Vestager til Barroso: Hold fokus på vækst og job

Af Claus Djørup
EU-kommissionsformand José Manuel Barrosos udspil om yderligere ØMU-integration og finanspolitisk suverænitetsoverdragelse til Bryssel flytter fokus væk fra det nærliggende behov for at gennemføre besluttede initiativer over til europæisk finanspolitik ude i fremtiden, beklager økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).

– Nogle reglerne er meget vidtgående. Det giver god mening, at der også er et ansvar i det enkelte land for at tilrettelægge sin finanslov og tage stilling til indtægter og udgifter, erklærede Margrethe Vestager i europaudvalget fredag 30. november

– Når det er sagt, så har vi en kolossal glæde af at være en del af det europæiske fællesskab, men hvad er balancen? Det en væsentlig balance at holde, at vælgerne kan fyre dem, der har ansvaret for den konkrete økonomiske politik, velvidende at det er inden for den ramme, vi har forpligtet os på i det europæiske fællesskab, fortsatte de radikales partileder i sin kommentar til kommissionsudspillet fra onsdag 28. november ”Plan for en omfattende og egentlig Økonomisk og Monetær Union: Lancering af en europæisk debat”.

Brug for handling snarere end visionære diskussioner
– Det er super fint med visioner, men det skal bare ikke aflede opmærksomheden fra det grundlæggende, når Europa er i krise. Det er helt afgørende for europæisk vækst og skabelse af arbejdspladser er at gøre de ting, som vi har besluttet, siger Margrethe Vestager til Fagpressebureauet.

– Vi har besluttet at revidere vækst- og stabilitetspagten. Der er nye økonomiske mekanismer mellem eurolandene. Der er lavet en pagt for vækst og beskæftigelse i sommer. Der bliver stadig mere styr på de finansielle markeder, så der bliver kapital til virksomhedernes vækst. Det indre marked skal levere en gang til, så der bliver skabt beskæftigelse. Det er grundlæggende ting, man som borger kan forvente, at EU sørger for og beskæftiger sig med.

– Min pointe er måske meget jordnær, men den er til gengæld grundlæggende. Europa har brug for at få vredet sig ud af lavvækst og i nogle lande egentlig tilbagegang. Vi kan have alle mulige visionære diskussioner, men det skal ikke afholde os fra at gøre det, der får gang i tingene igen – at få det indre marked op at køre, hvor vi stadig savner digitaliseringen og service.

– Sidste gang leverede det indre marked to en halv millioner job – vi har virkelig brug for den dynamik der. Vi har brug for en stabil finansiel sektor – virksomhederne skal have kapital for at invester og vokse. Vi har brug for, at det økonomiske samarbejde er direkte og forpligtende, fortsætte Margrethe Vestager.

Vestager: Barroso går for langt med forslag om eurofinansminister
– Det er en grundting i min demokratiske opdragelse, at hvis man ikke synes om politikeres valg, så kan man vælge nogle andre næste gang. (…) Det stadig væk danske politikere, der laver finansloven og vedtager den ved en trediebehandling. Det er i bund og grund sundt, at vi må stå til regnskab for beslutningerne.

– Barrosos forslag går videre end det. Ud over de forpligtelser, eurolandene har på hinanden, vil man den også have en slags eurofinansminister, som kan vurdere, om det enkelte lands finanslovforslag er godt nok. Hvis det ikke er godt nok, kan man få at vide, at det skal laves om. Det er en anden måde at gøre tingene på end i dag.

– Inden vi overhovedet kommer dertil, skulle vi gerne have skabt så meget vækst og beskæftigelse, at det for alvor bliver interessant at lave finanslove, som om man så må sige ikke bare konsoliderer den samlede økonomi, slutter Margrethe Vestager.

Planen for centralistisk eurozone
Barrosos plan for en dyb politisk-økonomisk union forelægges EU-topmødet den 13. december. Planen er inddelt tre etaper.

På kort sigt i løbet af 6-18 måneder gennemføres de aftalte reformer om økonomisk styring bl.a. en bankunion.

På mellemlangt sigt i løbet af halvandet til fem år styrkes af den kollektive gennemførelse af den økonomiske politik, herunder skatte- og beskæftigelsespolitikken, samtidig med etablering af en såkaldt forstærket finanspolitisk kapacitet for euroområdet med egne ressourcer. ”Overvågning og forvaltning af den finanspolitiske kapacitet og andre instrumenter bør foretages af en ØMU-finansafdeling i kommissionen,” hedder det.

På langt sigt om mindst 5 år etableres et selvstændigt budget for euroområdet og fælles udstedelse af obligationer, hvilket kan føre en egentlig monetær politik som sidste fase af ØMU’en.

José Manuel Barrosos svar på spørgsmålet om demokratisk legitimitet – og dermed svar til Margrethe Vestager – er udvidelse af EU-domstolens beføjelser. (Dj/021212)

www
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1272_da.htm

Comments are closed.