Ursula von der Leyen foreslår biomedicinsk agentur

EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen lægger i sin årstale op til overnationale sundhedskompetencer til EU i kølvandet på koronaviruskrisen. (Foto: Skærmdump fra EU-parlamentet)

Venstre og Socialdemokratiet afviser Ursala von der Leyens sundhedsunion

Af Claus Djørup
EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen foreslår et agentur for biomedicinsk forskning og udvikling kaldet BARDA (Biomedical Advanced Research and Development), der skal beskæftige sig med grænseoverskridende sundhedstrusler.

Det nye agentur er det første af talens fire punkter angående opbygning af en sundhedsunion (http://fagpressen.eu/koronavirus-laegger-kimen-til-sundhedsunion/), som Ursula von der Leyen lancerede i sin første årstale (”state of the union”) i et koronafortyndet EU-parlament i Bryssel onsdag 16. september.

Umiddelbart lyder det som en institution, som København og Malmø/Lund kunne lægge billet ind på, nu da det brexiterede lægemiddelagentur EMA’s ny adresse er Amsterdam og hverken Øresundsregionen eller Stockholm. Det får vente at se, men hendes andet sundhedspunkt er et udvidet mandat til EMA .

Det tredje er ligeledes et udvidet mandat til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).

Det fjerde er udvidelse af EU’s sundhedskompetence, som skal diskuteres i konferenceprocessen om Europas fremtid.

– Dette vil vise europæerne, at vores union er der for at beskytte alle, erklærede Ursula von der Leyen om de sundhedspolitiske initiativer.

Socialdemokrat: Der kan laves meget uden nye kompetencer
– Jeg er bekymret, når Ursula von der Leyen taler om mere kompetence til EU på sundhedsområdet. Det er jeg simpelt hen uenig i, siger Christel Schaldemose (S).

Det socialdemokratiske EU-parlamentsmedlem mener, at man skal samarbejde mere om fælles lagre, som vi har set i krisen, men hun kan ikke se pointen i at give EU flere kompetencer på sundhedsområdet.

-Der er et ønske i EU-parlamentet om et direktiv, der sætter minimumsstandarder for, hvordan man skal indrette i sundhedsvæsenet, f.eks. antal sengepladser. Det skal EU ikke blande sig i, men vi kan lave meget ved at koordinere inden for traktatens rammer, erklærer Christel Schaldemose.

Venstre: Bedre koordinering og beredskab uden overnational sundhedspolitik
– EU skal ikke styre dansk eller andres sundhedspolitik, men det giver god mening at få en forstærket koordinering og få beredskabet op at køre, så det svarer til det veterinære beredskab eller beredskabet for naturkatastrofer, siger EU-parlamentsmedlem Morten Løkkegaard (V).

– Venstre har selv fremlagt en plan om at styrke beredskabet i Europa i lyset af koronaerfaringerne, som var dårlige til at starte med i foråret og som viste nødvendigheden af noget fælles.

– Det er dog ikke alt i Ursula von der Leyens firpunktsplan, vi uden videre kan skrive under på, specielt ikke punkt fire om overflytning af politiske sundhedskompetencer fra nationale love til europaniveauet, understreger Morten Løkkegaard.

Han er overtydet om, at der ikke er flertal i ministerrådet (medlemslandenes regeringer) for at flytte sundhedskompetencer, og så bliver spørgsmålet væltet over til ”den stakkels konference, som skal indeholde alt muligt skrammel, som man ikke kan få styr på andre steder”.

Vestager: Stærkere koordination og fælles lagre for værnemidler
– Vi lægger op til stærkere koordination og sørge for, at vi har de konkrete, fysiske backups, som der kunne være brug for – at der f.eks. er et lager af de mest generelt anvendelige værnemidler, svarer ledende næstformand i EU-kommissionen, Margrethe Vestager, på et onlinemødespørgsmål fra Fagpressebureauet.

– Vi taler ikke om noget, der så at sige krabber sig ind på den nationale sundhedskompetence eller de prioriteringer, man har i nationalt regi, fastslår den danske EU-kommissær. (Dj/170920)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.