Viktor Orbáns 12 spørgsmål

Spørgeskemaet indeholder fem forskellige sæt svarfelter med vægt på enighed.

Sådan manipuleres folkestemningen i Ungarn

Af Kristin Haulik og Claus Djørup
Ungarns ministerpræsident Viktor Orbán og det regerende Fidesz med et næsten to trediedeles parlamentsflertal forbereder en EU-fjendtlig udlændingepolitik.

Det er ikke særlig overraskende, men det er form, tonefald og formuleringer i 12 spørgsmål (se forneden), som i begyndelsen af maj blev sendt til alle husholdninger i Ungarn i en såkaldt national konsultation om indvandring og faren for terror.

Imidlertid har kun 200.000 ulejliget sig med at afkrydse skemaet og lægge det i en returkonvolut med betalt port. Derfor er der åbnet for besvarelse online, hvilket ifølge medier har fordoblet besvarelserne.

Intet svarfelt for ‘ved ikke’
Spørgeskemaet har en række særegne karakteristika:
1) Svarfelterne er forskellige fra spørgsmål til spørgsmål.
2) Der er overvægt af de ønskede svarfelter, mens ‘ved ikke’ og ‘delvis uenig’ er skåret fra.
3) Ingen forudgående offentlig debat som ved en folkeafstemning.
4) Skemaet sendes med post til husholdningen og returneres med porto betalt.
5) Spørgsmålene er mildt sagt ledende, som tillige indeholder tvivlsomme sammenkædninger.
6) Ministerpræsidentens kontor og ikke regeringspartiet håndterer spørgeundersøgelsen.
7) Svarprocent og resultat offentliggøres næppe.

Rygstød til hård holdning på EU-topmødet
EU-kommissionens plan for fordeling af flygtninge mødes med indædt modstand i Ungarn forud for stats- og regeringschefernes topmøde den 25. juni.

Ungarn og lande som Tjekkiet og Slovakiet argumenterer bl.a. med, at de på intet tidspunkt har været medvirkende til den ifølge deres opfattelse fejlslagne immigratiospolitik i EU. Derfor forlanger de at slippe for at modtage asylansøgere, som kommer via Italien og Grækenland.

Fidesz – i hvert fald parlamentsformand László Kövér – lægger ansvaret på USA, der har styrtet Gaddafi, så Libyen er blevet opsamlingssted for mennesker, som ønsker at forlade deres hjemlande. Ergo må USA også være behjælpelige med at tage imod disse mennesker.

Terror i Paris kædes til EU’s indvandringspolitik
Ingen kan være i tvivl om efter at have læst ministerpræsidentens følelsesladede beskrivelse af terrorangrebet i Paris, at der i hans optik eksisterer en sammenhæng mellem immigration og terrorangreb og en trussel mod ungareres beskæftigelse fra illegal indvandring.

”Denne ubegribelige handling har vist, at Bryssel og Den Europæiske Union ikke formår på tilfredsstillende måde at håndtere spørgsmålet om immigration i EU,” skriver Viktor Orbán.

Ungarn er nødt til at gå sin egen vej for at tage sig af immigrationsproblemet, da EU fejler, fastslår han.

Kloge ikke-kristne kan tåles
Viktor Orbán er nationalist med værdikonservative idéer. Han har defineret sin ideologi som det illiberale demokrati, altså i modsætning til vestlig demokratiopfattelse.

I et interview til “Napi Gazdaság” tager han afstand fra det multikulturelle samfund: ”Vi byder investorer, kunstnere og videnskabsmænd fra ikke-kristne lande velkommen, men vi ønsker ikke at blandes med dem i større omfang”.

Onsdag 10. juni stemmer EU-parlamentet om en resolution vedrørende Ungarn. (kh+Dj/080615)

DOKUMENTATION 1: Følgebrevet

Ærede ungarske borger!

Vi ungarere har i 2010 aftalt, at vi vil diskutere alle vigtige spørgsmål, inden vi tager en beslutning. Af den grund tog vi initiativ til National Konsultation bl.a. om landets nye grundlov, om vores alle sammens sociale sikkerhed, om forbedringer vedrørende penionisternes vilkår. Og derfor tager vi nu også initiativ til National Konsultation om spørgsmålet vedrørende økonomisk indvandring.

Som De sikkert husker, rystedes Europa i begyndelsen af året af en terrorhandling uden sidestykke. I Paris blev uskyldige menneskers liv slukket af ubarmhjertig koldblodighed og skræmmende brutalitet. Det der skete chokerede os alle. Denne ubegribelige rædsel har samtidig vist os, at Bryssel og Den Europæiske Union ikke er i stand til tilfredsstillende at behandle spørgsmålet om indvandring.

Økonomiske indvandrere krydser grænsen illegalt, og mens de udgiver sig for at være flygtninge, kommer de i virkeligheden for at opnå sociale ydelser og mulighed for at arbejde. Blot i de forløbne måneder er antallet af økonomiske indvandrere steget tyve gange. Dette er en ny type trussel, som vi skal standse.

I og med at Bryssel har erkendt fiaskoen angånde behandlingen af indvandringen, må Ungarn tage sagen i egen hånd. Man kan ikke lade økonomiske immigranter true ungarske arbejderes job og deres eksistens. Vi skal tage beslutning om, hvordan Ungarn kan beskytte sig selv mod illegale grænseoverskridere. Vi skal beslutte, hvorledes vi kan begrænse den eksplosivt voksende økonomiske indvandring.

Jeg beder Dem ærbødigst om at kontakte os og også fortælle os om hvad De mener om de stillede spørgsmål, udfyld spørgeskemaet og send det tilbage os.

Jeg regner med Deres svar,

med venlig hilsen,
Orbán Viktor
(underskrift)

DOKUMENTATION 2: Spørgeskemaet
1. Man hører mange synspunkter i forbindelse med de intensiverede terrorhandlinger. Hvor vigtig er terrorismens ekspansion (blodbadet i Frankrig, ISIS´ alarmerende handlinger) for Dem set ud fra Deres dagligdag?

Meget vigtig
Vigtig
Ikke vigtig

2. Vil Ungarn, efter Deres mening, kunne blive mål for terrorhandlinger i de kommende år?

Der er alvorlig udsigt til det
Det kan ske
Helt udelukket

3. Nogen mener at den dårlige håndtering i Bryssel af indvandringen hænger sammen med terrorismens ekspansion. Er De enig i disse synspunkter?

Jeg er fuldkommen enig
Jeg er blot enig
Jeg er uenig

4. Vidste De, at økonomiske indvandrere illegalt krydser den ungarske grænse og at antallet af indvandrere er steget tyve gange?

Ja
Jeg har hørt om det
Nej

5. Man hører mange synspunkter i forbindelse med spørgsmål om indvandring. Der er nogle, som mener, at disse økonomiske flygtninge truer den ungarske arbejders arbejdsplads og eksistens! Er De enig i disse synspunkter?

Jeg er fuldkommen enig
Jeg er blot enig
Jeg er uenig

6. Nogen mener, at Bryssels politik i spørgsmålet om indvandring og terrorisme er falleret. Derfor er det nødvendigt med en ny tilgang til disse spørgsmål. Er De enig i disse udtalelser?

Jeg er fuldkommen enig
Jeg er blot enig
Jeg er uenig

7. Vil De støtte den ungarske regering i overfor Bryssel med dets eftergivende politik, at den skal indføre strengere indvandringsregler?

Ja, jeg vil støtte den i hele sin udstrækning
Jeg vil delvis støtte den
Jeg vil ikke støtte den

8. Vil De støtte den ungarske regering i at indføre strengere regler, på grundlag af hvilke man vil kunne varetægtsfængsle illegale grænseoverskridende indvandrere?

Ja, jeg vil støtte den i hele sin udstrækning
Jeg vil delvis støtte den
Jeg vil ikke støtte den

9. Er De enig i det synspunkt at illegale, grænseoverskridende indvandrere skal kunne, så hurtigt det er muligt, udvises til deres hjemland?

Jeg er fuldkommen enig
Jeg er blot enig
Jeg er uenig

10. Er De enig i, at økonomiske indvandrere, sålænge de befinder sig i Ungarn, skal forsørge sig selv?

Jeg er fuldkommen enig
Jeg er blot enig
Jeg er uenig

11. Er De enig i, at det bedste redskab i kampen mod indvandring ville være, hvis EU´s medlemslande hjælper til udviklingen i de lande hvor indvandrerne kommer fra?

Jeg er fuldkommen enig
Jeg er blot enig
Jeg er uenig

12. Er De enig med den ungarske regering i, at i stedet for indvandring er der mere brug for at støtte de ungarske familier og de børn, som er ved at blive født?

Jeg er fuldkommen enig
Jeg er blot enig
Jeg er uenig

Kristin Haulik er oversætter med ungarsk-slovakisk baggrund.

www Brev og spørgsmål i den ungarske originaludgave

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.