Vestager: Digitalisering og ligestilling passer i samme ministerium

Marie Bjerre minister samme dag som EU-erklæring om digitale rettigheder

Af Claus Djørup
Den danske EU-kommissær skiller sig ud i mængden af kritiske røster om ligestilling som vandrepokal hos skiftende regeringer.

– Det er sådan set ikke så tosset, at digitalisering og ligestilling er placeret sammen, siger konkurrence- og digitaliseringskommissær Margrethe Vestager. Det begrundes med, at få kvinder arbejder med it.

Adspurgt har Margrethe Vestager et par europæiske opfordringer til den ny digitalisering- og ligestillingsminister Marie Bjerre (M).

– Danmark er et meget digitaliseret land, så det er også at engagere sig europæisk for at sørge for, at erfaringerne kan bruges i en bredere sammenhæng, herunder at engagere sig i lovgivningen og sørge for, at den bliver fuldt implementeret, siger og formaner Margrethe Vestager.

Danmark smøler med copyrightdirektivet
Specifikt kunne digitaliseringsminister Marie Bjerre samarbejde med kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) en om at implementere copyrightdirektivet.

– Det har absolut hastende karakter. Danmark er sen på den, og det betyder faktisk ret meget for rettighedshavere, hvordan de repræsenteres digitalt, pointerer den danske EU-kommissær.

[Redaktionel note: Den 1. juli udsatte Kulturministeriet for tredje gang implementeringen af de resterende bestemmelser i EU’s copyrightdirektiv, herunder regler om tekst og datamining, oplyste Danske Medier en uge senere i sit nyhedsbrev. Den ny tidsplan indebar en fremsættelse af lovforslag i januar 2023. Frist for gennemførelse var 7. juni 2021, og EU-kommissionen sendte en begrundet udtalelse som tilløb til en traktatbrudssag ved EU-domstolen.]

Snak med alle de andre ministre
Videre opfordres Marie Bjerre til at engagere sig sammen med forsknings- og undervisningsministrene (Christina Egelund (M) og Mattias Tesfaye (S)) om digitalisering i forhold til undervisning og uddannelse.

– Det er et kæmpe område. Det er ikke kun et spørgsmål om at få digitale eksperter ud af DTU eller IT-universitet. Der er meget at gøre på uddannelsesområdet for at løfte hele niveauet, så for mig at se er det bare at sætte kaffeaftaler op med hele resten af regeringen, slutter Margrethe Vestager.

Ved ministeroverdragelsen i det gamle transport- og ligestillingsministerium den 15. december fik den afgående Trine Bramsen (S) en brunsvigerplakat som invitation til en kop kaffe hos efterfølgeren, transportminister Thomas Danielsen (V).

Ihukommende Margrethe Vestagers opfordring til en kaffetur hos de øvrige ministre skulle brunsvigeren måske været tiltænkt Marie Bjerre.

Imidlertid undlod hun at koble sine to ressortområder sammen i sin tiltrædelsestale.

Mulighedernes minister
– Hvert eneste skridt mod ligestilling i dette samfund er begyndt med en kamp mod normerne. Fordi ligestillingskampen er et opgør mod normerne, blvier den altid i begyndelsen mødt med hovedrysten. Måske er det derfor, at ligestillingsministeriet så ofte har oplevet at måtte skifte minister, konstaterede Marie Bjerre.

Hendes håb er, at ligestillingsministeriet bliver overflødig en dag, for dets eksistens er symptom på, at normerne stadig er skæve også i EU, hvor opgaven er en værdikamp, som illustreres af Polen og Ungarn.

– Mange drenge tabes desværre i folkeskolen og for mange mænd mislykkes i bunden. Det er mindst lige så urimeligt som at kvinder ikke lykkes i toppen, erklærede Marie Bjerre, som vil være mulighedernes minister.

Håber på opprioritering
”Muligheder” var også hendes karakteristik af digitalisering.

– Der ligger mange udfordringer og sådan set også mange muligheder for vækst, velstand, klimaløsninger, bedre sundhed og meget mere. Samtidig skal digitale tilbud være nemme at bruge for alle uanset alle og hvor dygtig man er til at bruge de her skærme. Derfor er jeg rigtig glad, for at vi nu prioriterer dette område – håber jeg.

Marie Bjerres digitale ministeradresse er im.dk/ministeren. Hun har fundet digitalt husly hos en kondemneret adresse, efter at Indenrigs- og Boligministeriet er nedlagt som selvstændigt ministerium og spredt ud på tre andre ministerier som følge af regeringsdannelsen.

Trilog om digitale rettigheder og principper
Samme dag (15. december) underskrev de formændene for EU-kommissionen, EU-parlamentet og ministerrådet en erklæring om digitale rettigheder og principper.

EU-parlamentet fremhæver sin indsats for
1) etiske principper, der skal styre EU’s tilgang til den digitale transformation,
2) fuld overholdelse af grundlæggende rettigheder såsom databeskyttelse, retten til privatliv, ikke-forskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene, og
3) principper såsom forbrugerbeskyttelse, teknologisk og netneutralitet, troværdighed og rummelighed.

Endelig slår EP på bedre beskyttelse af brugerrettigheder, investering i digitale færdigheder, støtte til arbejdstagernes rettigheder og mental sundhed i det digitale arbejdsområde, samt retten til at holde helt fri uden for arbejdstid.

Forhandlinger om brug af kunstig intelligens
Ministerrådets pressemeddelelse understreger, at erklæringen bør tjene som referencepunkt for virksomheder og andre relevante aktører, når de udvikler og implementerer nye teknologier.

Tjekkiets premierminister Petr Fiala taler om et afbalanceret kompromis vedrørende de sociale aspekter, f.eks. ved at opretholde arbejdstagernes rettigheder i forhold til overvågning på arbejdspladsen og gennem en forpligtelse til at bekæmpe tvangsarbejde.

Endelig sikrer en fælles forståelse angående kunstig intelligens (AI) på arbejdspladsen, at erklæringen tilpasses de igangværende forhandlinger om AI-retsakten og med direktivet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Revisorers digitalisering sinkes af regeringsdannelsen
Erhvervsstyrelsen har udskudt krav til digitaliserede bogføringssystemer, fordi regeringsforhandlingerne trak ud og daværende erhvervsminister Simon Kollerup (S) kun var medlem af et forretningsministerium, hvor underskrivelser af bekendtgørelser blev holdt på et minimum.

Den forventede ikrafttrædelse var 1. januar 2023, og Erhvervsstyrelsen siger intet om en ny dato. De nye krav har været i høring, og styrelsen vil ikke udelukke, at der fortsat kan ske ændringer i kravene til digitale standardbogføringssystemer. Følgelig kan udbydere heller ikke få registreret deres systemer.

Det er heller ikke til at vide, om erhvervsminister Morten Bødskov (S) eller digitaliseringsminister Marie Bjerre eller en tredje minister for den sags skyld får ressortansvaret for digital bogføring. (Dj/191222)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.