Venstre støtter prislofter

Dansk støtte til Ursula von der Leyens oplæg til regulering af energipriser

Af Claus Djørup
Europaudvalgets møde om energipriser overraskede ved deltagelse af Venstres formand og energiministerens nyfundne glæde over biogas.

– Jeg er tidligere europaordfører og går op i det europæiske samarbejde – især når Europa er i krig, siger partiformand Jakob Ellemann-Jensen (V) efter sin aktive deltagelse i europaudvalget torsdag 8. september.

Mødet handlede om det ekstraordinære energiministerrådsmøde fredag 9. september i Bryssel om energipriser og forsyningssikkerhed til vinter.

– Vi er i en økonomisk krig med Rusland. Rusland er vores fjende og agerer også som vores fjende og ønsker at skabe splid, uro, ængstelse blandt de europæiske landes indbyggere. Derfor drejer de (russerne, red.) på det store håndtag på gassen, for de ved, at det kan så splid. Det må de ikke få lov til. Derfor er den eneste vej frem at stå sammen i Europa, erklærede Jakob Ellemann-Jensen

– Markedskræfterne er sat ud af kraft, og det har vores fjende gjort. Derfor er jeg ikke bestemt afvisende over for prislofter, fordi det kan være nødvendigt i situationen. (…) For Europas skyld – hold nu sammen! appellerede Jakob Ellemann-Jensen om sammenhold i EU mod Ruslands forsøg på at mindske opbakningen til ukrainerne.

– Det er gode ord at sætte på den situation, som vi står i nu. (…) Midt i al mørket er det et lyspunkt, at vi har været i stand til at stå sammen, kvitterede klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Markedet er p.t. en dårlig tjener
– Markedet fungerer da fantastisk i denne situation, hvor russerne har stoppet for gassen for at få lov til at smadre Ukraine, og klimaforandringerne gør at der ikke er vand i Norge osv. Udbuddet falder, efterspørgslen er den samme, og så stiger priserne. Er det ikke et perfekt fungerende marked? Ræsonnerede Søren Bo Søndergaard (EL) med kapitallogisk ironi.

– Markedet fungerer ikke til det, vi vil have det til – vil have det til at levere billige priser og grøn omstilling, præciserede Dan Jørgensen.

Forbrødring
I en status over gassituationen forbrødrede Dan Jørgensen sig med det gamle landboparti.

– En god stabil biogasproduktion hjælper også ret meget, og jeg kigger anerkendende til Venstre. Hvis man skal være helt ærlig, så har jeg syntes, at I er gået lidt rigeligt op i biogas. Det gør jeg ikke længere, sagde den socialdemokratiske minister.

Ursula von der Leyens fem punkter
Ministerrådsmødet bliver uden konkrete forslag, om end man allerede kender kommissionens retning, som EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen tegnede op onsdag 7. september.

Dan Jørgensen forventer, at Ursula von der Leyen fremlægger konkrete forslag i sin årlige statustale (”state of the union”-tale) den 14. september i Strasbourg, hvorefter energiministrene vil blive indkaldt ugen efter.

De fem punkter er:
1. Et forpligtende mål for reduktion af elforbruget i spidsbelastninger

2. Et overskudsloft for virksomheder, der producerer elektricitet med lave omkostninger, hvilket først og fremmest vil sige vindmøller og solceller. Provenuet fra en sådan overnormalprofitafgift skal dirigeres tilbage til henholdsvis energifattige borgere og hjælp til virksomheder med at tilpasse sig.

3. Olie- og gasselskaber med uventede store overskud skal bidrage med et såkaldt solidaritetsbidrag, der kanaliseres til sårbare husholdninger og investeringer i ren indenlandsk energi.

4. Statslig likviditetsstøtte til forsyningsselskaber. EU-kommissionen vil opdatere reglerne for statsstøtte, så statsgarantier kan udstedes hurtigt.

5. Et prisloft for russisk gas.

Danske prioriterer følger EU-oplægget
Dan Jørgensens prioriteter følger mindst fire af disse fem punkter, som EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen tegnede op onsdag 7. september. Det udeladte punkt vedrører hvad der på engelsk kaldes ”windfall tax” på olie- og gassselskaber.

Hans første prioritet er reduktion af efterspørgslen på el på europæisk niveau, hvilke kunne gøres ved at fastsætte reduktionsmål ligesom det er gjort for gas.

Han er også interesseret i et prisloft på russisk gas, hvis medlemslandene kan opnå enighed om det under risiko for, at Rusland lukker helt for gas til EU.

Videre har han kig på et midlertidigt loft for indtjening, så producenter af billig el – først og fremmest vind- og solenergi – ikke tjener ekstraordinært på situationen. Her forudsætter Dan Jørgensen en smidighed, så landene selv kan fastsætte profitlofter og beslutte anvendelsen.

Han er modstander af den iberiske løsning, hvor Portugal og Spanien betaler forskellen mellem markedsprisen for gas og det fastsatte loft. Det har øget efterspørgslen efter gas, selv om elprisen er sænket.

Dan Jørgensen nævnte ikke likviditetsstøtten, men fire timer senere præsenterede han ni partiers bred aftale sammen med skatteminister Jeppe Bruus (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) om en finansiel støtteordning i halvandet år for danske elproducenter.

Energiministeren nævnte ret beset heller ikke inddragelse af olieselskabers ekstraordinære overskud.

The Prague Post skrev tirsdag 6. september, at det tjekkiske EU-formandskab vil arbejde for dels en afkobling ag elprisen fra gasprisen, dels et prisloft på alle typer elproduktion med undtagelse af gas.

Grøn energi kan miste investeringer
EU- og energiordfører Katarina Ammitzbøll (K) er bekymret for, hvordan ekstraordinær fortjeneste defineres for producenter af grøn energi.

Nogle kørte for nylig med røde tal, og det er indtægter, der skal geninvesteres. Der skal sættes rammer for kanaliseringen af disse midler, der bør anvendes til udbygning af elsystemet, understregede hun.

Reduktion af elforbrug
Rasmus Nordqvist (SF) håbede, at EU-landene er villige til at tage fat om reduktion af elforbruget.

Via et spørgsmål fik han Dan Jørgensen til – ligesom Ursula von der Leyen på Marienborg – at undsige Polens ønske om en midlertidig suspension af CO2-handelssystemet, så strøm på fossile brændsler kunne blive billigere.

Kim Valentin (V) advarede mod at permanentgøre kortslutningen af markedet. Han efterlyste tal bl.a. for forventet provenu ved et prisloft, som Dan Jørgensen dog ikke kan levere endnu.

– Markedet er sat ud af kraft. Vi må se på, hvordan vi sikrer danskerne fornuftige gas- og elpriser, så økonomien ikke fuldstændig udhules, og så vi får en situation, hvor der ikke er el og gas i ledningerne, sagde EU-ordfører Kim Valentin (V) om den europæisk-russiske energikrig.

Bevare grundprincipper i elmarkedsmodellen
Dan Jørgensen forsøger at holde fast i det eksisterende elprissystem med marginalpris, selv om han også advokerer for midlertidige, dybtgående justeringer.

Den valgte markedsmodel har været bedst til at sikre 1) lave forbrugerpriser og 2) den grønne omstilling, fastslår han.

De foreslåede ændringer har konsekvenser for en type energi, som han gerne vil fremme og støtte, og derfor skal man tænke sig godt om.

Intuitivt har han den holdning, at en god måde kan være at bibeholde den nuværende prisfastsættelsesmekanisme, men med et loft på den overnormale fortjeneste, hvor forskellen anvendes til kompensation af kunderne på ene eller anden måde.

– Vi er positive over for det og er i gang med at analysere det, sagde Dan Jørgensen.

To gasmodeller skal undgås
Energibrancheorganisationen Green Power Denmark påpeger, at der ikke vil være incitament til at spare på gasforbruget, hvis EU eller medlemslandene subsidierer gassen.

Hvis man lægger et loft over prisen på gas uden af subsidiere, vil der ikke blive produceret el af gas, og så kan der ske blackout, svarer GPD på et spørgsmål om marginalprissystemet og afkobling af elpris fra gaspris.

Industri imod ekstraskat
Dansk Industri og Business Europe advarer mod ”windfall taxes”

– Investorer ville kunne kræve en højere risikopræmie, idet denne type uforudset beskatning kunne ske igen i fremtiden. Dette risikerer at forvride det europæiske energimarked og den fortsatte grønne omstilling, skriver klimadirektør Anne Højer Simonsen, DI, til europaudvalget.

– Derudover er der en udfordring i at definere ”ekstraordinære fortjenester”. Uden en koordineret metodologi kunne denne type skatter medføre konkurrenceforvridning på tværs af Europa, fortsætter DI om Business Europes henvendelse til Tjekkiets finansminister Zbyněk Stanjura. (Dj/090922)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.