Vidtløftig eurosnak

Polen har nedsat pensionsalderen til 60 år for kvinder og 65 år for mænd. Det mindsker væksten, advarer den danske finansminister. Foto: Jerry Bergman

Finansminister Kristian Jensen efterlyser strukturreformer hos Polen og andre EU-lande

Af Claus Djørup
– Der er mange vidtløftige ideer om institutioner og eurointegration f.eks. fælles finanspolitik, fælles finansminister og eurozoneparlament. Jeg så gerne et større fokus på det nationale ansvar for at føre en sund økonomisk politik, sagde finansminister Kristian Jensen (V) i europaudvalget fredag 6. oktober i sit oplæg om økofinmødet 10. oktober.

– For megen snak om eurointegration og fælles finanspolitik kan skygge for den vigtige dagsorden, splitte EU og marginaliserede Danmark og andre ikke-eurolande.

– De reelt største problem er en lang række af de lande, der år efter år efter år har fået anbefaling om at gennemføre strukturreformer og alligevel ikke har gennemført dem endnu, siger Kristian Jensen til Fagpressebureauet.

– Der er intet behov for at lave en risikodeling, hvis man kunne lave en risikoformindskelse. Noget af den økonomiske risiko i Europa er, at en række lande stadig mangler at lave de nødvendige strukturreformer, kigge på deres pensionsalder og strukturen på deres arbejdsmarked generelt.

Polen skruer reform tilbage
Polen har netop sænket pensionsalderen fra 67 år til 65 år for mænd og 60 år for kvinder, som den var inden forhøjelsen i 2012. Det vækker ikke begejstring hos den danske finansminister.

– Det skal de selv stå på mål for, men det er i hvert fald stik imod den tendens, der er nødvendig for arbejdsmarkedet, svarer Kristian Jensen adspurgt.

– Det er nationaløkonomisk ganske enkelt: Et lands velstand består af hvor klogt man arbejder gange hvor meget man arbejder. Hvis man beslutter at arbejde mindre, bliver et land fattigere.

– Når Polen sætter pensionsalderen ned, vil det betyde, at Polens vækst bliver lavere, og det vil selvfølgelig påvirke os andre.

– Derfor vil vi håbe, at der bliver gennemført strukturreformer, der øger arbejdsudbuddet og arbejdsmængden, så vi kan fastholde væksten i Europa, slutter Kristian Jensen.

Ifølge den polske statsradio støtter 71 procent af kvinderne og 62 procent af mændene sænkningen af pensionsalderen. (Dj/091017)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.