”Ungarn kritiserer institutioner, ikke EU”

DF-ordfører: Ungarn gør ved Soros hvad finanslovaftalen skal gøre ved moskéer

Af Claus Djørup
Hvad er forskellen på Ungarns lovgivning om udenlandske donationer til George Soros’ universitet og finanslovaftalen om at se på udenlandske donorer til religiøse trossamfund i Danmark?

Spørgsmålet blev stillet af Dansk Folkepartis EU-ordfører i europaudvalget fredag 7. december, da udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) nåede frem til Ungarns og Polens artikel 7-sager, der er på de 28 EU-landes udenrigsministre rådsmøde i Bryssel tirsdag 11. december.

Artikel 7-proceduren over for Ungarn er iværksat af EU-parlamentet og ikke af EU-kommissionen, og det gør sagen mere kompliceret sammenlignet med Polen, forklarede udenrigsministeren.

Ungarerne afviser alle anklager og anlægger modsager ved EU-domstolen i Luxembourg.

EP-valg vil styrke Orbáns venner
De ser frem til EU-parlamentsvalget 23.-26. maj og ændring af de politiske balancer i Europa til fordel for nationalkonservative partier som Fidesz i Ungarn, PiS i Polen, FPÖ i Østrig, AfD i Tyskland og Marine Le Pens Rassemblement National i Frankrig.

– EU-parlamentsvalget vil formentlig ændre sammensætning og strukturer i EU-institutionerne, sagde nationalforsamlingens formand, Dr. Lázló Kövér, til Fagpressebureauet via en tolk under sit genbesøg i Folketinget i slutningen af november.

Få dage før ledte han den ungarske delegation, da Ungarn blev fuldgyldigt medlem af de tyrkisktalende landes parlamentarikerforsamling TURKPA på sessionen i Izmir.

Ungarsk slægtskab med tyrkisktalende lande
Fagpressen.eu: Hvorfor er det interessant for Ungarn at være medlem af den forsamling?

– Vi sender også observatører til Stillehavsforbundet og Nordisk Råd. Det er mere en generel holdning hos os. Vi er et lille land, og for os er det vigtigt at deltage mange forskellige steder og prøve at finde alliancer alle steder, svarer Lázló Kövér.

– Vi har et historisk slægtskab med de tyrkisktalende nationer og deres befolkninger. Man plejer at sige, at vi er den østnation, der ligger længst mod vest.

(Redaktionel note: Turanisme, som ifølge The Hungarian Free Press, er ved at komme på mode igen, er en pantyrkisk nationalistisk ideologi fra det 19. århundrede, hvor ungarere så sig selv som overmennesker og brobyggere mellem øst og vest. Dengang fornægtede ungarske lingvister den sproglige forbindelse til finsk og udråbte ungarsk til et tyrkisk sprog.)

Kigger længere ud i verden
Fagpressen.eu: Er det udtryk for turanisme, at Ungarn søger fællesskab med tyrkisktalende lande på bekostning af Europa?

– Vi kan ikke nærme os Europa mere endnu. Vi har været geografisk placeret i Europa i tusind år og medlem af EU siden 2004, og det medlemskab er indskrevet i vores forfatning.

– I de første 20 år efter kommunismens fald koncentrerede vi os om den euro-atlantiske integration. Vi tænkte ikke så meget på at søge forbindelser andre steder, så nu er det måske snarere at vi gerne vil tildele de (andre) lande lidt opmærksomhed. Det vil ikke svække gøre vores europæiske tilstedeværelse, tværtimod. Det forstærker den.

Elsker EU trods sproglig grovfil
Ministerpræsident Viktor Orbáns regering har lavet flere såkaldt nationale konsultationer med spørgeskemaer med spørgsmål, hvor de positive er nationalistiske og de negative er præget af en EU-skeptisk retorik centreret omkring flygtningen og migration.

Spørgsmålet er, om Ungarn bliver det næste land, der forlader EU, når man systematisk taler EU ned. Nej, kan man forstå på den højtstående Fidesz-politiker.

– Støtten til EU er højere hos den ungarske befolkning end det europæiske gennemsnit. Det ungarske samfund er utrolig forpligtet til at blive i EU. Hvis vi ville føre Ungarn ud af EU, ville vi (Fidesz) ikke have fået to tredjedele ved sidste parlamentsvalg. Så ville befolkningen ikke tiltro os at styre landet.

– Vi kritiserer EU’s institutioner, men vi vil gerne styrke EU. Ungarerne ved udmærket, at man ikke behøver at blande de to ting – EU og EU’s institutioner.

Amerikansk spekulant

Fagpressen.eu: Hvorfor er det nødvendigt at bruge George Soros som skræmmebillede i en kampagne i stedet for at holde sig til sagen?

– Hvorfor er det nødvendigt, at George Soros har adgang til de forskellige lederes arbejdsværelser i den europæiske kommission, hvad har han med EU-institutionerne at gøre? lyder Lázló Kövérs modspørgsmål.

– Han er en amerikansk spekulant, som ingen beføjelser har til at blande sig i spørgsmål, som faktisk er afgørende for Europas fremtid. Han vil påtvinge os det verdensbillede, som forestiller, at der ikke behøves at være nationalstater i Europa, men vil skabe et Europa med blandede befolkninger.

– Det er stik modsat af, hvad vi synes og gerne vil have på europæisk plan. Måske er han ikke en vigtig person i danskernes øjne. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi ikke accepterer den måde, han prøver at styre.

EU-parlamentet bryder selv traktaten
Fagpressen.eu: Polen forhandler med EU-kommissionen i art. 7. Vil Ungarn også forhandle eller vil man stå fast?

– Vi har altid været villige til at forhandle med europakommissionen om alt. Derfor forstår vi ikke, hvorfor europaparlamentet har besluttet at tage initiativ til at indlede artikel 7-proceduren.

– Det er en interessant ting vedrørende EP’s beslutning om artikel 7-proceduren, at mens de beskylder Ungarn for at overtræde retsstatsprincipper, så overtrådte de selv traktatbestemmelser, da de tog denne beslutning. Derfor har vi henvendt os til EU-domstolen for en afklaring, slutter Lázló Kövér.

Dansk bekymring for bl.a. NGO’er og universitet
Som sagt er art. 7-proceduren mod Polen iværksat af EU-parlamentet og ikke EU-kommissionen.

– Vi har ikke samme velunderbyggede grundlag for drøftelserne, fordi kommissionen ikke har været en del af det indledende skridt. Det er fortsat en hæmsko for processen, fastslog Anders Samuelsen.

– Forud for sidste møde i rådet var der et uformelt møde, hvor parlamentet fremlagde sin kritik af situationen i Ungarn. Kommissionen har også samlet en oversigt over traktatkrænkelsessager imod Ungarn, som knytter sig til EU’s grundlæggende værdier. Listen indeholder en hel del sager, både afsluttede, igangværende og måske kommende traktatkrænkelsessager, oplyste han.

– Endelig har Ungarn selv omfattet et meget omfangsrigt informationspapir, som søger at tilbagevise kritikken.

– Der er problemer i Ungarn og grund til bekymring eksempelvis for NGO’er og det internationale universitet, CEU (Central European University), der er blevet tvunget til at flytte fra Budapest til Wien.

– Det bekymrer mig dybt, at et EU-medlemsland kan forvise et universitet. Det er et stærkt eksempel på at undergrave de grundlæggende rettigheder, vi står på, erklærede Sofie Carsten Nielsen (R) inden Dansk Folkepartis EU-ordfører tog fat.

DF: liberal/kulturradikal milliardær
Regeringen er galt afmarcheret i forhold til Polen og Ungarn, mener EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

– George Soros-universitet i Budapest har besluttet at flytte til Wien, men der vil stadig blive lavet kurser i Budapest, så der er ikke lagt hindringer i vejen for, at George Soros kan fortsætte med at agere i Budapest. Han har bare besluttet sig for at det der universitet til Wien, og det kunne godt minde lidt om et bluffnummer, sagde Kenneth Kristensen Berth.

– Hvad er regeringen så bekymret over? Kan det have sin rigtighed, at en liberal/kulturradikal milliardær, som tidligere har været kendt for at smadre den europæiske slange (valutakursbånd), altså at bryde det europæiske monetære samarbejde, har fået en sådan status, at regeringen betragter ham som sandhedsvidne? fortsatte EU-ordføreren.

DF: Er finanslovaftale i strid med EU-værdier?
-Ungarsk lovgivning begrænser pengeoverførsel fra udlandet til uddannelsesinstitutionen i Budapest.

-Som led i finanslovaftalen har regeringen forpligtet sig til at se på pengestrømmene fra udenlandske donorer til religiøse trossamfund i Danmark. Har regeringen gjort sig overvejelser, hvorvidt der var nogle lande i EU, som ville mene, at Danmark på den måde ville komme i problemer i forhold til EU’s grundlæggende værdier?

– Ungarn kritiseres for at man forhindre George Soros i at finansiere det der universitet i Budapest. Nu vil vi så i Danmark – heldigvis – forsøge at få mere styr på, hvad for donationer der tilstrømmer moskeer i Danmark fra arabiske lande. Jeg har svært ved at se forskellen, sluttede Kenneth Kristensen Berth.

Ordentlig, kritisk tone
– Det er vigtigt, at vi drøfter Ungarn på et fagligt og oplyst grundlag og fastholder en ordentlig dialog med den ungarske regering, replicerede Anders Samuelsen.

-Jeg havde selv fornøjelsen at sidde ved siden af den ungarske ministerpræsident, Viktor Orbán, i forbindelse med EU-Asien topmødet. Jeg havde en lang drøftelse med ham under middagen og havde der lejlighed til at give udtryk for de danske bekymringer (Dj/101218)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.