Venstre: Tyskland kan korona-regionaliseres

Rejsevejledningerne baseres på smitteudviklingen over 14 dage og tager ikke regionale hensyn bortset fra Norden.

De tyske sundhedsmyndigheder er mindst på niveau med de danske, siger Torsten Schack Pedersen (V)
Af Claus Djørup
Flere tyske regioner kunne bevare den gule farve i Udenrigsministeriets koronalandkort, hvis de blev bedømt på deres smitteforekomst (incidens) og ikke som Tyskland som helhed.

Erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V) foreslår, at slesvigholsteneres adgang til Danmark med en negativ koronatest udstrækkes til resten af Tyskland, eller at man fik regionale rejsevejledninger.

– Uden at være sundhedsekspert tænker jeg, at Tyskland ikke plejer at have slinger i valsen. Jeg har fuld tillid til, at de tyske sundhedsmyndigheder er mindst på niveau med de danske, siger Torsten Schack Pedersen til Fagpressebureauet.

I spørgetiden onsdag 21. oktober forsøgte han forgæves at få udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til at fortælle, hvornår det aftalte arbejde med regionalisering er færdigt.

Dagen efter blev Tyskland farvet orange – fraråder ikke-nødvendige rejser – med undtagelse af Slesvig-Holsten, som der findes en særlig grænselandsordning for.

Det er ikke nødvendigt at have alle 700 regioner i EU på plads på en gang, før man åbner for regioner med valide data, mener Torsten Schack Pedersen.

Regionale rejsevejledninger ville betyde, at personer fra regioner med lavt smittetryk kan rejse til Danmark og omvendt. Aktuelt tvinges tyske sommerhusturister til at aflyse deres bestilte ophold efter opdateringen af rejsevejledningerne torsdag (22. oktober), og danske rejsebureauer fratages de sidste muligheder for at tilbyde rejser i sikre områder.

Regeringen vil indføre EU-henstillingen vedrørende koordinerede rejsevejledninger og herunder regionale rejsevejledninger, men …

– Man skal kende regionernes smittetal, testkvalitet og testniveau i hver region. De tal har vi kraftigt opfordret til, at EU’s medlemslande indrapporterer til ECDC (EU-center for sygdomskontrol, red.), så vi kan få et bedre datagrundlag, sagde Jeppe Kofod i spørgetiden.

– Vi kan godt fæste lid til vores gode naboer i Tyskland. Det er helt ufatteligt, hvis regeringen mener, at vi ikke kan stole på de tyske myndigheder, replicerer Torsten Schack Pedersen efterfølgende.

Tysklands smitteforekomst var på tidspunktet for spørgetiden 56,2 tilfælde per 100.000 indbyggere i Robert Koch Instituts (RKI) opgørelse torsdag 22. oktober kl. 8. Spredningen i delstaternes incidens løb fra 18,8 for Sachsen-Anhalt til Berlins 103,1. Mecklenburg-Vorpommern (Gedser-Rostock) havde incidens 19,2 og Slesvig-Holsten 23,6.

Siden er det gået næsten lige så stærkt i Tyskland som i Danmark med smittevækst. Mandag 26. oktober er landsgennemsnittet for Tysklands incidens 80,9, og kun Mecklenburg-Vorpommern med 28,0 ligger under den danske tærskel på 30.

Slesvig-Holsten har 36,3, hvilket dog ikke udelukker en incidens under tærsklen i den næste landerevision, der bygger på gennemsnittet af de seneste to uger.

Med en regional model for Tyskland kunne Brandenburg og Sachsen-Anhalt måske undgå danskernes orange farvepensel. Det ville imidlertid ikke hjælpe storbyturister. Hamborg og Berlin ligger på henholdsvis 75 og 123.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.