V og K grønstempler atomkraft og naturgas

Lille modstand hos EU-regeringer mod udvanding af grønne kriterier for investorer

Af Claus Djørup
Venstre og Konservative Folkeparti støtter EU-kommissionens forslag om, at atomkraft og naturgas er bæredygtige i taksonomien, der er kriterier eller vejledning for investorer.

De to partier voterede nej tillige med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, da regeringen fredag 1. april fik europaudvalgets opbakning fra de øvrige partier til et forhandlingsmandat, der handler om indsigelse mod anerkendelse af N-gas og a-kraft som grønne. (Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne er ikke repræsenteret i udvalget.)

Der kræves et forstærket/kvalificeret flertal for at stoppe EU-kommissionens delegerede retsakt, nemlig mindst 20 lande repræsenterende 65 pct. af EU’s befolkning skal stemme imod.

Det er der langtfra udsigt til, men den danske regering ønsker at sende et signal om sin holdning angående a-kraft og N-gas, oplyste skatteminister Jeppe Bruus (S), som vikarierede for finansminister Nicolai Wammen (S).

– Når EU-kommissionen med sin retsakt omfatter atomkraft og naturgas som bæredygtige, så kan det forventes, at der vil blive foretaget flere investeringer i disse teknologier end hvad der ellers ville være, fordi de nu er blåstemplet i taksonomien, erklærede Jeppe Bruus.

Han undrede sig overrasket over V og K’s kursskifte, så naturgas skulle være bæredygtigt, når grundlaget for klimaloven ellers er, at vi skal være fri af fossile brændsler.

Forlænger gasafhængighed
Med blikket rettet mod tilhængerne af EU-kommissionens forslag anførte EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL), at der ikke er tale om støtte til at købe gas, men til anlæg der vil brænde et fossilt brændstof af i årtier. Dermed gøres man afhængig af dem, som er i stand til at levere sort gas i den periode.

Vanvittigt dårligt forslag, sagde Rasmus Nordqvist (SF) om taksonomien. Han ønsker, at Danmark deltager i det sagsanlæg ved EU-domstolen, som Østrig og Luxembourg forbereder. Spanien er også imod udvidelse af taksonomien.

Regeringen vil først tage stilling en retssag, når forslaget har været gennem EU-parlamentet og man kender den endelige udformning.

EU-ordfører Katarina Ammitzbøll (K) understregede, at der ikke bliver tale om atomkraft i den danske energiforsyning.

Overgangsteknologier
– Atomkraft skal bruges i en overgangsfase, siger Kim Valentin (V). Det handler om er udvikling af atomkraften og sikring af gamle atomkraftanlæg.

– Ministeren siger selv, at vi skal bruge gas. Det viser en dobbeltmoral. Man bliver nødt til at bruge gas i en overgang. Det bliver en kort periode, og derfor giver det ikke mening at stemme imod indsigelsen mod forslaget, fortsætter Kim Valentin.

Naturgas bliver aldrig grøn, fastslår han, men gas er nødvendig på kort sigt af hensyn til forsyningssikkerheden.

Alle gasinvesteringer ville blive dyrere, hvis de ikke er under taksonomien. Det ville hæmme omstillingen væk fra kul, mener Kim Valentin.

EU-Venstre: A-kraft i Danmark
-A-kraft og gas kan være en del af den grønne omstilling. Hvis vi udnytter potentialet i biogas, kan vi undvære Putins gas, men det sker ikke i morgen, supplerer EU-parlamentsmedlem Asger Christensen (V).

Han svarer klart ja til spørgsmålet, om vi skal have atomkraft i Danmark.

– Jeg er vildt optaget af den ny atomkraftteknologi, der er på vej. Den kan ikke bruges til a-bomber, og hvis der sker et eller andet, så kapsler det ind i sig selv, siger Asger Christensen med underforstået henvisning til bl.a. Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics.

Handel med værdipapirer og datamonopol
De tre forslag vedrørende kapitalunionen fik alene nej fra Enhedslisten i europaudvalget fredag 1. april, fordi der er tale om maksimum implementering, og partiet i øvrigt er imod kapitalunionen.

De handler om 1) revision af europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF), 2) ændring af direktiver vedr. forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) og kollektive investeringsinstitutter (UCITS) samt 3) revision af EU-rammen for markeder for finansielle instrumenter.

Det er godt at lukke for postkasseselskaber, men der skal ikke være nærmest børspligt til skade for priskonkurrencen, pointerede Kim Valentin om FAIF/UCITS-mandatet.

– Der er behov for at sikre konkurrence og gennemsigtighed i forbindelse med handel med en række finansielle produkter, aktier, obligationer, derivater, herunder at bryde børsernes monopol på markedsdata, som forhindrer handler via andre aktører på grund af unødig høje priser, erklærede han.

Venstre advarede mod EU-kommissionens bestræbelse på at få mest mulig handel ind over de regulerede markeder, der vil ske på bekostning af konkurrencen på værdipapirmarkederne og dermed i retning af en slags børspligt. (Dj/040422)

www Politikernotat med omtale af de fire forhandlingsmandater

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.