Valgbarhedsregler bragt i orden

EU-parlamentet i Bryssel på det tidspunkt, da den danske EP-valglov blev tilrettet. Foto: Fagpressen.eu

FORSINKET NOTIFIKATION UDLØSER ÅBNINGSSKRIVELSE

Af Claus Djørup
EU-kommissionens åbningsskrivelse vedrørende EU-parlamenters valgbarhed viser sig at være en formalitet, der kunne være klaret med et telefonopkald fra Bryssel.

Det drejer sig om valgbarhed for kandidater, der er statsborger i et andet land.

Kandidater fra andre EU-lande, der gerne vil stille op til EP-valget den 25. maj herhjemme, slipper for selv at fremskaffe valgbarhedsattesten. Det skal bopælslandet rekvirere i kandidatens hjemland, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Folketinget vedtog denne ændring i EU’s valgdirektiv den 12. december. Kommissionen sendte rykkeren efter fristens udløb den 28. januar. Indenrigsministeriet forsikrer, at nu er notifikationen sket.

DIGITALISERET PARTIANMELDELSE SPRINGER TO VALG OVER
Endnu et lovforslag angående EP- og folketingsvalg er på vej.

Lovforslaget om digitale vælgererklæringer førstebehandles 20. februar og trediebehandles 25. marts.

Det får formentlig først virkning 1. januar 2015 lang tid efter EP-valget, så nye partier skal håbe på et sent udskrevet folketingsvalg for at kunne udnytte digitaliseringen. Folketingsvalget skal holdes senest 14. september 2015. (Dj/190214)

www
Loven angående valgbarhed til EP
Lovforslaget om digitale vælgererklæringer
© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.