Vismænd tiltænkes europæisk rolle

De økonomiske vismænd på deres halvårlige besøg i finansudvalget for to år siden – deres opgave udvides med samt deltagelse i europæisk netværk. Foto: Fagpressen.eu

EU-netværk af permanente produktivitetskommissioner

Af Claus Djørup
Danmark får et nyt uafhængigt konkurrenceevne- og produktivitetsråd, der kan levere anbefalinger om strukturreformer uden at blande sig i overenskomstforhold.

Det vil ske som en følge af et forslag om nationale produktivitets- og konkurrenceevneråd, som Danmark tilslutter sig frivilligt, da det kun bindende for eurolandene.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil gerne følge trop, fordi det giver adgang til samarbejde med de nationale råd.

Det bliver sandsynligvis De Økonomiske Råd (vismands- og finanslovvogterinstitutionen), som får den opgave.

Det er i hvert fald det, som Claus Hjort Frederiksen luftede ved fremlæggelsen i europaudvalget onsdag 15. juni, da han fik et bredt mandat, som Dansk Folkeparti og Enhedslisten sagde nej til.

– Et dansk råd kan ses som en form for permanent produktivitetskommission. Det vil bidrage til mere systematiske og analyser og fokus på produktivitet og gode måder at håndtere udfordringerne på. Det er et nationalt værktøj, hvor vi kan lære af hinanden, sagde Claus Hjort Frederiksen.

For tamt til Alternativet
Alternativets EU-ordfører blev skuffet under mødet, da fornemmede, at ambitionsniveauet med produktivitetsråd ligger langt under hans „vilde idéer“ til et konkurrenceevneråds opgaver og udveksling af erfaringer på tværs af EU-landene.

– Hvis man skal leve op til hvad der står, skal man se meget bredere på det, end De Økonomiske Råd kan, sagde Rasmus Nordqvist (AL) og sagde trods alt ja til „et sørgeligt mandat“.

DF og EL: Ikke EU-opgave
– Nationale konkurrenceevneråd ligger uden for, hvad EU skal befatte sig med, sagde Kenneth Kristensen Berth (DF) om sit nej.

– EU skal ikke blande sig, hvilke instanser de enkelte lande opretter for at følge den økonomiske udvikling og komme med anbefalinger, sagde Finn Sørensen (EL)

– Produktivitetskommissionen skrev tykke rapporter on manglende produktivitet i den offentlige sektor, men var ikke i stand til at definere, hvad man skal forstå ved produktivitet i det offentlige, ironiserede Finn Sørensen.

Register for børsprospekter
Finansminister Claus Hjort Frederiksen fik tillige forhandlingsmandater til forordningsforslaget om børsprospekter.

De skal i fremtiden fylde højst seks A4-sider og være skrevet på et letforståeligt sprog.

Videre oprettes et centralt register over alle prospekter i EU-landene. Formålet er et bedre overblik for investorer over investeringsmuligheder.

Det enlige nej kom fra Finn Sørensen (EL), som er imod lempelse i reglerne for prospekter.

Kviksølv
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fik primomandat til forordningsforslaget angående kviksølv, som er en udmøntning af Minamatakonventionen. Her sagde Liberal Alliance nej.

Sanktioner mod ISIL

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) forelagde bag lukkede døre et forslag om sanktioner mod ISIL og Qaeda. Der synes bred og sandsynligvis enstemmig opbakning, men sagen var ikke til mandatgivning.

Mens vi venter på briterne …
Mandatgivning var i øvrigt et andet lukket punkt under Kristian Jensens forelæggelser. Europaudvalget lægger op til, at et flertal kan beslutte, at en sag skal forelægges til mandat, selv om regeringen mener, at det ikke er nødvendigt. Udvalget beslutter eventuelt torsdag 23. juni, om denne procedure skal indføres.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kommer i europaudvalget 23. juni for at forelægge dagsordenen for EU-topmødet den 28.-29. juni.

Det bliver nok en hvis-hvis forelæggelse, for først næste morgen den 24. juni kendes resultatet af den britiske folkeafstemning. Kristian Jensen regner med, at han først får det endelige resultat, når han stiger ud af flyvemaskinen i Luxembourg den fredag morgen på vej til EU-udenrigsministerrådsmødet forud for EU-topmødet tirsdag 28. juni.

Beslutning om bankunion trækker ud
Danmark er positiv over for bankunionen, bekræftede Claus Hjort Frederiksen.

Han kan ikke give en dato for den danske beslutning, for der er stadig udestående spørgsmål om udformningen af den fælles indskydergaranti, gennemførelsen af Baselkomitéens anbefalinger om reduktion af risiko og ikke mindst håndteringen i forhold til dansk realkredit.

– Kravene kan give problemer for Danmark og dansk realkredit, hvis de ikke udformes på en fornuftig måde. (…) Det er ret afgørende for vores stilling, sagde Claus Hjort Frederiksen. (Dj/190616)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.