penge er for lav i forhold til konjunkturudviklingen, vurderer vismændene.

Det kan føre til overophedning i form af uholdbart højere boligpriser og pres på arbejdsmarkedet, der er udløst i tro på, at lav rente varer længe, advarer de.

Den danske rente burde være 2,0 procent i år og ikke i omegnen af nul, fremgår det af vismandsrapporten fra 30. maj.

Nulrenten er en sideeffekt af fastkurspolitikken, hvor Danmark bevæger sig i takt med den europæiske centralbanks ECB’s renter, som afspejler eurozonens konjunktur.

Michael Svarer vil dog ikke løsne den danske krone den tætte kobling til euro eller forlade ØMU-samarbejdet for at få mere at rutte med finanspolitisk.

Finanspolitikken må kompensere for lempelig pengepolitik
– Det er fornuftigt at være med i et fastkurssamarbejde, men implikationen bliver, at vi følger renten tæt i ECB, som er styret efter inflationen i Europa.

– Der er nogle lande, der ikke klarer sig så godt, inflationen er lav og renten også er lav. Dansk økonomi så at sige arver en lav rente. Det betyder, at pengepolitikken er lempelig. Dvs. vi skal tage højde for den lempelige pengepolitik i vores finanspolitik i Danmark, slutter Michael Svarer. (Dj/310517)

www Vismænd: ØMU-regler er for stramme til Danmark

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.